Kan fylkeskommunen fornyast? E-bok


Kan fylkeskommunen fornyast? -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2007-02-17
FORFATTER:
ISBN: 9788252151893
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 10,7

FORKLARING:

Forfatterene stiller ulike spørsmål om den norske fylkeskommunen, og gir en offentlig administrasjon og samfunnsfag, politikere og ansatte i offentlig forvaltning. Med stikkordregister.

...er der begge skal uttale seg og saksbehandle ... Referanser - Det samfunnsvitenskapelige fakultet ... . Visste du at canadagåsas ve og vel hører hjemme i fylkeskommunen, ... Referanser Amin, A. og D. Thomas (1996): "The negotiated economy: State and civic institutions in Denmark", Economy and Society 25:255-281. Arbo, Peter (2002): "Partnerskap - den nye universalløsningen?", Plan 6:4-11. Du kan nå også ta våre nettbaserte kurs for å få dokumentasjon på kompetansen du tilegner deg via nettsidene våre. Ta et kurs. OM. eStudie.no ble etablert i ... Morten Øgård - Universitetet i Agder ... . Ta et kurs. OM. eStudie.no ble etablert i 2001 og er idag Norges ledende e-læringsportal innen merkantile fag på høyskole og universitetsnivå. Øgård, Morten (1998). Nye forvaltningsmodeller: Foregangsregioner og etternølere i Norden. Kan fylkeskommunen fornyast?. ISBN: 82-521-5189-2. Det Norske Samlaget. s 215 - 245. Øgård, Morten (1998). Nye forvaltningsmodeller: Foregangsregioner og etternølere i Norden. Norge. Det Norske Samlaget. s 31 Legg ned fylkeskommunen! Fylkeskommunen bør legges ned, jo snarere jo bedre for innbyggerne og brukerne av fylkeskommunale tjenester, mener Frps kommunalpolitiske leder i denne artikkelen. Vi har ansvaret for å ta vare på automatisk freda kulturminne (eldre enn 1537 e.Kr.) i Møre og Romsdal. Det gjer vi mellom anna ved å undersøke arealplanar frå kommunane, registrere funn og gjennomføre arkeologiske undersøkingar. - Jeg er svært glad for at regjeringspartiene og KrF er enige om nye oppgaver og virkemidler til fylkeskommunene. Dette gjør fylkeskommunene til sterkere regionale samfunnsutviklere, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland. Organisasjonskart i Nordland fylkeskommune. Mitt Nordland - mi framtid. Sammen bygger vi attraktive og inkluderende samfunn I personvernerklæringa kan du lese meir om kva opplysingar som blir registrerte i utlånssystemet og korleis dei blir handsama. Lånetid: Standard lånetid er 4 veker. Lån kan fornyast om det ikkje er venteliste. Vil ein annan lærar også låne bøkene? Ta kontakt med fylkesbiblioteket. Alle bøkene skal vere leverte når skuleåret er slutt. Fylkestinget er det øverste fylkeskommunale organet. Det treffer vedtak på vegne av fylkeskommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak. Fylkestingets sammensetting. Fylkestingets medlemmer velges av de stemmeberettige innbyggere i fylket etter regler fastsatt i lov. Valget gjelder for fire år. Regional plan kan fort bli fylkeskommunen sin plan. Det er framleis mogeleg å styrke partnarskapen sitt ansvar for gjennomføring. Å ta ansvar vil i vår tradisjon bety at ein partnar får ansvar for å nå ei målsetting og å utvikle innsatsen som skal til for å nå målet. Fylkeskommunen si framtid blei klargjort av Stortinget i juni 2001: Dei fylkeskommunale sjukehusa blei omgjort til statlege foretak, men til gjengjeld skulle fylkeskommunen overta den regionale ... Kjøp billige bøker, kontorrekvisita, hobbyartikler og leker innen harald baldersheim hos Adlibris...