Langsiktig ledelse E-bok


Langsiktig ledelse - Robert Salomon, Hans Christoffer Aargaard Terjesen pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2015-11-16
FORFATTER: Robert Salomon, Hans Christoffer Aargaard Terjesen
ISBN: 9788202426675
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 4,69

FORKLARING:

På lik linje med flere andre vestlige land, står Norge ovenfor en betydelig økning i andel eldre i befolkningen. Denne situasjonen vil vedvare i mange år fremover og vil prege organiseringen av samfunnet og velferdsstaten. Skal man lykkes med å beholde den norske velferdsmodellen, må flere stå lenger i arbeid enn i dag. Det er allerede fattet viktige politiske vedtak om rett til inntjening av pensjon til fylte 75 år, og rett til å stå i arbeid til 72 år. Det er realiteter som arbeidslivet må forholde seg til. Imidlertid er langt fra alle norske virksomheter klare for de ledelsesutfordringene dette medfører.I utgangspunktet er seniorpolitikk en av mange komponenter i en helhetlig personalpolitikk, men ofte blir seniorpolitikk likevel betraktet som en isolert øvelse som skal utøves mot en spesiell gruppe medarbeidere. I mange år fokuserte både virksomheter og forskningen hovedsakelig på goder som ekstra fritid og lønn for at eldre arbeidstakere skulle stå lengre i arbeid. Det var lite oppmerksomhet omkring ledelse, til tross for at ledelse viser seg å være en av de viktigste premissene for å lykkes med en bærekraftig seniorpolitikk.I denne boka blir seniorpolitikk betraktet som en lederoppgave som bør gjennomsyre hele virksomheten. Både toppledere, mellomledere, HR-personell og de enkelte medarbeiderne har alle en rolle å spille for å få lykkes med å skape en aktiv seniorpolitikk. Med boka Langsiktig ledelse viser forfatterne utfordringer og muligheter ledere står overfor i møte med aldring på arbeidsplassen. I boka tematiseres og drøftes hvordan ledere kan handle for å skape et samspill mellom generasjoner med ulike særtrekk, samt betydningen av et godt arbeidsmiljø for å lykkes med å skape en bærekraftig aldring i arbeidslivet.

... en langsiktig prosess. ... Langsiktig ledelse ... Langsiktig ledelse. 9788202426675. Heftet - 2015 ... ... . Om bærekraftig aldring i arbeidslivet. Hans Christoffer Aargaard Terjesen og Robert H. Salomon. Heftet. Verdibevisst ledelse. Einar Aadland og Harald Askeland. Heftet. Om forfatter. Anne Grethe Solberg. Anne Grethe Solberg er utdannet organisasjonssosiolog med PhD i fagfeltet kjønn og ledelse fra Universitetet i Oslo. Kjøp Langsiktig ledelse fra Bokklubber På lik linje med flere andre vestlige land, står Norge ovenfor en betydelig økning i andel eldre i befolkningen. Denne situasjonen vil vedvare i mange år fr ... Kommunikasjon er viktigst - Lederne ... . Denne situasjonen vil vedvare i mange år fremover og vil prege organiseringen av samfunnet og velferdsstaten. Det er da jeg opplever frustrasjonen og paradokset i å utøve langsiktig ledelse i kortsiktighetens tyranni. (Formuleringen stammer fra et foredrag av tidligere statsråd Matz Sandmann). En illustrasjon av problemstillingens konsekvens er å se på offentlige virksomheters forbruksmønster. 3.6 Ledelse ... Det skal legges til rette for en langsiktig omstillingsprosess som kan sikre nyskaping og ut-vikling av nye og forbedrede løsninger i omsorgssektoren. Forenkling, fornyelse og forbedring av offentlig sektor er ett av regjeringens hovedsatsingsområder....