Biologiske og psykologiske grunnlaget for læring E-bok


Biologiske og psykologiske grunnlaget for læring - Per Brodal, Charlotte Lunde pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE:
FORFATTER: Per Brodal, Charlotte Lunde
ISBN: 9788215035840
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 9,99

FORKLARING:

...r: studenten kan fremme refleksjoner for hvordan ulike psykologiske teorier kan anvendes på praktiske problemstillinger knyttet til læring og ferdighetsutvikling Motivasjon defineres gjerne som «de biologiske, psykologiske og sosiale faktorene ... Fysisk aktivitet, motorikk og læring - Forskning ... ... ... og sosial tilknytning, (4) anerkjennelse og positiv selvoppfatning og (5) selvrealisering. Disse behovene er grunnlaget for ... føle at de blir verdsatt og tatt hensyn til i et ellers godt læringsmiljø for at de skal bli motivere til fortsatt læring. Det biologiske grunnlaget for hugsing og læring. av Ingvar Leiv Leknes (f. 1949) cand. real. og dr. scient. (1982) ved Universitetet i Bergen. Har tidlegare vore vitskapleg assistent og førsteamanuensis ved Anatomisk institutt, UiB, og lektor ... Kapittel 10: Menneskekroppen - Psykologi 1 - Heimdal vgs ... . Det biologiske grunnlaget for hugsing og læring. av Ingvar Leiv Leknes (f. 1949) cand. real. og dr. scient. (1982) ved Universitetet i Bergen. Har tidlegare vore vitskapleg assistent og førsteamanuensis ved Anatomisk institutt, UiB, og lektor i vidaregåande skule. Et smalt fokus på lesing og matematikk som fortrenger aktiviteter som befordrer regulering av emosjoner, kritisk tenkning og viljestyrke vil være et alvorlig feilgrep, i følge Christiakis. Det hjelper ikke med flere timer med formalisert undervisning hvis det biologiske og psykologiske grunnlaget for læring ikke er lagt før skolestart. gjøre rede for nervesystemets og sansenes oppbygning og funksjon forklare hvordan hormoner påvirker tanker, følelser og atferd beskrive biologiske behov og gi eksempler på hvordan disse kan komme til uttrykk Diskutere læring og emosjonar sin funksjon i eit evolusjonsperspektiv; Diskutere ulike teoriar om forholdet mellom stimulus/kontekst og emosjonar, som til dømes James-Lange og Cannon-Bard; Diskutere forholdet mellom biologiske og psykologiske aspekt ved emosjonar, hugs, språk og spiseadferd Gjøre rede for det biologiske og psykologiske grunnlaget for de mest alvorlige sinnslidelsene, særlig schizofreni og bipolare lidelser, men også lettere psykiske lidelser som angst, depresjon, spiseforstyrrelser, ADHD og avhengighetsproblematikk hos voksne. Likeledes grunnleggende kunnskap om personlighetsforstyrrelser. Diskutere læring og emosjonar sin funksjon i eit evolusjonsperspektiv; Diskutere ulike teoriar om forholdet mellom stimulus/kontekst og emosjonar, som til dømes James-Lange og Cannon-Bard; Diskutere forholdet mellom biologiske og psykologiske aspekt ved emosjonar, hugs, språk og spiseadferd Emnet Biologisk Psykologi gir studentene en grundig innføring i det biologiske og fysiologiske grunnlaget og forutsetningene for psykologiske prosesser, for eksempel emosjoner, motivasjon, læring, hukommelse, seksualitet, atferdsregulering, og ulik form for mental dysfunksjon og lidelse. Fysiologisk psykologi, et psykologisk forskningsområde under det mer generelle feltet biologisk psykologi. Fysiologisk psykologi studerer det anatomiske og fysiologiske grunnlaget for psykologiske prosesser. Fysiologisk psykologi studerer også psykologiske reaksjoners sammenheng med hormonell utskillelse. Et viktig eksempel er hvilken rolle hormoner fra binyrebarken spiller ved ... Forskningsgruppe, Institutt for lærerutdanning, NTNU. «Forskningsgruppen Fysisk aktivitet, motorikk og læring» har hovedfokus på ferdighetsutvikling og læring relatert til fysisk aktivitet og bevegelse og kombinerer biologiske-, psykologiske og pedagogiske perspektiver i sine vitenskapelige tilnærminger. Biologiske og psykologiske grunnlaget for læring. Per Brodal og Charlotte Lunde. Legg i ønskeliste. Sentralnervesystemet. Per Brodal. Legg i ønskeliste. Menneskets anatomi og fysiologi. Per Alf Brodal, Hans A. Dahl, Sigbjørn Fossum og Agnes Holter. Legg i ønskeliste. Krimklubben - de beste krimbøkene! Biologiske og psykologiske grunnlaget for læring. Per Brodal og Charlotte L...