Veier til modernisering E-bok


Veier til modernisering - Sverre Knutsen pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2009-11-26
FORFATTER: Sverre Knutsen
ISBN: 9788253032221
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 11,16

FORKLARING:

Veinettets utbygging og funksjon som en del av moderniseringen av norsk samfunnsøkonomi og infrastrukturer i perioden 1850 til 1920. I tråd med de endringer og omveltninger moderniseringen førte med seg, endret også veinettets rolle og betydning seg. Fra om lag 1850 ble det bygd nye veier og broer, det ble strukket telegraflinjer, den første jernbanestrekningen åpnet i 1854, dampskipsfarten langs kysten og på de store innlandssjøene ekspanderte og det ble bygd nye, steinsatte veier for transport med hest og vognredskap. De første bilene kom i bruk i Norge i 1895-96. Stortingets bevilgninger til investeringer i infrastruktur på samferdselsområdet steg fra 0,5 prosent av BNP i 1865 til 2,5 prosent i 1910. Den overordnede problemstillingen blir å beskrive veietatens plass i moderniseringsprosessen, deriblant ingeniørens stadig større sentral rolle i samfunnsutviklingen.

...e faktorer til dødsulykker i Norge gjennomgått ... DOC Barrington Moores veier til modernisering ... .Analysen viser at faktorer knyttet til vei og veimiljøet var en medvirkende årsak i 27 prosent av dødsulykkene. I noen tilfeller er faktorer ved veien i seg selv utløsende årsak. Oslo, 4to. 344 s. Rikt illustrert. Originalbind med vareomslag. . På private veier skal de som har hytter eller boliger til veien betale for vedlikehold, oppgradering og snømåking. I denne saken forklarer vi hvilke regler som g ... Veier til modernisering - Forskning.no ... . I denne saken forklarer vi hvilke regler som gjelder for kostnadsfordeling, hvordan arbeidet skal organiseres og hvor mye den enkelte må betale. På grunn av planlagt vedlikehold vil vei- og trafikkmeldinger dessverre ikke være tilgjengelig tirsdag 26. mai mellom kl. 09.00 og 12.00. Vi beklager ulempene dette medfører. Senere er fly og bil kommet stadig sterkere, til fortrengsel for båt og tog, og de siste tretti årene har det vært satset sterkt på utbygging og modernisering av landets veinett. En rekke motorveier, planfrie kryss og bro- og tunnelprosjekter er realisert. - Bildet øverst til venstre: Fra Dovrebanen på vei til Otta i slutten av 1890-årene. Beskriv saken i vårt kontaktskjema eller ring direkte til fagansvarlig på tlf 64 90 80 00. LES vår artikkel om tinglysing av veirett. En vanlige kime til konflikt mellom mennesker er uenigheter om bruk av og rettigheter til privat vei. Det er tre grupper av økonomiske og rettslige interesser i private veier: Eiere av veigrunn Industrialiseringen i Norge omfatter tiden fra omtrent 1850 og fram til 1900 i en periode der det norske samfunn forandret seg drastisk innen urbanisering, utvandring, industrialisering, utvikling innen jordbruk og en rekke sosiale felter. Perioden er gjerne assosiert med dikteren Inge Krokanns begrep «det store hamskiftet», i tiden som gjerne plasseres rundt 1850. Ingeniørene og andre teknologer er historisk knyttet til modernisering og industrialisering i landet vårt fra midten av 1800-tallet. De bygde jernbaner, veier og havner....