Skattemessig gjennomskjæring E-bok


Skattemessig gjennomskjæring - Einar Harboe pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2012-06-22
FORFATTER: Einar Harboe
ISBN: 9788215019673
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 5,49

FORKLARING:

Boken gir en grundig analyse av læren om ulovfestet skattemessig gjennomskjæring. Boken gjennomgår utførlig den rettspraksis som danner grunnlaget for ulovfestet skattemessig gjennomskjæring. Både vilkårene for, og virkningen av, gjennomskjæring drøftes.Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

... over det å spare skatt for noen av partene" ... Tilpasning til fritaksmetoden gjennom fisjon av ... ... . Skattemessig gjennomskjæring En sammenligning av den foreslåtte Principal Purpose Test i OECDs mønsteravtale med den ulovfestede omgåelsesnormen Kandidatnummer: 53 Antall ord: 14840 JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN 30.05.2016 «skattemessig gjennomskjæring»). Normens funksjon er i praksis å trekke grensen mellom akseptabel skatteplanlegging og uakseptabel skatteomgåelse, og den fungerer som et sup­ plement til generelle prinsipper for lovtolkning mv. Den ulovfestede omgåelsesregelen er for­ ... Lovfesting av reglene om skattemessig gjennomskjæring ... ... . Den ulovfestede omgåelsesregelen er for­ ankret i rettspraksis og administrativ praksis, Boken gir en grundig analyse av læren om ulovfestet skattemessig gjennomskjæring. Boken gjennomgår utførlig den rettspraksis som danner grunnlaget for ulovfestet skattemessig gjennomskjæring. Både vilkårene for, og virkningen av, gjennomskjæring drøftes.Denne utgivelsen er også tilgjengelig i dig... Kjøp 'Skattemessig gjennomskjæring' av Einar Harboe fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Innbundet | 9788215019673 I en bindende forhåndsuttalelse av 1. mars 2005 kom Skattedirektoratet til at det er grunnlag for skattemessig gjennomskjæring hvor salg av virksomhet gjennomføres ved fisjon med etterfølgende aksjesalg istedenfor ved direkte innmatssalg. Direktoratet mener en slik fremgangsmåte er en illojal omgåelse av gevinstreglene for driftsmidler. Dersom en risikerer gjennomskjæring uten eller med lav skattemessig motivasjon, og dersom en bare bygger på en totalvurdering, vil det i forkant av transaksjonen være vanskeligere å slå sikkert fast i hvilken grad det foreligger gjennomskjæringsrisiko. Forutberegnelighetshensyn bør tillegges særlig stor vekt i skatteretten. Sakens tema: Tvisten i saken var om IKEA Handel og Eiendom AS (heretter IKEA) hadde krav på skattemessig fradrag for betalte renter på et lån hos et belgisk selskap i samme konsern. Gjelden hadde oppstått i forbindelse med en omorganisering av konsernstrukturen IKEA var en del av. Høyesterett kom fram til at vilkårene for skattemessig gjennomskjæring av omorganiseringen var oppfylt ... Saken reiste blant annet spørsmål om skattemessig gjennomskjæring ved tilpasning til fritaksmetoden gjennom fisjon ved salg av næringseiendom Skattemessig gjennomskjæring betyr at skattemyndighetene setter til side skattyterens valg av former og legger det underliggende, eller reelle forhold, til grunn ved beskatningen. NUF og skattemessig gjennomskjæring Det har den siste tiden versert rykter om at myndighetene vurderer å foreta gjennomskjæring og skattelikne NUF-selskap som enkeltpersonforetak. Ryktene synes å ha sitt utspring i uttalelser som representanter fra NARF (Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening) kom med i en artikkel i Dagens Næringsliv i mai 2005. Tagged with: advokat Alf Bakke-Løyning feil skatteetaten skattemessig gjennomskjæring Visma Advokater visma services Skattyter kan nå kreve omgjort skattemessig gjennomskjæring siden 2011 Den 12. mars 2014 avsa Høyesterett dom om tilpasninger til fritaksmetoden for å oppnå skattefritt salg av næringseiendom. skattemessig gjennomskjæring; Legalitetsprinsippet er, som påpekt innledningsvis, et helt grunnleggende prinsipp i skatteretten. For å kunne beskatte en person eller et selskap, må det foreligge hjemmel i lov. Legalitetsprinsippet var frem til 2014 ulovfestet, men ble regnet for et rettsprinsipp av grunnlovs rang. skattemessig gjennomskjæring. Skattemessig gjennomskjæring. Oppdatert: 19.10.2015 9:49 Stig Flesland Skattemessig gjennomskjæring. Eldre. Vi kan hjelpe deg! Lurer du på noe om skatt, arv eller avgift? Da kan du bruke vår rådgivningstjeneste for medlemmer. Still spørsmål. Boken gir en grundig analyse av læren om ulovfestet skattemessig gjennomskjæring. Boken gjennomgår utførlig den rettspraksis som danner grunnlaget for ulovfestet skattemessig gjennomskjæring. Både vilkårene for, og virkningen av, gjennomskjæring drøftes.Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no. It's also referred to as "skattemessig tilsidesettelse": "Gruppe 2: Skattemessig tilsidesettelse (gjennomskjæring) ved å bruke særlige skatteregler (lovfestede og ulovfestede) som har til hensikt å gi reelle og lovlige transaksjoner mv. andre skattemessige...