Helhetlig skoleutvikling E-bok


Helhetlig skoleutvikling - Tom Rune Fløgstad, Grete Helle pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2011-03-08
FORFATTER: Tom Rune Fløgstad, Grete Helle
ISBN: 9788244612500
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 12,20

FORKLARING:

Denne boka presenterer en modell for helhetlig skoleutvikling. Modellen bygger på erfaringer gjort ved noen av de beste skolene i Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia, Australia og New Zealand. Et fellestrekk ved disse skolene er at de har en faglig og verdimessig forankring: "Sånn gjør vi det ved vår skole." Boka viser også at de ulike metoder henger sammen - det er ikke et enten-eller men et både-og. Boka gir bl.a. svar på * Hvordan kan vi arbeide frem et felles, forpliktende verdigrunnlag i skolen? * Hvordan sikre at skolen blir en lærende organisasjon? * Hvordan skal vi komme frem til vårt felles læringssyn? * Hvordan skal vi få til de gode rutinene for systematisk vurdering av skolens utvikling? * Hvordan få til gode metoder og felles kriterier for å vurdere elevenes prestasjoner? Boka henviser til Helhetlig skoleutvikling - Læringsstrategier og utviklingsverktøy. Denne boka inneholder bruksanvisninger og eksempler på mer enn 20 læringsstrategier for elever i alle aldere. Videre finner du skjemaer, bl.a. for medarbeidersamtaler, elev- og foreldresamtaler, elev- og medarbeiderundersøkelser og kartlegging av ansattes kompetanse. læringsstrategier vurdering skolebasert vurdering New Zealand stegark portefølje portfolio Blooms taksonomi tenkehatter de Bono handlingslæring

...r. Men gjennom den skoleutvikling som drives i norsk skole, er det slett ikke sikkert at dette alltid skjer ... Rotvold, Lars Aage | UiT ... . En nyere studie, hvor et skoleutviklingsprosjekt i videregående opplæring ble fulgt, avdekker negative holdninger hos personalet. Med dette som utgangpunkt stilles noen kritiske ... Helhetlig skoleutvikling - Fra kenguruskole til lærende organisasjon. Denne boka presenterer en modell for helhetlig skoleutvikling. Modellen bygger på erfaringer gjort ved noen av de beste skolene i Norge, Sverige, Danmark, Storbritanni ... Helhetlig skoleutvikling av Tom Rune Fløgstad (Heftet ... ... . Modellen bygger på erfaringer gjort ved noen av de beste skolene i Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia, Australia og New Zealand. Kjøp Helhetlig skoleutvikling fra Tanum DETTE ER VERKTØYKASSA FOR SKOLEUTVIKLING! Denne boka inneholder bruksanvisninger og eksempler på mer enn 20 læringsstrategier for elever i alle aldere. Videre finner du skjemaer, bl.a. for medarbeidersamtaler, elev- og foreldresamtaler, elev- og medarbeiderundersøkelser og kartlegging av ansattes kompetanse. Kjøp Helhetlig skoleutvikling fra Norske serier DETTE ER VERKTØYKASSA FOR SKOLEUTVIKLING! Denne boka inneholder bruksanvisninger og eksempler på mer enn 20 læringsstrategier for elever i alle aldere. Videre finner du skjemaer, bl.a. for medarbeidersamtaler, elev- og foreldresamtaler, elev- og medarbeiderundersøkelser og kartlegging av ansattes kompetanse. Kjøp Helhetlig skoleutvikling fra Norske serier Denne boka presenterer en modell for helhetlig skoleutvikling. Modellen bygger på erfaringer gjort ved noen av de beste skolene i Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia, Australia og New Zealand. Et fellestrekk ved disse skolene er at de har en faglig og verdimessig forankring: 'Sånn gjør vi det ved vår skole.' Klasseledelse - fra nasjonal idé til lokal skoleutvikling. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-43015-3.s 355 - 372. Rotvold, Lars Aage; Leming, Tove. Utenlandspraksis for lærerstudenter - en mulighet for kunnskapsutvikling i en helhetlig lærerutdanning. Akademika forlag 2014 ISBN 978-82-321-04215.s 170 - 177. Rotvold, Lars Aage. Skoledelen i kvalitetsplan for et helhetlig utdanningsløp i Sandnes kommune bygger på opplæringsloven og læreplanverket Kunnskapsløftet 2020 (LK2020). LK 2020 innledes av en overordnet del som utdyper formålsparagrafen for skolen. ... profesjonsfelleskap og skoleutvikling . Sammen utgjør de firmaet Ringer i vann, og har skrevet bøkene «Kvalitet og metode i skolen», «Flaks eller uflaks - Verktøy for sikring og utikling av kvalitet i barnehagen», «Helhetlig skoleutvikling - Fra kenguruskole til lærende organisasjon» og «Helhetlig skoleutvikling - Læringsstrategier og utviklingsverktøy», «Ledelse av verdistyrte barnehager» og «Verktøy som ... Ottesen, Eli (2011). Skolens kvalitetsarbeid - fra kunnskap om læringsutbytte til helhetlig skoleutvikling?. Ottesen, Eli (2011). Teachers' storied experiences: Rules for action or tools for learning?. Ottesen, Eli (2011). Underveis, men i svært ulikt tempo - med blikk på elevvurdering. Ottesen, Eli & Vennebo, Kirsten Foshaug (2011). Logg inn. Cart. 0 Handlekurv Kvalitet i profesjonsfellesskap og skoleutvikling ... Skoledelen i kvalitetsplan for et helhetlig utdanningsløp i Sandnes kommune bygger på opplæringsloven og læreplanverket Kunnskapsløftet 2020 (LK2020). LK 2020 innledes av en overordnet del som utdyper formålsparagrafen for skolen. Skoleutvikling; bare et prosjekt eller varig endring? Ingrid Birgitte Hamnes og Linn- Hege Lyngby Eliassen ... beskriver en organisasjon som har fått en mer helhetlig retning. VI. VII Forord I skrivende stund er det et politisk skifte og Norge har fått ny kunnskapsminister. helhetlig skoleutvikling. I analysedelen har jeg belyst to hovedområder. Det ene er lærende organisasjoner og den andre delen er ledelse. Analysen av lærende organisasjoner er basert på Senge (1999) sine fem disipliner, og analysen av læringsforholdene i lærende organisasjoner tar utgangspunkt i Wadel (2002) sin beskrivelse av ... Effekten av slik helhetlig skoleutvikling - også kalt skolebasert kompetanseutvikling - er veldokumentert. Forskning om kompetanseutvikling i skolen har pekt på flere faktorer som er med på å skape varig endring (se blant annet Postholm 2012, Flygare et al 2011). I Dembra bruker vi en modell med fem nivåer for utvikling i skolen: Mens loven og læreplanene har et helhetlig danningsperspektiv, legger kvalitetsvurderingssystemet vekt på elevprestasjoner i noen få av fagene. ... et prosessverktøy utviklet av det norske Utdanningsdirektoratet for å hjelpe skoler til å identifisere områder for skoleutvikling. Rikt består av en gjeng entusiaster som brenner for å se endring i skolen. Vi har sett at det er mulig å tenke ambisiøst når det kommer til å...