Utenlandsk arbeidskraft E-bok


Utenlandsk arbeidskraft - Lennart Hovland, Kirsti Stokland pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2007-12-05
FORFATTER: Lennart Hovland, Kirsti Stokland
ISBN: 9788273454881
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 4,88

FORKLARING:

Nå er det under femti tusen arbeidsledige i Norge, og på samme tid er det over tretti tusen ledige jobber. Norske bedrifter sier de har arbeid til nitti tusen flere enn i dag. Det er høykonjunktur og vi mangler både hender og hoder til å frakte varer, pleie gamle og syke og bygge hus. Industrien og byggenæringen mangler snekkere, rørleggere, elektrikere, sveisere, taktekkere og murere. Norge har altså et helt klart behov for arbeidere fra andre land for å holde oppe aktiviteten og levestandarden i landet vårt. EØS-avtalen og utvidelsen av EU i øst har gitt muligheter for mange å søke jobb i land som har vesentlig bedre lønninger enn det de får i hjemlandene sine. Dette har ført til at mange flere enn tidligere ønsker å finne arbeid også i Norge. Det er mange og kompliserte lover og regler som regulerer denne arbeidsinnvandringen, og vi har derfor laget en bok som skal hjelpe de som ønsker å bruke utenlandske arbeidstakere i Norge. Det skjer hele tiden forandringer i regelverket, men forfatterne har tatt med det viktigste som har skjedd inntil nå (høsten 2007), og har prøvd å legge dette frem på en måte som skal gjøre boka praktisk anvendelig for arbeidsgivere som ønsker å verve utenlandsk arbeidskraft.

... ha litt fleksibilitet, sier jobbsøker. Utenlandsk arbeidskraft For mange rådgivere er det en terskel å skulle bistå klienter om utenlandsforhold ... Forlengelse av oppholdstillatelse for utenlandske ... ... . Med dette nettkurset kan du få en god innføring i vanlige utfordringer man møter på. Utenlandsk arbeidskraft. Det er mange lover og reglar med omsyn til bruk av utanlandsk arbeidskraft, her har vi prøvd å samla eindel nyttig informasjon. Ansettelseskontrakt - Arbeidstilsynets mal på norsk, engelsk m.m; Sjekkliste for utenlandsk arbeidskraft - NHO (krev innlogging) Når kan det leies inn arbeidskraft fra bemanningsforetak? Innleie av arbeidstaker ... Altinn - Ansettelse av utenlandske arbeidstakere ... .m; Sjekkliste for utenlandsk arbeidskraft - NHO (krev innlogging) Når kan det leies inn arbeidskraft fra bemanningsforetak? Innleie av arbeidstaker fra virksomhet som har til formål å drive utleie, er tillatt i samme utstrekning som det kan avtales midlertidig ansettelse etter arbeidsmiljølovens § 14-9 andre ledd bokstav a til e - altså med unntak for midlertidig ansettelse på generelt grunnlag. En utenlandsk arbeidstaker som arbeider i Norge og har sitt bosted i et EØS-land anses som pendler. Fra og med inntektsåret 2014 kan også personer som har sitt bosted utenfor EØS anses som pendlere. Som pendler i skattemessig forstand, har man rett til å kreve fradrag for merutgifter til kost, losji og hjemreiser ved arbeidsoppholdet i Norge. Utenlandsk Her finner du som utenlandsk i Norge informasjon om hva du må gjøre når du skal drive næringsvirksomhet her. Dersom du skal drive et selskap i Norge, må du registrere selskapet ditt, rapportere ansatte, innbetale skatt, levere skattemeldingen og motta et skatteoppgjør. Innleie fra utenlandsk produksjonsbedrift. I tillegg til å kunne leie inn arbeidskraft fra et bemanningsforetak er det på visse vilkår også anledning til å leie inn arbeidskraft fra såkalte produksjonsforetak. Et produksjonsforetak er en virksomhet som ikke har til formål å drive utleie, og bare mer tilfeldig leier ut arbeidskraft. Informasjon om hva du som arbeidsgiver må tenke på når du skal ansette en arbeidstaker som er statsborger av et EU/EØS-land. Alle EU/EØS-borgere kan arbeide i Norge Alle EU/EØS-borgere har rett til å være arbeidstaker i Norge. Du sjekker om arbeidstakeren er EU/EØS-borger ved å be han ... Det relevante spørsmålet er hvordan vi kan få utenlandsk arbeidskraft til å velge oss i årene som kommer, sier Ammitzbøll-Bille. I Polen blir det tre millioner færre mennesker i alderen 16 til 64 år frem til 2030. Også i Litauen og Latvia vil andelen arbeidsføre i befolkningen minske kraftig. I tillegg er det viktig å få tilgang på utenlandsk arbeidskraft med relevant og riktig kompetanse. Grøntsektoren er en spesialisert næring, og har behov for personell med ulik bakgrunn. En rekke sesongarbeidere fra utlandet har denne kompetansen. Mangel på arbeidskraft i landbruket har høy prioritet, og problemene må løses raskt. Hvorfor «trenger» Norge utenlandsk arbeidskraft med 421.000 ledige? Av: Christian Skaug 5. mai 2020, 17:10 Helse- og omsorgsminister Bent Høie under den daglige pressekonferansen i Oslo den 4. mai 2020. Her er reglene som gjelder når du importerer arbeidskraft eller sender arbeidstakere midlertidig til andre land. fredag 30. mars 2012 Det blir mer og mer vanlig å rekruttere arbeidstaker fra andre land, eller å sende ut arbeidstakere for å arbeide midlertidig i andre land. Én av tre av alle som omkom i arbeidsulykker i bygge- og anleggsvirksomheter hadde utenlandsk statsborgerskap i perioden 2012-2016. Analysene som Arbeidstilsynet og Statens Arbeidsmiljøinstitutt har gjort tyder på at risikoen for å miste livet på jobb er 1,5 ganger høyere for utenlandske arbeidstakere enn for norske. - Det er viktig å få tilgang på utenlandsk arbeidskraft med relevant og riktig kompetanse. Grøntsektoren er en spesialisert næring og har behov for personell med ulik bakgrunn. Ved bruk av utenlandsk arbeid...