Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) av 29. juni 1990 nr. 50 E-bok


Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) av 29. juni 1990 nr. 50 -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2012-04-19
FORFATTER:
ISBN: 9788202393113
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 9,53

FORKLARING:

Energiloven m/forskrift - med endringer, sist ved lov av 27. januar 2012 nr. 11 (i kraft 16. mars 2012)

...føring, omsetning, fordeling og bruk av energi m ... Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning ... ... .m. (energiloven) § 4-5, jf. forskrift av 7. desember 1990 nr. 959 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. Om lov om endringer i lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, forde-ling og bruk av energi m.m. (energiloven) 1 Proposisjonens hovedinnhold I proposisjonen fremmes det forslag til endringer i energiloven knyttet til inn-føring av unntak fra reglene om enkeltvedtak og klage for vedtak av Enova SF - Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. av 29. juni 1990 nr. 50 (energiloven - enl) ... Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning ... ... .m. av 29. juni 1990 nr. 50 (energiloven - enl) § 9-3 - Forskrift om sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen av 7. juli 2012 nr. 1157, sist endret fra 1. januar 2019, (kraftberedskapsforskriften - kbf) kapittel 6 . 2. Definisjoner Om lov om endringer i lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) «Energimerkingen blir, med denne lovendrin­ gen, en del av dokumentasjonen som skal frem­ legges ved omsetning og utleie av bygninger. Energimerkingen vil gi en pekepinn på bygnin­ Høring til Forslag om endring av lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (Energiloven) ZERO vil med dette gi sine innspill til forslaget til endring av energiloven med høringsfrist 30.01.09 Oppsummering ZERO stiller seg positive til en endring i energiloven som fører til tilknytningsplikt Energiloven. Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. av 29. juni 1990 nr. 50 (energiloven) gir rammene for organiseringen av kraftforsyningen og inneholder et samlet regelverk som tidligere var spredt på et stort antall lover. Pris: 60,-. heftet, 2012. Midlertidig utsolgt. Kjøp boken Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) av 29. juni 1990 nr. 50 (ISBN 9788202393113) hos Adlibris.com. Fri frakt fra {0} kr. Vi har mer enn 10 millioner bøker, finn din neste leseopplevelse i dag! Alltid lave priser, fri frakt over 299,- | Adlibris Om lov om endringer i lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) Hydro uttaler blant annet: Innledningsvis vil vi uttrykke forståelse for at det i forbindelse med en eventuell rasjonering av elektrisk energi i Norge, kan vise seg nød­ Søkeresultater for Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning og fordeling av energi m.m (Energiloven) (Lov av 29.06.1990 nr. 50) - Haugenbok.no Ot.prp. nr. 62 (2005-2006) - Om lov om endringer i lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser; Ot.prp. nr. 61 (2005-2006) - Om lov om endringer i lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) Om lov om endringer i lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) behov for endringer av bestemmelser i energilo-ven ved gjennomføring av direktivet i Norge. Disse bestemmelsene redegjøres utførlig for i de enkelte kapitlene. Det vises til St.prp. nr. 52 (2005-2006 ... I lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m gjøres følgende endringer: § 1-3 tredje ledd skal lyde: Med integrert foretak forstås i denne lov: Foretak eller en gruppe av foretak som driver overføring, omforming eller fordeling av elektrisk energi (nettvirksomhet) i tillegg til annen virksomhet . vedtak til lov om endringer i energiloven og i enkelte andre lover I I lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. gjøres følgende endringer: § 8-2 første ledd annet punktum oppheves. § 9-1 skal lyde: § 9-1 (Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon) Opplysningene samles inn av Statistisk sentralbyrå på vegne av NVE i henhold til lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) av 29.juni 1990 nr. 50 § 10-1 tredje ledd første punktum. Opplysningene samles inn av Statistisk sentralbyrå på vegne av NVE i henhold til lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) av 29. juni 1990 nr. 50 § 10-1 tredje ledd første punktum. Noe data hentes også i...