Relasjoner i psykisk helsearbeid E-bok


Relasjoner i psykisk helsearbeid - Sverre Varvin pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2017-05-12
FORFATTER: Sverre Varvin
ISBN: 9788215027906
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 11,2

FORKLARING:

Forandring og utvikling i psykisk helsearbeid skjer i relasjonen(e) mellom behandler(e) og klient(er), uansett hvilken behandlingsarena det dreier seg om og hvilken metode som brukes. Gjennom arbeidet med det som skjer i relasjonen, kan man fremme helende prosesser og bidra til at klienten utvikler evnen til å fungere i hverdagen og blir bedre i stand til å takle vanskelige livssituasjoner. Boken viser hvordan relasjonsarbeidet både har en tilfriskende og en forebyggende side. Forskergruppen i psykisk helsearbeid ved Høgskolen i Oslo og Akershus har gjennom flere år fokusert på relasjonsarbeidet både i forskning og undervisning og presenterer resultater av dette arbeidet ut fra kliniske, forskningsmessige og litterære perspektiver. Boken er et viktig bidrag til utviklingen av fagfeltet psykisk helsearbeid. Amy Østertun Geirdal er professor i sosialt arbeid og leder ph.d.-programmet i sosialt arbeid og sosialpolitikk, Institutt for sosialfag, Fakultet for samfunnsvitenskap, Høgskolen i Oslo og Akershus. Sverre Varvin er professor i psykisk helsearbeid, Helsefakultetet SHA, Høgskolen i Oslo og Akershus. Han er psykiater og psykoanalytiker. De øvrige bidragsyterne omtales i boken.

...sk helsearbeid skjer i relasjonen(e) mellom behandler(e) og klient(er), uansett hvilken behandlingsarena det dreier seg om og hvilken metode som brukes ... Psykisk helsearbeid - å skape rom for hverandre | Tore Dag ... ... . Gjennom arbeidet med det som skjer i relasjonen, kan man fremme helende prosesser og bidra til at klienten utvikler evnen til å fungere i hverdagen og blir bedre i stand til å takle vanskelige livssituasjoner ... 5. Ramsdal H. Psykisk helsearbeid i lokalsamfunnet - noen organisasjonsteoretiske perspektiver. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. 2004;1(2): 4-17. 6. Forskrift 1. desember 2005 nr. 1384 til rammeplan for videreutdanning i psykisk helsearbeid. ... Relasjoner i psykisk helsearbeid - Sverre Varvin - heftet ... ... . Tidsskrift for psykisk helsearbeid. 2004;1(2): 4-17. 6. Forskrift 1. desember 2005 nr. 1384 til rammeplan for videreutdanning i psykisk helsearbeid. Pensumlister høst 2019, Videreutdanning i psykisk helsearbeid Perspektiver på psykisk helsearbeid (VUPS5010) Livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell praksis (VUPS 5020) Psykisk helse- og rusarbeid forutsetter likeverdige og gjensidige relasjoner som innbefatter fagpersoners tilstedeværelse og samhandling med den som søker hjelp. Relasjonen mellom brukeren og psykisk helse- og rusarbeideren verner om en nær og gjensidig sammenheng med andre og betoner det vesentlige i å se brukeren i en helhet. forankret i hverdagslivet der psykisk helse erfares, skapes og kommuniseres som en form for velvære. I tredjepersonsperspektivet i et nettverk av relasjoner som er forankret i vitenskap slik det praktiseres av eksperter innenfor psykisk helsearbeid. De to nettverkene er ikke gjensidig utelukkende, men de kan bringe frem psykisk helse på GRUNNBOK I PSYKISK HELSEARBEID. 9788215026626_Lauveng_Grunnbok i psykisk helsearbeid 310120.indd 1. 03.02.2020 11:33 Kjøp 'Psykisk helsearbeid, å skape rom for hverandre' av Tore Dag Bøe fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 9788215026176 Videreutdanning i psykisk helsearbeid tilbyr i 2. studieår en tverrfaglig fordypning i psykososialt arbeid tilsvarende 30 studiepoeng (av hele studiets 60 studiepoeng). Psykososialt arbeid har som mål å fremme enkeltmenneskets ressurser, mestring og dets behov for tilknytning og fellesskap i et familie- og nettverksperspektiv. Praksisemner inngår i spesialiseringen psykisk helsearbeid. I praksis samarbeider studentene med enkeltpersoner, par, grupper og/eller organisasjoner med sikte på å bedre den psykiske helsen. Praksis tilrettelegges og godkjennes av universitetet, og det kreves 90 % dokumentert tilstedeværelse. I tråd med disse føringene vil en i dette emnet være opptatt av helsefremmende faktorer og strategier knyttet til fagfeltet rus- og psykisk helsearbeid. Folkehelseperspektivet vil vektlegges som forståelsesramme for iverksetting av tiltak både i befolkningen generelt, overfor utsatte grupper og for mennesker som allerede har en definert rus- og/eller psykisk lidelse. Forskning: Forskere legger vekt på viktigheten av gode relasjoner mellom barn og voksne. Noen mener kun én trygg voksenperson kan gjøre en stor forskjell. Relasjoner - Omsorg, lek og læring - Barnehage - Læringsmiljøsenteret En psykisk syk pasient er rett og slett et menneske som har det vanskelig for tiden. Husk at det også i en pasient/fagperson-relasjon er snakk om to likeverdige medmennesker, men der den ene har hovedansvar for å veilede den andre basert på fagkunnskap. Kunnskap hjelper deg å bygge gode relasjoner Nasjonalt lokalbasert psykisk helsearbeid er intet unntak i så måte. Selv om det finnes oversikter over utbredelsen av vold og trusler knyttet til yrkesgrupper som ofte er å finne i kommunalt psykisk helsearbeid, er ikke disse spesifikt knyttet, eller brutt ned, til psykisk helsearbeid (Hagen & Svalund, 2019). Videreutdanning i psykisk helsearbeid er rettet mot helse- og sosialarbeidere som ønsker økt kunnskap om psykisk helsearbeid. Fokus i utdanningen er rettet mot perspektiv og tilnærmingsmåter i psykisk helsearbeid, kommunikasjonens betydning i yrkesutøvelsen, tverrfaglig samarbeid, samt utvikling av relasjonskompetanse. Studiet er rettet mot helse og sosialfaglig personell som arbeider i ... Kjøp Relasjoner i psykisk helsearbeid fra Tanum Forandring og utvikling i psykisk helsearbeid skjer i relasjonen(e) mellom behandler(e) og klient(er), uansett hvilken behandlingsarena det dreier seg om og hvilken metode som brukes. Gjennom arbeidet med det som skjer i relasjonen, kan man fremme helende prosesser og bidra til at klienten utvikler evnen til å fungere i hverdagen og blir bedre ... Kjøp Relasjoner i psykisk helsearbeid fra Bokklubber Forandring og utvikling i psykisk helsearbeid skjer i relasjonen(e) mellom behandler(e) og klient(er), uansett hvilken behandlingsarena det dreier seg om og hvilken metode som brukes. Gjennom arbeidet me...