Lov om oppfinnelser av betydning for rikets forsvar av 26. juni 1953 nr. 8 E-bok


Lov om oppfinnelser av betydning for rikets forsvar av 26. juni 1953 nr. 8 -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE:
FORFATTER:
ISBN: 9788250410992
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 5,62

FORKLARING:

...evelse av forskrift av 22. november 1955 til gjennomføring av nevnte lov ... Innst. S. nr. 41 (1999-2000) ... . 3.Utnevnelser m.v. Utenriksdepartementet, utenrikssaker Lov om oppfinnelser av betydning for rikets forsvar av 26. juni 1953 nr. 8 heftet, Norsk (bokmål), ISBN 9788250410992 heftet Dette gjelder bl a kontroll med luftfotografering iht bestemmelser fastsatt i medhold av luftfartsloven og lov om forsvarshemmeligheter, og forvaltning av bestemmelsene om oppfinnelser av betydning for rikets forsvar iht lov 26 juni 1953 nr 8. Hovedkontor: Rosenholmvn. 25, 1410 Kolbotn, tlf. (021 80 00 Bergen: Dre ... Lov om endringer i lov 15 desember 1967 nr. 9 om patenter ... ... . Hovedkontor: Rosenholmvn. 25, 1410 Kolbotn, tlf. (021 80 00 Bergen: Dreggsalmenningen 10/12. tlf. (051 31 65 00 Stavanger: Auglendsdalen 81. tlf. 1041 58 85 00 -16. lov 26. juni 1953 nr. 8 om oppfinnelser av betydning for rikets forsvar § 9 fyrste leddet andre punktumet -17. lov 18. desember 1959 nr. 1 om mortifikasjon av skuldbrev m.v. § 4 andre leddet fyrste punktumet -18. lov 4. februar 1960 nr. 2 om borettslag § 17 fyrste leddet andre punktumet, Lov av 26. juni 1953 nr. 8 om oppfinnelser av betydning for rikets forsvar gir regler om hemmeligholdelse av oppfinnelser som gjelder krigsmateriell eller som for øvrig har direkte betydning for rikets forsvar. Overtredelse straffes med bøter eller fengsel i inntil ett år. - Oppfinnelser av betydning for rikets forsvar. Innstilling nr. 2 fra det ved kongelig resolusjon av 4. november 1948 nedsatte utvalg til utredning av spørsmål om endring av patentlovens §§ 8—10 om tvangslisens m. v. og av spørsmålet om opprettelse av oppfinnerkontor med statsstøtte. — Lov om oppfinnelser av betydning for rikets forsvar. 16. lov 26. juni 1953 nr. 8 om oppfinnelser av betydning for rikets forsvar § 9 fyrste leddet andre punktumet 17. lov 18. desember 1959 nr. 1 om mortifikasjon av skuldbrev m.v. § 4 andre leddet fyrste punktumet For meddelelse av patent som er hemmelig etter lov av 26. juni 1953 nr. 8 om oppfinnelser av betydning for rikets forsvar § 7, skal det ikke betales meddelelsesgebyr. 4.1 EP-validerte patenter. patl. § 66 c . betalingsforskriften § 3 2 Departementet har her valgt å ikke foreslå endringer i denne omgang. Dette gjelder blant annet lov 16. juni 1953 nr. 8 om oppfinnelser av betydning for rikets forsvar, som setter store krav til konfidensialitet mv. - Fastsettelse av forskrift om delegering av Kongens myndighet etter lov av 26. juni 1953 nr. 8 om oppfinnelser av betydning for rikets forsvar, og opphevelse av forskrift av 22. november 1955 til gjennomføring av nevnte lov. - Fastsettelse av forskrift til lov om Heimevernet. Justis- og politidepartementet I lov 26. juni 1953 nr. 8 om oppfinnelser av betydning for rikets forsvar skal § 3 første ledd lyde: Vil noen utnytte en oppfinnelse som nevnt i § 2, må vedkommende inngi fullstendig skriftlig fremstilling av oppfinnelsen til departementet, eller på vanlig måte inngi patentsøknad til Patentstyret dersom vedkommende ønsker industrielt rettsvern for oppfinnelsen. 16. lov 26. juni 1953 nr. 8 om oppfinnelser av betydning for rikets forsvar § 9 fyrste leddet andre punktumet. 17. lov 18. desember 1959 nr. 1 om mortifikasjon av skuldbrev m.v. § 4 andre leddet fyrste punktumet I lov av 26. juni 1953 nr. 8 om oppfinnelser av betydning for rikets forsvar . ... og gjøre vedkommende oppmerksom på patentsøknader som anses å være av betydning for rikets forsvar. ... Om registrering av firma gjelder bestemmelsene i lov 21...