Mangfoldige minner E-bok


Mangfoldige minner -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2009-12-01
FORFATTER:
ISBN: 9788203194511
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 8,32

FORKLARING:

Boken presenterer folkeminner fra migranter i Norge. Tekstene er ledsaget av artikler som setter sangene, versene og fortellingene i et folkloristisk perspektiv.

... mangfoldighet et topologisk rom som «lokalt» ser ut som vanlig Euklidsk rom, men som «globalt» kan ha en annen form ... Kulturopplevelser - Opplev Karmøy ... .Mer presist, en n-dimensjonal mangfoldighet er et topologisk rom hvor hvert punkt har en åpen omegn homeomorf med en åpen delmengde av R n.Vi kaller en slikt omegn for en «kartomegn». Eksempler på mangfoldigheter inkluderer den reelle tallinjen R ... På Mangfoldige minner kan dere finne innvandrernes mange minner. Hvordan det var å forlate hjemlandet og møte det nye. De forteller eventyr, dikt, historier, viser og sanger. HiO, a ... Mangfoldige minner - fortellinger og folkeminner | Liv ... ... . Hvordan det var å forlate hjemlandet og møte det nye. De forteller eventyr, dikt, historier, viser og sanger. HiO, avd est Mette Srøm Kjøp Mangfoldige minner fra Tanum I denne boka møter du 31 forskjellige mennesker, som av ulike grunner har innvandret til og bosatt seg i Norge. De forteller om sin reise, sin opplevelse av Norge og møtet med menneskene. Prosjektene Mangfoldige minner og Minner fra migrasjon var en suksess, og den kompetansen og innsikten som NLI og samarbeidspartnerne opparbeidet seg fra Mangfoldsåret 2008 av, er ført videre og tatt vare på. Historiske vandreruter Sett minnene i banken! Fra uminnelige tider har det vært ferdsel både til lands og til vanns i vårt langstrakte land. Folk har gått over fjellvidder og breer, langs skogstrekninger og på sjøen, mellom bygder, grender, byer og gårder. Mangfold i Arbeidslivet, stiftelse som skal utvikle, tilby og formidle tiltak og kompetanse for etnisk og nasjonalt mangfold i norske bedrifter, opprettet 1999 og registrert som stiftelse 2002. Formålet er å påvirke utviklingen av et mangfoldig arbeidsliv som skal inkludere alle og gi alle like muligheter uavhengig av kjønn, alder, religiøs overbevisning, seksuell orientering ... Veier til Norge er et delprosjekt under Mangfoldige minner. Her har migranter i Norge fortalt sine historier. I den foreliggende boka er det presentert 31 utvalgte historier fra denne innsamlingen. 17. desember NFL 159. Liv Bjørnhaug Johansen og Ida Tolgensbakk Vedeld (red): Mangfoldige minner - Veier til Norge. Det var rart å komme til Norge. Alt var rart. Vi bodde utenfor Oslo en periode. Alt... Fortidens minner i dagens landskap : status for automatisk fredete kulturminner i Tromsø kommune, Troms, 1997; Havn og havneliv i Tromsø; Jubileumsbok : næringslivet i Tromsø 1994; Kaivandringa; Lottlaget Kaffistova åt bondeungdomslaget i Tromsø 75 år : 1916-1991; Mangfoldige Tromsø; Minner fra det gamle Tromsø Det etniske og kulturelle mangfoldet i Norge er blitt større enn tidligere. Befolkningen vokste med 1,3 prosent i fjor, og innvandringen sto for hele 72 prosent av denne veksten. Det vil si at landets befolkning, som har passert 5 millioner, er blitt mer sammensatt. Like sammensatte er grunnene til at mennesker født i andre land begir seg ut på en lang eller kort reise til Norge for å bo ......