Klasseledelse, fag og danning E-bok


Klasseledelse, fag og danning -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2020-05-15
FORFATTER:
ISBN: 9788205531871
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 8,59

FORKLARING:

God klasseledelse er en omfattende og krevende oppgave. For å skape en god skole for elevene må læreren løfte fram viktige verdier som deltakelse, demokrati og solide fagkunnskaper. Slik medvirker læreren til danning og medbestemmelse hos elevene, samtidig som det faglige læringsarbeidet fremmes. Denne 2.utgaven er utarbeidet i tråd med fagfornyelsen (LK20) som fremhever lærerens ansvar for å lede elevenes sosiale og faglige læringsarbeid. Boka omhandler sider ved klasseledelse med relevans for alle fag. Klasseledelse blir også konkretisert i forhold til det enkelte skolefaget, med sine kunnskapstradisjoner og innebygde forståelsesformer og arbeidsmåter. Boka har kapitler om klassesamtaler i matematikk og RLE-faget, om arbeidsmåter i engelsk- og norskfaget, om kunnskapsforståelse i kroppsøving- og musikkfaget, om kritisk tenkning i samfunnsfag og konkrete erfaringer fra bruk av IKT i klasserommet. Slik kan den gi et komparativt perspektiv på klasseledelse i de enkelte fag og stimulere til diskusjoner i studentgruppa eller lærerkollegiet.

... evner. Danning skjer når elevene får kunnskap om og innsikt i natur og miljø, språk og historie, samfunn og arbeidsliv, kunst og kultur, og religion og livssyn ... Klasseledelse, fag og danning på iBok.no ... . God klasseledelse bidrar til et godt læringsmiljø og god vurderingspraksis i arbeidet med fag og grunnleggende ferdigheter. Klasseledelse, fag og danning. God klasseledelse er en omfattende og krevende oppgave. For å skape en god skole for elevene må læreren legge vekt på viktige verdier som deltakelse, demokrati og solide fagkunnskaper. kr 368,00. Tomt på lager Klasseledelse, fag og danning - hva med klassesamtalen i matematikk? Ida Heiberg Solem og Inger Ulleberg Høgskolen i Oslo og Akershus G ... Klasseledelse og fag - en triadisk modell for ... ... . kr 368,00. Tomt på lager Klasseledelse, fag og danning - hva med klassesamtalen i matematikk? Ida Heiberg Solem og Inger Ulleberg Høgskolen i Oslo og Akershus GFU-skolen 21.01.15 hanne christensen og inger ulleberg (red.) klasseledelse, fag og danning 2. utgave. Klasseledelse fag og danning.indd 3. 18.03.2020 15:29:33 26.februar kommer boka "Klasseledelse, fag og danning" på Gyldendal Akademisk. I boka har gode kolleger fra ulike seksjoner her ved Høgskolen i Oslo og Akershus, samt en fra Høgskolen i Østfold og en fra Universitetet i Agder skrevet interessante artikler. Bildet på forsiden heter Vårsnø og er malt av Berit Marie Friestad. Slik blir boka… Klasseledelse, fag og danning. Hanne Christensen (Redaktør) ; Inger Ulleberg (Redaktør) God klasseledelse er en omfattende og krevende oppgave. For å skape en god skole for elevene må læreren legge vekt på viktige verdier som deltakelse, demokrati og solide fagkunnskaper. Da medvirker læreren til ... Kjøp Klasseledelse, fag og danning fra Bokklubber God klasseledelse er en omfattende og krevende oppgave. For å skape en god skole for elevene må læreren legge vekt på viktige verdier som deltakelse, demokrati og solide fagkunnskaper. Da medvirker læreren til danning og medbestemmelse hos elevene,samtidigsom elevenesfaglige læringsarbeidet fremmes. Klasseledelse, fag og danning . ISBN 9788205425583, 2013, Inger Ulleberg, Hanne Christensen Kjøp Klasseledelse, fag og danning fra Tanum God klasseledelse er en omfattende og krevende oppgave. For å skape en god skole for elevene må læreren legge vekt på viktige verdier som deltakelse, demokrati og solide fagkunnskaper. Da medvirker læreren til danning og medbestemmelse hos elevene,samtidigsom elevenesfaglige læringsarbeidet fremmes. Klasseledelse, fag og danning har 11 aktive annonser. Vi bruker teknologi på nettsiden vår som nettleseren din ikke støtter. Vurder å oppgrader nettleseren din til en nyere versjon. Har du Internet Explorer 11 må du gå over til Edge eller en annen nettleser, der IE11 har sluttet å ... Kjøp Klasseledelse, fag og danning. God klasseledelse er en omfattende og krevende oppgave. For å skape en god skole for elevene må læreren legge vekt ... Request PDF | Klasseledelse i et danningsperspektiv | God klasseldelse er en omfattende og krevende oppgave. For å skape en god skole for elevene må læreren legge vekt på viktige verdier som ... Kjøp Klasseledelse, fag og danning fra Bokklubber God klasseledelse er en omfattende og krevende oppgave. For å skape en god skole for elevene må læreren legge vekt på viktige verdier som deltakelse, demokrati og solide fagkunnskaper. Da medvirker læreren til danning og medbestemmelse hos elevene,samtidigsom elevenesfaglige læringsarbeidet fremmes. Fotnote: en pedagogisk tradisjon.1 Hoel (2014) peker på at sentrale pedagoger som Ogden (2012) og Nordahl (2012), som har skrevet mye om klasseledelse, ikke tar opp faglige eller fagdidaktiske aspekter.Ogden (2012, s. 144) refererer til en etterutdanningsmodell i klas...