Ungdomstrinn i utvikling E-bok


Ungdomstrinn i utvikling - Eirik J. Irgens, Anita Normann, John Alexander Strømme, May Britt Postholm, Gunnar Engvik, Erlend Dehlin, Thomas Dahl pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2017-03-31
FORFATTER: Eirik J. Irgens, Anita Normann, John Alexander Strømme, May Britt Postholm, Gunnar Engvik, Erlend Dehlin, Thomas Dahl
ISBN: 9788215027876
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 3,54

FORKLARING:

Denne boken handler om samarbeidet mellom ulike aktører i skoleutvikling. Forfatterne setter fokus på læreres profesjonelle utvikling og på kollegaobservasjon som utviklingsverktøy. Boken handler også om skoleledelse og ledelse av elever.Dette er en av to bøker som gir et unikt innblikk i et av Norges mest omfattende skoleutviklingsprogram, Ungdomstrinn i utvikling (2013-2017). Alle ungdomsskoler og skoler med ungdomstrinn har fått tilbud om å delta i utviklingsprogrammet. Forfatterne som har skrevet kapitler og fortellinger med utgangspunkt i egen forskning og erfaringer, består hovedsakelig av utviklingspartnerne i universitets- og høgskolesektoren. Thomas Dahl, Erlend Dehlin, Gunnar Engvik, Eirik J. Irgens, Anita Normann og Alex Strømme har redigert bøkene, med May Britt Postholm som leder og hovedredaktør. Primærmålgruppe er studenter og forskere innenfor skolesektoren, men boken er også relevant for lærere, skoleledere og andre som er opptatt av hvordan kvaliteten i skole og utdanning kan forbedres gjennom systematisk utviklingsarbeid. Boken hører sammen med «Ungdomstrinn i utvikling. Skoleutvikling, lesing, skriving og regning - Funn og fortellinger», som retter fokus mot læreres utvikling og erfaringer, og hvordan man jobber med disse læringsområdene i klasserommet.

...i klasserommet. Dette er en av to bøker som gir et unikt innblikk i et av Norges mest omfattende skoleutviklingsprogram, Ungdomstrinn i utvikling (2013-2017) ... Ungdomstrinn i utvikling - Bøker - CDON.COM ... . Kjøp 'Ungdomstrinn i utvikling, skoleutvikling, lesing, skriving og regning, funn og fortellinger' av May Britt Postholm fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 9788215028668 Ungdomstrinn i utvikling er en nasjonal satsing for kompetanseheving blant ungdomsskolelærere. I løpet av en fireårsperiode får alle ungdomsskoler tilbud om å delta. De kan velge regning, klasseledelse eller lesing og skriving. Læringsmiljøsente ... Ungdomstrinn i utvikling - en mulighetens gavepakke til ... ... . I løpet av en fireårsperiode får alle ungdomsskoler tilbud om å delta. De kan velge regning, klasseledelse eller lesing og skriving. Læringsmiljøsenteret har ansvar for delen som handler om klasseledelse. Ungdomstrinn i utvikling er et eksempel på en slik nasjonal satsing, en inputreform. En input-reform innebærer at skoler får tilbud om støtte til lokalt utviklingsarbeid, samt at det uttrykkes forventninger om at skoler skal realisere gitte forventninger (Hopmann, 2003). til felles at de har deltatt i pulje én i Ungdomstrinn i utvikling, som er den nasjonale strategien for å følge opp styringssignaler fra Meld. St. 22. Vi ser på datamaterialet i lys av teoriene til Senge (1999, 2012) om utvikling av lærende organisasjoner, og rammer det også inn med teori av Gregory Bateson (2000) som viser til Ungdomstrinn i utvikling er skulebasert kompetanseutvikling i klasseleiing, rekning, lesing og skriving. Læringsmiljøsenteret arbeidar med klasseleiing, medan andre nasjonale sentre tek seg av dei andre satsingsområda. Lesson Study kan være en god innfallsvinkel til arbeidet med skolebasert kompetanseutvikling innenfor ett eller flere av satsingsområdene i Ungdomstrinn i utvikling. Liste over skriveressurser. Her finner du en annotert liste med relevant litteratur og annet støttemateriell for Ungdomstrinn i utvikling. utvikling av kunnskap i alle fag " For første gang i norsk skolehistorie er det slått fast at det å forstå, lære og utøve et fag ikke kan sees uavhengig av det å skape mening med språket og andre meningsbærende eller semiotiske ressurser i faget" (Berge 2005:163). Det er en trend i norsk utdanningspolitikk at myndighetene bidrar til utviklingen av pedagogiske ressurser som lærere blir oppfordret til å benytte i den hensikt å gjøre undervisningen bedre. I denne studien undersøker forfatteren hvordan to lærere tar i bruk en pedagogisk ressurs utviklet til den nasjonale satsingen «Ungdomstrinn i utvikling». forutsetninger for læring og utvikling i skole, arbeid og samfunnsliv (LK06, 2014) For første gang i norsk skolehistorie var det slått fast at det å forstå, lære og utøve et fag ikke kan ses uavhengig av det å skape mening med språket […]. Reformen innebærer et gjennomslag for at fagenes Forfatterne setter fokus på læreres profesjonelle utvikling og på kollegaobservasjon som utviklingsverktøy. Boken handler også om skoleledelse og ledelse av elever.Dette er en av to bøker som gir et unikt innblikk i et av Norges mest omfattende skoleutviklingsprogram, Ungdomstrinn i utvikling (2013-2017). Læringsmiljøsenteret er tildelt en rolle/et oppdrag i den skolebaserte k...