Håndbok i fjernarbeid E-bok


Håndbok i fjernarbeid - John W. Bakke, Erik Bergersen, Eystein Fossum, Tom Julsrud, Harald Opheim, Unn Sakshaug pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2007-10-09
FORFATTER: John W. Bakke, Erik Bergersen, Eystein Fossum, Tom Julsrud, Harald Opheim, Unn Sakshaug
ISBN: 9788273050687
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 3,11

FORKLARING:

Boka gir råd om hva som bør avklares før man innfører fjernarbeid i en virksomhet og gir eksempler på hvordan man bør gå fram. Del 1 er en håndbok som gir hjelp til selvhjelp og del 2 inneholder fordypningsstoff om temaene som teknologi og sikkerhet, arbeidsrett og arbeidsavtaler, eller organisa- sjon og ledelse. Boken er et resultat av prosjektet Telependling/-Fjernarbeid, som er del av programmet for Nasjonale InformasjonsNettverk (NIN) i regi av Norges forskningsråd. Med litteraturliste.

...ker å lese - enten det er for å underholdes eller for å følge med i det litterære landskapet ... Forfatter Eystein Fossum. Bøker, lydbøker, biografi og ... ... . Fjernarbeid skal ikke virke negativt med hensyn til arbeidstakers adgang til velferdsgoder, permisjon, lønnsutvikling, pensjonsrettigheter, karriere eller faktiske stillingsvern, herunder permittering. Partene må bevisstgjøres hvilke utfordringer fjernarbeid medfører for å sikre forhold som tilhørighet, kommunikasjon og verdigrunnlag. Energica | Postadresse: Postboks 1900 Sentrum, 0055 Oslo | Besøksadresse: Akersgata 47/49 | Te ... www.webhuset.no ... . Energica | Postadresse: Postboks 1900 Sentrum, 0055 Oslo | Besøksadresse: Akersgata 47/49 | Telefon: 21 89 60 60. Ordretelefon åpen hele døgnet / Kundeservice mandag-fredag 08-19. Kjøp bøker av Eystein Fossum. ... Tanum | Postadresse: Postboks 1900 Sentrum, 0055 Oslo | Besøksadresse: Akersgata 47/49 | Telefon: 21 89 73 00 Oslo kommune Utdanningsetaten Side 8 Utdanningsetatens prosjektverktøy Versjon 1.3 (19. juni 2017) Prosjekthåndbok 3.3 Prosjektorganisering - roller og ansvar En vesentlig faktor for at et prosjekt skal lykkes er at det er Håndbok i fjernarbeid. John W. Bakke, Erik Bergersen, Eystein Fossum, Tom Julsrud, Harald Opheim og Unn Sakshaug. Legg i ønskeliste. Energica - for sjel, kropp & sinn. De aller beste bøkene. Døren til selvutvikling vender innover - Energica viser deg rommet for indre vekst. Norge: Positive forsøk med fjernarbeid - Norsk forskning viser at fjernarbeid oppfattes positivt både av bedriften og de fjernarbeidende, sier konsulent Eystein Fossum i Avenir. Han har lagt fram foreløpige konklusjoner på IT-Tinget i Ålesund. Håndbok Statens personalhåndbok 2014 2014 Statens personalhåndbok Utgitt av: Kommunal- og moderniseringsdepartementet Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon ... 2.15 Fjernarbeid .....104 2.16 Bestemmelser om leie av arbeidstakere ..104 3 Arbeidstid ... Her finner du mal for individuell fjernarbeidsavtale. Publisert: 18. des 2017, Sist endret: 20. aug 2018 Last ned Håndbok for bestiller av bergspregningsarbeid, 2012 Håndbok nr. 07, Håndbok for Bestiller av bergsprengningsarbeid er en innføring i lover, forskrifter og standarder som Bestiller av bergsprengningsarbeid må forholde seg til. Anbefalte utførelsesmetoder for relevante aktiviteter er skissert. I 2003 utga foreningen Håndbok for skytebas (Nr. Fjernarbeid og distribuerte team "Arbeid utført av flere individer som er spredt geografisk og/eller jobber til ulike tider" "Arbeid som er delt mellom flere team og/eller team-medlemmer på ulike geografiske steder" •Ansatte kan arbeide ved det samme sentrale stedet, men kan arbeide hjemmefra deler av eller hele arbeidsdagen. for fjernarbeid. Pkt. 2 Om fjernarbeid Med fjernarbeid menes her arbeid som utføres mot vederlag i et lokale som er geografisk atskilt fra arbeidsgivers arbeidsplass (kontoradresse), men som også kunne vært utført på den ordinære arbeidsplass. Fjernarbeid karakteriseres ved en alternativ organisering av arbeidet, i hovedsak på Dokumentet Statens personalhåndbok 2017 (Statens personalhåndbok) er ikke tilgjengelig på Lovdatas åpne sider.. Følgende dokumenter kan være det du ser etter - merk at enkelte av disse lenkene kan gå til Lovdata Pro og krever at man har abonnement: skiller fjernarbeid fra vanlig arbeid. Motivasjon påvirkes ikke bare av individuelle elementer innad i individer, men også av arbeidet i seg selv og ulike elementer i arbeidssituasjonen. Fjernarbeid er en særskilt form for arbeidsorganisering som på mange måter skiller seg fra I tillegg skal hver arbeidsgruppe utarbeide et temahefte samtidig som en oppdatert håndbok i fjernarbeid basert på erfaringene fra fase II vil bli utarbeidet. 5.3.2 Vi vil i løpet av 1998, sammen med partene i arbeidslivet, drøfte behovet for og innholdet i en forskrift til arbeidsmiljøloven om hjemmearbeid, herunder telependling....