Et internasjonalt blikk på skole og utdanning E-bok


Et internasjonalt blikk på skole og utdanning - Tove Brita Eriksen pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2011-05-10
FORFATTER: Tove Brita Eriksen
ISBN: 9788245008760
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 10,79

FORKLARING:

Et internasjonalt blikk på skole og utdanning handler om nåtidens skole, om kunnskapssamfunnet, om lærerutdanning og om grunnskolens praksisfelt. Den handler også om det norske og det internasjonale skolesamfunnet, om viktige utdanningsreformer og om studentenes egne tanker om hva de har lært i grunnskolepraksis hjemme eller i utlandet. Boken er praksisnær og problematiserer på ulike vis forholdet mellom de teoretiske og praktiske aspektene i lærerutdanningen. Boken er forskningsbasert og viser til en rekke anonymiserte studenters utsagn om hva de lærer eller opplever at de lærer mindre om i grunnskolepraksis de seneste årene. Forfatteren tar også opp de nye utdanningskravene og lærerstudentenes nye muligheter for delstudier i utlandet. Gjennom bokens fem kapitler sammenlignes utdanningsrammer for både dansk, svensk og finsk utdanning, og det er også omtaler av enkelte andre lands utdanningssystemer. Boken er skrevet for alle som er opptatt av lærerutdanning og grunnskole, og for studenter på førskolelærerutdanningen og på den nye grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. og 5.-10. trinn. Tove Brita Eriksen er førstelektor og forsker ved Høgskolen i Oslo. Hun har en allsidig utdanningsbakgrunn som lærer, og har selv arbeidet i grunnskolen og i den videregående skolen. Forfatteren er i dag medlem av flere internasjonale nettverk.

...få som avslutter videregående skole. Finske lover og forskrifter om grunnskolen ... Open Access-tidsskrift med kritisk blikk på det ... ... . Den finske Utbildningsstyrelsen beskriver den finske grunnskolens innhold, utdanning og skoleplikt (Utbildningsstyrelsen, 1998a).Den blir fulgt opp av lagstiftningsloven (ibid., 1998b) som beskriver skolenes undervisning, arbeidstid, fag og temaområder, vurdering og rettssikkerhet (ibid., 2001).Disse lovene har blitt oppdatert flere ganger, senest i ... Kjøp Internasjonal skole på Kelkoo. Sammenlign tilbud på Internasjonal sko ... Et internasjonalt blikk på skole og utdanning - Tove Brita ... ... ... Kjøp Internasjonal skole på Kelkoo. Sammenlign tilbud på Internasjonal skole i kategorien Bøker og magasiner fra en rekke nettbutikker samlet på ett sted, og spar penger på ditt kjøp av Bøker og magasiner ved hjelp av vår tjeneste. Et institusjonelt blikk på reformarbeid i skolen betyr ikke at man bare undersøker hvordan institusjonelt arbeid inntreffer, men også hvem det er som gjør arbeidet, og hva som konstituerer arbeidet. I studier av hvordan arbeidet inntreffer og foregår, har man særlig fokusert på vedlikehold av institusjoner. Hun har blant annet skrevet lærebøkene Det nødvendige samspillet (1997) og Et levende blikk (2004), begge på Universitetsforlaget. Hun har publisert en rekke artikler nasjonalt og internasjonalt om relasjonen mellom de yngste barnehagebarna og de voksne, og har utviklet en observasjonsmetode, Samspillsobservasjon, i tilknytning til dette. Den organiserte skolen i Norge går tilbake til middelalderen. Kort tid etter at Norge ble eget erkebispedømme i 1152, ble det opprettet katedralskoler for opplæring av prester i Trondheim, Oslo og Bergen. Etter reformasjonen ble det i 1539 gitt en dansk kirkeordinans som også gjaldt i Norge. Katedralskolene ble omdannet til latinskoler, og det ble påbudt at hver kjøpstad skulle ha en ... Oppfordrer til kritisk blikk på internasjonal skoleforskning. Publisert 18.08.2017 ... for noen er elevresultater løsningen på mye i skolen, for andre er resultatene et problem for utvikling i og av ... For eksempel har man i USA fokusert på at elevresultater skal være til nytte for skolen og i noe mindre grad stilt spørsmål ved negative ... Utdanning er av grunnleggende betydning for å kunne bekjempe fattigdom og skape utvikling i et samfunn. I anledning markeringen av 8. mars ser vi i dette faktaarket på noen globale likestillingsutfordringer i utdanningssystemene og i arbeidslivet. Sjekk om du kan søke på nett. Godkjenning av utdanning NOKUT har informasjon om utdanningsmuligheter for deg som har utenlandsk utdanning og ønsker å fortsette med utdanning i Norge. Godkjenning av utenlandsk høyere utdanning. Opptakskrav. For å få studieplass i høyere utdanning når du har utdanning fra et annet land, må du ha: 1. Temanotat 2/2007: Kritisk blikk på internasjonale sammenligninger (pdf) Internasjonale undersøkelser blir presentert på samme måte som internasjonale sportsbegivenheter, og blir framstilt som mesterskap i utdanning der plassering gir autoritativ dom over kvaliteten på utdanningssystemet i de enkelte land. Forside › Skole og utdanning › Open Access-tidsskrift med kritisk blikk på det pedagogiske forskningsområdet. Del Open Access-tidsskrift ... Hun setter med artikkelen søkelyset på et tema som gjerne tas for gitt og er tilsynelatende uproblematisk. ... forfattere og lærere for alle som er opptatt av skole og utdanning. Et historisk blikk på forholdet mellom kunnskap, utdanning, og danning: Om nissene på lasset. ... Som pedagogisk og psykologisk forsker var hun også internasjonalt velkjent og anerkjent. ... Men mer alvorlig er det at vi i skolen og den høyere utdanning over en 15-20 år har sett en stille revolusjon, ... To år på skole og to år ...