Bygningsfysikk E-bok


Bygningsfysikk - Knut Jonas Espedal pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2017-02-14
FORFATTER: Knut Jonas Espedal
ISBN: 9788280211583
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 11,26

FORKLARING:

"Hensikten med denne boka er at leserne skal få god innsikt i faget bygningsfysikk. Forfatteren har lagt stor vekt på å forklare hvordan tingene egentlig fungerer , med litt mindre matematikk og bruk av et noe enklere språk enn man vanligvis finner i fysikkbøker. Målet er at leserne ved å arbeide med boka, skal kunne tilegne seg en grunnleggende forståelse som de kan bygge videre på gjennom egne erfaringer. I 6. utgave er særlig kapittel 4 Varmeisolering, blitt betydelig omarbeidet. Bakgrunnen er nye og strengere forskriftskrav til varmeisolering (TEK 2017), samt at den viktige standarden NS 3031: Beregning av bygningers energiytelse Metode og data, er blitt totalt forandret. Forfatteren er sivilarkitekt og ansatt som førstelektor ved Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging (IØRP) ved Universitetet i Stavanger og har lang erfaring som praktiserende arkitekt."

...rollen energieffektivitet, lufttetthet og fuktsikring ... Bygningsfysikk - Bygg og Bevar ... . PC-Program for beregning av koblet varme- og fukttransport i bygningskomponenter. Realistisk beregning av instasjonære hygrotermiske forhold i bygningsdeler av flere sjikt, med varierende klimabelastninger Retningslinjer for forankring av prefabrikkerte elementer i tre (TES-elementer) til fasader ved oppgradering Rapporten viser retningslinjer for forankring av isolerte trebaserte fasadeelementer (TES-elementer) til eksisterende bygg ved oppgradering. Det er vist prinsipp for beregning av lastpåvirkni ... Bygningsfysikk som fagområde i byggesak - Hva betyr ... ... . Det er vist prinsipp for beregning av lastpåvirkning og kontroll av bæreevne for innfesting av TES-elementer til eksisterende bæresystem i betong. Bygningsfysikk. De fysiske prosessene som er knyttet til varme-, luft- og fukttransport i en bygning kalles for bygningsfysikk, herunder: Varmeisolering; Lufttetthet; Fuktsikring; Akustikk (ofte skilt ut som eget ansvarsområde) Formålet til den som prosjekterer bygningsfysikk er å redusere risikoen for byggskader. Prosjektering av bygningsfysikk Emne - Bygningsfysikk - BYG1371. course-details-portlet. BYG1371 - Bygningsfysikk Om emnet. Vurderingsordning. Vurderingsordning: Skriftlig eksamen Karakter: Bokstavkarakterer Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter; Skriftlig eksamen: 100/100: 4 timer : C: Faglig innhold. Uteklima og innemiljø Varmelære Fukt ... Bygningsfysikk handler om de de fysiske prosessene knyttet til varme-, luft- og fukttransport i bygningskonstruksjoner. Gjennom vår rådgivning og prosjektering fokuserer vi på å utforme bygningskonstruksjoner slik at de oppnår forventet ytelse og levetid. Norconsult kan tilby følgende rådgiving innen bygningsfysikk: Bygningsfysikk er en fagdisiplin og forskningsområde som behandler fysiske prosesser og forhold i bygninger og bygningsdeler. Dette omfatter blant annet varmestrøms- og temperaturforhold, fuktvandring og fuktforhold, samt luftstrømning og trykkforhold. I videste forstand faller lydtekniske og branntekniske forhold også inn under bygningsfysikken, men dette regnes gjerne som separate ... Klima, varmeisolering og fuktsikring er viktige faktorer for bygninger og konstruksjoners levetid, bygningers inneklima samt brukernes helse og velvære. Fagområdet bygningsfysikk omfatter vurdering og kontroll av klimaskallet, samt vurdering av årsak og eventuelle tiltak ved feil og skader. Faget er nært knyttet til materialteknologi, da materialvalg har stor betydning med hensyn til ... Bestemmelsen kommer til anvendelse ved kontroll av bygningsfysikk, konstruksjonssikkerhet, geoteknikk og brannsikkerhet når fagområdet er plassert i tiltaksklasse 2 og 3. I till...