Elektronisk forvaltning på norsk E-bok


Elektronisk forvaltning på norsk -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2008-07-25
FORFATTER:
ISBN: 9788245007701
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 4,64

FORKLARING:

For de fleste innebærer elektronisk forvaltning at vi kan kommunisere med forvaltningen ved bruk av nettsider, e-post og SMS. I tillegg kommer det at forvaltningen i stor grad har automatisert sine vedtak som avgjør folks plikter og rettigheter. Vedtak «urørt av menneskehender» er altså ingen sjeldenhet. Men langt færre har nok innsikt i de betydelige omstillingsprosessene som ligger bak denne utviklingen. Denne boken forklarer og diskuterer disse viktige endringene av den norske forvaltningen. I hvilken grad har bruken av informasjonsteknologi i forvaltningsutviklingen vært styrt, og har denne styringen vært formålstjenlig? Hvordan har teknologien endret arbeidsmåter i statlig og kommunal forvaltning? Hvordan bruker store etater som for eksempel skatteetaten informasjonsteknologi - og hva er tenkningen bak? Hva er de rettslige implikasjonene av å automatisere forvaltningsavgjørelser? Hvordan bør arbeidet med å utvikle elektroniske tjenester organiseres for at de skal bli gode? Kan elektronisk forvaltning bidra positivt til demokratiet, eller vil e-forvaltningen gi nye ulikheter? Artiklene er skrevet av eksperter med ulik faglig bakgrunn. Her kommer både folk fra forskningsfronten og fra praktisk forvaltning til orde. Det gir en vid og reflektert tilnærming som gjør det enklere å forstå norsk forvaltning anno 2008. Boken er skrevet for et bredt publikum og egner seg både som lærebok ved universiteter og høgskoler, for ansatte i offentlig sektor, for folk i bransjer som leverer fremtidige forvaltningsløsninger, og for den alminnelig samfunnsinteresserte leser. Dr.scient. Arild Jansen er førsteamanuensis ved Avdeling for forvaltningsinformatikk, Universitetet i Oslo. Dr.juris Dag Wiese Schartum er professor og leder av Avdeling for forvaltningsinformatikk, Universitetet i Oslo.

...l havs - NAV 13-06.05 Elektronisk handelsformat (EHF) er et strukturert XML-dataformat for elektronisk utveksling av handelsdokumenter i Norge ... Elektronisk ID | Norge.no ... .. Dette formatet er særskilt kjent som format for elektroniske fakturaer mellom virksomheter i Norge. EHF er basert på CEN BII-datamodellene og en syntaksimplementering basert på Universal Business Language (UBL). Om Norsk Eiendom Norsk Eiendom er en bransjeforening for private eiendomsaktører i Norge med ca 220 medlemmer. Våre medlemmer utvikler bolig- og næringseiendom, samt drifter og forvalter næringseiendom. De representerer nærmere 30% av landets nær ... Elektronisk forvaltning på norsk - statlig og kommunal ... ... . Våre medlemmer utvikler bolig- og næringseiendom, samt drifter og forvalter næringseiendom. De representerer nærmere 30% av landets næringsbygg. Norsk Eiendom har som formål å fremme bransjens interesser, herunder å bidra til robuste og forutsigbare rammebetingelser for ... Norsk Arkivråd avlyser på grunn av risikoen for coronasmitte alle kurs som skulle ha vært holdt før sommeren. Vi beklager dette, og tar sikte på å komme tilbake med nye datoer for kursene fra august/september. I tillegg vil verksemda di spare tid og ressursar på ikkje-manuell handtering av dokument, og i staden bruka tid på kontroll, oppfølging og kunderetta arbeid. Standardformat Ved bruk av standardformatet Elektronisk handelsformat (EHF) kan aktørane sende og ta i mot dokument på samme måte, slik at dokumentflyten går meir smidig og etterarbeidet på kontrollsida blir enklare. Innsyn i offentlig saksbehandling. Søk i offentlig journal og politiske saker. eID er forkortelsen for elektronisk identifikasjon, som for eksempel BankID og MinID. eIDAS vil kunne gjøre det enklere for innehavere av eID fra andre EØS-land å benytte norske offentlige nettjenester som bruker det relevante eIDAS-sikkerhetsnivået. Når du mottar purring elektronisk på formatet EHF purring, får du maskinlesbare referanser til EHF faktura som er innsendt av leverandør tidligere. Dermed kan oppdragsgiver spore opp den aktuelle fakturaen i eget datasystem, og spore prosessen for utbetaling til leverandør. Har utbetalingen stoppet, kan du sende melding om utbetaling på nytt....