Bygningsfysikk E-bok


Bygningsfysikk - Knut Jonas Espedal pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2017-02-14
FORFATTER: Knut Jonas Espedal
ISBN: 9788280211583
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 9,87

FORKLARING:

"Hensikten med denne boka er at leserne skal få god innsikt i faget bygningsfysikk. Forfatteren har lagt stor vekt på å forklare hvordan tingene egentlig fungerer , med litt mindre matematikk og bruk av et noe enklere språk enn man vanligvis finner i fysikkbøker. Målet er at leserne ved å arbeide med boka, skal kunne tilegne seg en grunnleggende forståelse som de kan bygge videre på gjennom egne erfaringer. I 6. utgave er særlig kapittel 4 Varmeisolering, blitt betydelig omarbeidet. Bakgrunnen er nye og strengere forskriftskrav til varmeisolering (TEK 2017), samt at den viktige standarden NS 3031: Beregning av bygningers energiytelse Metode og data, er blitt totalt forandret. Forfatteren er sivilarkitekt og ansatt som førstelektor ved Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging (IØRP) ved Universitetet i Stavanger og har lang erfaring som praktiserende arkitekt."

...nergieffektivitet og bestandighet på en ressursmessig og økonomisk fornuftig måte ... Bygningsfysikk - Bygg og Bevar ... . Det involverer kunnskap om forskjellige prosesser med transport av varme, luft og fukt i materialer, bygningsdeler og bygninger, samt kunnskap om lydutbredelse og lys. Bygningsfysikk. Murhus Lær mer om konstruksjoner i mur og betong! 7 artikler . Bindingsverkshus Lær mer om konstruksjoner i bindingsverk. 6 artikler . Reisverkshus Lær mer om konstruksjoner i reisverk. 5 artikler . Tømmerhus Lær m ... Bygningsfysikk som fagområde i byggesak - Hva betyr ... ... . Reisverkshus Lær mer om konstruksjoner i reisverk. 5 artikler . Tømmerhus Lær mer om konstruksjoner som er laftet. 5 artikler . Om Bygg ... Bygningsfysikk har vært et skolefag gjennom mange tiår, men har historisk sett hatt en litt uklar stilling i byggeprosjekter. Myndighetene har nå økt sitt fokus på bygningsfysikk med målsetting om å bidra til at bygninger får høyere teknisk ytelse, lengre levetid og mindre byggskader. Bygningsfysikk er et bredt fagfelt som omfatter bevegelsen av varme, luft og fukt. Prosjektets bygningsfysiker har ansvaret for at forskriftskravene til energibruk og fuktsikkerhet overholdes, samt at bygningsdetaljer er riktig utformet og av samme kvalitet som de preaksepterte løsningene. Bygningsfysikk handler om hvordan man utformer robuste og holdbare bygg som tilfredsstiller krav til lavt energibruk, solbeskyttelse, varmeisolering, fuktsikkerhet og lufttetthet. Utforming av klimaskallet og valg knyttet til et holdbarhets- og livssyklusperspektiv er vanlige problemstillinger, samtidig som innemiljø må ivaretas. Et av disse områdene er Bygningsfysikk. Målsetting: Etter gjennomført kurs har du blant annet fått bedre forståelse av Hva som er hensikten med uavhengig kontroll; Hvilket regelverk som gjelder; Hvordan avvik kan behandles Bygningsfysikk Bergen - anlegg, flis, murer, bygganalyse, bad, byggeledelse, murerarbeid, baderom, rehabilitering, oppmåling, mur, arkitektur - Finn firmaer ... Målgruppen for dagen er derfor alle som har en spesiell interesse for bygningsfysikk og er interessert i hvordan man skal gjøre bygningskroppen bedre, blant annet med hensyn til energibruk og forhindring av fuktproblemer. - Nye krav til obligatorisk tredjepartskontroll vil føre til et helt nytt fokus på fukt og bygningsfysikk. bygningsfysikk etablert som et eget fagområde blant enkelte rådgivere. Interessen for fagområdet bygningsfysikk har gjennom de senere år vært jevnt økende, og har fått betydelig større oppmerksomhet gjennom revidert saksforskrift SAK10, hvor det ble definert som et eget sentralgodkjenningsområde. Kategori: Bygningsfysikk. #Bygg og Infrastruktur #Digital #Energi #Hav #Helse #Industri #Samfunn #Vareproduksjon Bygningsfysikk SINTEF Transport. Kapret drømmejobben etter Trainee-opphold i SINTEF. Mot slutten av mine EU-studier begynte det å demre; for å få den mest relevante arbeidserfaringen mulig, ... Bygningsfysikk i praksis handler om å ivareta hensyn til klimapåkjenninger og krav til inneklima, energieffektivitet og bestandighet på en ressursmessig og økonomisk fornuftig måte. Multiconsult har flere av Norges fremste og mest erfarne fagpersoner innen både energibruk, bygningsfysikk, BREEAM, miljø og bygningsintegrert solenergi. Disse er samlet i samme enhet. Dette medfører en sømløs integrering av fagmiljøene, som sammen jobber for å påvirke byggenæringen i positiv retning. Bærekraftige løsninger for fremtiden Energi- og miljøriktig prosjektering står ... Bygg og konstruksjoner handler mye om livslang sikkerhet både over og under bakken. Swecos fageksperter vet hva som skal til for å realisere bærekraftige og funksjonelle bygg-, industri- og anleggsprosjekter. Vi har en flerfaglig tilnærming til et hvert prosjekt og sørger for at hensynet til økonomi, miljø og mennesker blir ivaretatt på en helhetlig måte....