Pedagogiske tekster og ressurser i praksis E-bok


Pedagogiske tekster og ressurser i praksis -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2013-12-05
FORFATTER:
ISBN: 9788202426965
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 11,79

FORKLARING:

Pedagogiske tekster og ressurser blir utviklet i et høyt tempo i dagens norske og nordiske skoler og utdanninger. Lærere, studenter og elever må ta mange valg og hensyn når stadig nye og mangfoldige medier og sjangrer skal omsettes til praksis. Begrepet pedagogiske ressurser peker mot at så vel elever og studenter som lærere er i besittelse av ressurser for læring. Det er med andre ord ikke snakk om å bygge på mangler hos de lærende, men tvert imot å gripe fatt i mulighetene for å utvikle og utfordre egne og andres kunnskaper. Boken Pedagogiske tekster og ressurser i praksis søker å imøtekomme denne utviklingen av begrepene, og konsekvensene av at læring i praksis og dermed ressurser i læringskontekster er blitt viktigere og viktigere. Selv om det er forsket på bruken av pedagogiske tekster og ressurser i praksis, er det stadig forbløffende underbelyst både i norsk, nordisk og internasjonal forskning. Artiklene i denne boken presenterer forskning i praksis som dekker elevenes skriving, profesjonell skriving og analyser av lærebøker og digitale læringsplattformer, men også observasjoner av bruken av dataspill i skolen, både spill produsert til skolebruk og til fritid. Boken henvender seg til forskere og til forskningsforankrede undervisningsmiljøer. Den kan anvendes på doktor- og mastergradsstudier, men også lærere i grunnskolen og i videregående skole kan hente inspirasjon til arbeidet med pedagogiske tekster og ressurser.

...ingsmiljø for alle barn. Knud Illeris og Signe Berri (red) (2005): Tekster om voksenlæring ... Runestad, Anne Kristine Solberg - UiS ... . Fredriksberg: Roskilde Universitetsforlag. Lis karin Andersen (2015): «Voksenpedagogisk praksis - tilrettelegging for læring hos studenter» i Jonsmoen og Greek (red): Språkmangfold i utdanningen. Refleksjon over pedagogisk praksis. Oslo: Gyldenadal Norsk Forlag Pedagogiske og digitale verktøy. Artikkel Oppdatert: 31.10.2019 Skriv ut. Skriv ut denne siden; ... filmer og tekster på et sted og visualisere de ... PDF Program- og emneplaner for Forskerutdanning i pedagogiske ... ... .10.2019 Skriv ut. Skriv ut denne siden; ... filmer og tekster på et sted og visualisere dette for eleven. Det er enkelt å sette seg inn i det andre lærere har planlagt, og du får tilgang til lenker, digitale tekster og ressurser i ett og samme dokument. pedagogiske ressursen å betrakte som en kulturell artefakt uten noen form for selv-stendig agens. En pedagogisk ressurs består av semiotiske ressurser som må tolkes, redidaktiseres og iscenesettes som undervisning for at vi kan snakke om praksis. Vi mangler kunnskap om hvordan pedagogiske ressurser blir brukt i undervisning Dybdelæring i praksis. ... og sammen med en kollega laget jeg en egen blogg, der vi skrev tekster og linket til relevant materiale og filmer, ... Engelskverket Connect består i tillegg til elevens lærerbok, også av lærerens bok, lærebok for nettbrett og en rekke digitale ressurser. Connect er solgt til Danmark, ... Hovedfunn: Ved å synliggjøre hvordan språkkartleggingsprosessen ser ut i praksis fra de pedagogiske ledernes ståsted, viser jeg at det er en betydelig diskrepans mellom hvordan Oslo kommune krever at språkkartlegging og språkoppfølging skal gjennomføres og hva som er språkkartleggingspraksis i Oslobarnehagene....