Interessekonflikter i norsk handelspolitikk E-bok


Interessekonflikter i norsk handelspolitikk -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2015-10-14
FORFATTER:
ISBN: 9788215026053
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 6,76

FORKLARING:

Internasjonal handel har helt siden vikingtiden vært viktig for norsk økonomi. Selv om enigheten om hovedlinjene i norsk handelspolitikk har vært stor, finnes det også motsetninger. Ett dilemma er at offensive og konkurransedyktige eksportnæringer (som sjømat) ønsker en liberal handelspolitikk for å få tilgang til andre lands markeder, mens defensive næringer (som landbruk) frykter konkurranse og ønsker beskyttelse. Hvordan skal politikere og myndigheter ta hensyn til begge næringer på en gang? Er Norges beskyttelse på landbruksområdet til skade for eksportnæringer som sjømat, eller kan de ulike interessene ivaretas i full harmoni? Denne boken presenterer for første gang en dyptgående og tverrfaglig analyse av interessekonflikter i norsk handelspolitikk, med bidrag fra økonomi, historie og statsvitenskap. Den spenner fra historiske til dagsaktuelle problemstillinger, og inneholder omfattende materiale om norsk handelspolitikk de siste 150 år. Økonomiske virkninger av proteksjonisme og avveininger mellom offensive og defensive interesser blir analysert, samt organiseringen av forhandlinger og effekten av å koble sammen forskjellige saksområder. Boken henvender seg til alle som trenger å forstå norsk og internasjonal handelspolitikk, hvordan den er blitt utformet, og hvordan den i fremtiden bør utformes. Både studenter og praktikere vil ha stor nytte av boken.Bidragsytere: Arne Melchior, Ulf Sverdrup, Ivar Gaasland, Bård Harstad, Arild Aurvåg Farsund, Oluf Langhelle, Hans Otto Frøland og Lise Rye.

...ndt millioner af bøger på Saxo.com. Denne siden er et utkast til en offisiell retningslinje på Wikipedia ... Sjomatnorge.no Velkommen til Bergen! - Sjomatnorge.no ... . Det er fritt fram for redigering av siden, men det anbefales at endringer beskrives på diskusjonssiden, og at omfattende endringer diskuteres der før de gjøres slik at andre lettere kan følge prosessen. Interessekonflikter er konflikter som oppstår på grunn av ulike interesser eller prioriteringer. Interessekonflikter kan oppstå mellom interne fond, eksterne fond, andelseiere, fondsforvaltere i Storeb ... Boklansering: Interessekonflikter i norsk handelspolitikk ... ... . Interessekonflikter kan oppstå mellom interne fond, eksterne fond, andelseiere, fondsforvaltere i Storebrand-konsernet, styremedlemmer og ansatte. INTERESSEKONFLIKTER. Identifikasjon og tiltak for håndtering av interessekonflikter 20.06.2001: Redaksjonelt - "En interessekonflikt knyttet til et manuskript foreligger når en deltaker i vurderings- og publiseringsprosessen - forfatter, vurderer eller redaktør - har bånd til aktiviteter som på en uhensiktsmessig måte kan påvirke dømmekraften" (1). Proteksjonisme er en betegnelse på virkemidler med mål om å beskytte innenlandsk produksjon mot konkurranse fra andre land. Proteksjonistiske virkemidler kan omfatte mange ulike tiltak, slik som importtoll, importforbud og valutapolitiske virkemidler. Begrepet brukes også for å beskrive en positiv holdning til slike tiltak. Importtoll på industrivarer har historisk vært brukt aktivt av ... Interessekonflikter. Interessekonflikter defineres som omstendigheter hvor profesjonelle valg som gjelder primærinteresser (f.eks. pasienters helse eller forskningsresultater) påvirkes utilbørlig av sekundærinteresser (f.eks. honorarer) ().Internasjonalt ser det nå ut til at en avtakende andel akademikere har økonomiske relasjoner til legemiddelindustrien ()....