Forskrifter om narkotika m.v. med Narkotikaliste av 30. juni 1978 nr. 8 E-bok


Forskrifter om narkotika m.v. med Narkotikaliste av 30. juni 1978 nr. 8 -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE:
FORFATTER:
ISBN: 9788250413627
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 12,20

FORKLARING:

...dringer i dopingforskriften og forslag til lovendringer, på høring i oktober 2012 med høringsfrist i desember samme år ... PDF Kommentarer til forskrift om rekvirering og utlevering av ... ... . • Forskrift 21. desember 1993 nr. 1219 om grossistvirksomhet med legemidler • Forskrift 20.05.2004 nr. 755 om kosttilskudd • Forskrift 1. mars 1983 nr. 628 om legemidler til ikke-medisinsk bruk, herunder midler til avlivning av dyr • Forskrift 30. juni 1978 nr. 8 om narkotika m.v. (narkotikalisten) Fakta om narkotika. Her er en kort oversikt over de vanligste ulovlige rusmidlene. 30. november 2006 ... Forskrift om narkotika (narkotikaforskriften) - Lovdata ... .v. (narkotikalisten) Fakta om narkotika. Her er en kort oversikt over de vanligste ulovlige rusmidlene. 30. november 2006 kl. 3.30. Kim Jansson. ... Rusmiddelet finnes vanligvis som tabletter eller kapsler, med diverse symboler på. Tall fra 2004 viser at Nederland er verdens hovedkilde til ecstasy. ... Av all ecstasy som ble beslaglagt i verden i 2004, ... Om statistikken. Statistikken er laget av Kripos. Statistikken blir oppdatert hvert halvår. Det som påvirker statistikken mest, er etterspørselen etter rusmidler og press om å bringe rusmidler inn i landet. I tillegg kommer politiets og tolletatens arbeid og bruk av ressurser for å gjøre beslag. Narkotika (latinsk flertall av narkotikum) er et begrep som i dagligtale blir brukt om en rekke rusmidler; i praksis de fleste andre enn alkohol, tobakk og kaffe.Begrepet er fra et farmakologisk synspunkt meget upresist, da det omfatter stoffer med svært ulike effekter. Narkotika betyr opprinnelig stoffer som virker søvndyssende. Første ledd er grunndeliktet, og rammer den som ulovlig tilvirker, innfører, utfører, erverver, oppbevarer, sender eller overdrar stoff som med hjemmel i lov er ansett som narkotika, jf. legemiddelloven § 22 og forskrift 30. juni 1978 nr. 8 om narkotika mv. (narkotikalisten). Strafferammen er bot eller fengsel inntil 2 år. Det finnes utrolig mange typer narkotika. I Narkotikaforskriften finner du, etter selve forskriften, en narkotikaliste med alle rusmllder som regnes som narkotiske stoffer etter norsk lov. Listen finner du her. De vanligste narkotiske stoffene i Norge er cannabis, kokain, MDMA (ecstasy) og amfetamin. Når du kombinerer tobakk med hasj, blir lungene lettere skadet. Dersom lungene blir alvorlig skadet, vil dette også gjøre at man får en hjertesvikt, fordi blodet må presses gjennom de ødelagte lungene. Tarmene: Mange som bruker narkotika har mye plager med tarmene, forstoppelse, vondt i magen. regler med hjemmel i lov er ansett som narkotika, og overtredelsen gjelder et meget betydelig kvantum, jf. Forskrift om narkotika m.v. av 30. juni 1978 § 2, annet ledd (narkotikalisten) hvoretter Gamma Batyrolakton (GBL) som derivat av GHB er oppført på narkotikalisten, og derivatet anses som narkotika jf. Forskrift om narkotika m.v. av 30. juni 1978 § 2, annet ledd (narkotikalisten) hvoretter Gamma Batyrolakton (GBL) som derivat av GHB er oppført på narkotikalisten, og derivatet anses som narkotika Grunnlag er følgende forhold eller medvirkning til dette: a) Gjelder nr. 1 A, nr. 2 B, nr. 3 C og nr. 4 D. Annet ledd gir departementet hjemmel til å utforme forskrifter om organisering av virksomhet og om internkontroll. Hjemmel for internkontroll finnes i dag i tilsynsloven (lov av 30 mars 1984 nr 15 om statlig tilsyn med helsetjenesten). Arbeidsgivers styringsrett innebærer rett til å organisere virksomheten innen lovbestemte rammer. Rusmidler påvirker hele mennesket, både hjernen og resten av kroppen. Ulike rusmidler virker forskjellig, og virkningen varierer fra person til person og ut fra situasjonen den enkelte er i. Jeg vil prøve å si litt generelt om hvilke skader rusbruk kan gi. Hvis du bruker narkotika eller andre rusmidler ofte, kan du bli avhengig. 8 Fafo, 2004. 9 Forskrift om narkotika m.v. av 30. juni 1978 nr. 8. 10 Politiet vil inntil videre ikke ta ut tiltale for stoffer som kun anses å være derivater etter narkotikalista, jf. Riksadvokatens retningslinjer av 11. mai 2010 jf. Rt. 2009 s. 789. Jf. pkt. 2.2 11 Rammer ikke medisinsk bruk eller lignende. 12 Jf. ot.prp. nr. 23 (1983-1984 ......