Ledelse i en lærende skole E-bok


Ledelse i en lærende skole - Sølvi Lillejord pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2007-01-26
FORFATTER: Sølvi Lillejord
ISBN: 9788215001401
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 9,65

FORKLARING:

Boka belyser hvordan skolene kan bli lærende organisasjoner på egne premisser, samtidig som de vurderes etter eksterne mål og standarder. Den tar til orde for at det er mulig å vitalisere skoler ved å rette oppmerksomheten mot læring i vid forstand, både elevenes, lærernes, skoleledernes og organisasjonenes læring. Boka ser også på hvordan skolen kan tilrettelegge for læring og prinsippet om tilpasset opplæring og utvikle gode samarbeidsrelasjoner til foreldrene. Boka henvender seg til skoleledere og lærere, og studenter innen skoleledelse og beslektede fagområder. Har litteraturliste og stikkordregister.

...grepet den lærende skolen, beskrevet som en organisasjon der alle er ansvarlige, og der ledelse er ... Å lede i fremtidens skole - Utdanningsforskning.no ... ... Kompetanseutvikling i en lærende organisasjon: Guri Birgitte Auran og Frode Rydland: 2013: Det er mye å hente, rett og slett. En oppgave om ledelse av samarbeid skole - arbeidsliv. Hanne-Merete Hagby: 2013 "Vår skole er ikke så veldig flerkulturell" - om skoleledelse i en flerkulturell skole: Janne Thorvalldatter Scheie: 2013 Lærende skoler _____ 11 Strategisk kompetanseutvikling ... gruppen en del av det større systemet skolen og skolen er igjen en del av systemet nærmiljø, ... Skolen som lærende organisasjon : ledelse i lærende skoler ... ... gruppen en del av det større systemet skolen og skolen er igjen en del av systemet nærmiljø, kommunen, regionen o.s.v. Når man arbeider systemisk, innebærer dette å arbeide mot Ledelse av en lærende barnehage Utdanningsforbundet har sammen med KS og Skolelederforundet laget et artikkelhefte om «Ledelse og tillitsvalgte sammen om profesjonsutvikling i barnehage og skole». Del på Facebook En lærende organisasjon Alle skoler bør utvikle et profesjonelt fellesskap der alle lærer og utvikler seg med et felles mål om å bedre opplæringen for samtlige elever. Dette forutsetter en kollektiv orientering eller kultur. Stortingsmelding nr. 22 (2010-2011) Motivasjon - Mestring - Muligheter introduserer begrepet den lærende skolen, beskrevet som en organisasjon der alle er ansvarlige, og der ledelse er distribuert. Én fremtredende ledelsespraksis i dette perspektivet beskrives som «tilrettelegging». Utvikling av lærende organisasjoner. Utvikling av lærende organisasjoner skjer gjennom å utøve 5 disipliner: Personlig mestring - en organisasjon består av mange enkeltindivider som hele tiden må lære nye ting.; Mentale modeller - vi blir hele tiden påvirket av de grunnleggende antakelsene, metaforene og bildene vi har av organisasjonen og omverdenen, vi må undersøke disse for å ... Kjøp 'Ledelse av en lærende barnehage' av Sissel Mørreaunet fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 9788245032758 En god skoleleder er viktig for utviklingen på egen skole! Ledelse er avgjørende for å lykkes med endringsarbeid. Sanner er mye rundt på skolebesøk. Han kommer akkurat fra et slikt besøk når vi skal treffe han på hans kontor i Kunnskapsdepartementet. - Jeg merker med en gang om det er god skoleledelse på en skole. Det er en leder som ... Dette kapitlet er skrevet for at lærerstudenter skal få innsikt i hvordan skoler kan utvikle sin evne til å lære. Det kan også være nyttig for både lærere og skoleledere som ønsker å utvikle sine skoler. Kapitlet handler om hva en lærende Ledelse av en skole i utvikling 111017 Vesterålen [email protected] Dagens tema: • Læring i profesjonelle læringsfellesskap • Lærende nettverk • Ledelse som setter spor • Fullansteorier om ledelse • Egen forskning • Stortingsmelding 21 • Kunnskap og kompetanse i læringsarbeid skolen": Vi omgir oss med en del svevende begreper i denne sektoren. Skolen som lærende organisasjon er et flott ideal, du verden! Men det gir liten mening hvis vi ikke konkretiserer og finner ut hva det betyr for oss." (Stortingsmelding 31 2007-2008:59) nettverk. Ledelse i en lærende skole. Sølvi Lillejord. Boka belyser hvordan skolene kan bli lærende organisasjoner på egne premisser, samtidig som de vurderes etter eksterne mål og standarder. Den tar til orde for at det er mulig å vitalisere skoler ved å rette oppmerksomheten mot læring i vid forstand, både ... En snarvei om lærende skoler: Målinger og mønsterbrytere Kompetanseberetningen 2005 tar for seg skolen som lærende organisasjon. Dette er et omfattende tema med mange innganger både faglig og praktisk. Boka belyser hvordan skolene kan bli lærende organisasjoner på egne premisser, samtidig som de vurderes etter eksterne mål og standarder. Den tar til orde for at det er mulig å vitalisere skoler ved å rette oppmerksomheten mot læring i vid forstand, både elevenes, lærernes, skoleledernes og organisasjonenes læring. Boka ser også på hvordan skolen kan tilrettelegge for læring og ... En lærende barnehage krever ledelse som setter i gang og leder refleksjons- og læringsprosesser blant de ansatte. God ledelse vil være å integrere og utvikle både de teoretiske og erfaringsbaserte kunnskapsformene i personalet. Hvilke arbeidsformer og hva slags ledelse er det som fremmer en slik kollektiv. Denne studien handler om hvordan skolen bruker sine kartleggingsresultater. Gjennom å se på skolen som lærende organisasjon, er skoleledere intervjuet i forhold til deres rutiner, systemer og oppfølging i arbeidet med kartleggingsresultater. Vi er i en ...