Alle rettigheter! E-bok


Alle rettigheter! - Harald Berntsen pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2010-12-20
FORFATTER: Harald Berntsen
ISBN: 9788205403062
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 6,52

FORKLARING:

Alle rettigheter! forteller Norsk hotell- og restaurantarbeiderforenings historie fra stiftelsen i 1931 til det gikk inn i Fellesforbundet i 2007.Forbundet har vært preget av harde fronter mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. Nå kan leseren følge den ofte dramatiske utviklinga av denne viktige og stadig voksende sektoren. Med sin kombinasjon av detaljrikdom og overordna perspektiver er boka uunngåelig for alle som er interessert i samfunnsspørsmål generelt og den moderne fagbevegelsens historie og framtid spesielt.Harald Berntsen (f. 1945) er magister i historie og forfatter av ei lang rekke bøker med emne fra arbeiderbevegelsens historie.

...eter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art, f ... Barnekonvensjonen | Redd Barna ... . eks. på grunn av rase, farge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse eiendom, fødsel eller annet forhold. Barnekonvensjonen er en avtale mellom nesten alle land i verden. Der står det om hvordan alle barn i verden skal ha det. Norge har underskrevet barnekonvensjonen og gjort den til norsk lov. Barnekonvensjonen gir barn egne rettigheter, for eksempel rett ti ... Barnekonvensjonen - FN ... . Barnekonvensjonen gir barn egne rettigheter, for eksempel rett til skole, helsehjelp, lek og fritid. Menneskerettigheter er grunnleggende rettigheter som tilkommer ethvert menneske, uansett rase, kjønn, religion eller annen status, og regulerer først og fremst forholdet mellom staten og individet.. Menneskerettighetene bygger normalt sett på filosofien som kalles naturrett og naturrettens rettsprinsipper.De viktigste menneskerettighetene er de rettighetene som naturretten innrømmer alle ... Alle rettigheter! Hotell- og restaurantarbeiderforbundet blei stifta i desember 1931. Helt fra starten blei de organiserte i det nye forbundet svært ofte møtt med ulike former for trakassering ... Her kan du lese hele FNs barnekonvensjon med tilleggsprotokoller. Du kan også laste den ned som PDF: FNs konvensjon om barnets rettigheter FNs konvensjon om barnets rettigheter: Konvensjonen ble vedtatt av FN (De forente nasjoner) 20. november 1989. Ratifisert av Norge 8. januar 1991. Oversikt over alle artikler med lenke til full tekst under DEL I Artikkel […] Alle Altinnroller og rettigheter som overnvnte har, og de kan delegeres til deg selv og andre via menyen"Andre med rettigheter til virksomheten. Delegering av roller og rettigheter du selv har videre. Registrering av datasystem. Sletting av roller delegert på vegne av enheten. Klientadministrasjon. Rollen gir ikke tilgang til: Sametingets virksomhet berører alle typer rettsspørsmål innenfor alle samfunnsområder. Samer har ulike typer rettigheter; individbaserte, som eget folk og som urfolk. Samer har nedarvede rettigheter til sine tradisjonelle land- og vannområder og rett til ressursene i disse områdene som danner det felles materielle kulturgrunnlaget....