Lov om boligbyggelag av 4. februar 1960 nr. 1 E-bok


Lov om boligbyggelag av 4. februar 1960 nr. 1 -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE:
FORFATTER:
ISBN: 9788250411357
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 5,14

FORKLARING:

...e endret 06.06.2003, med virkning fra 15 ... Lov om boligbyggelag (Boligbyggelagsloven) (Lov av 04.02 ... ... .08.2005. Den nye borettslagsloven er en oppmyking av lovverket, og med lovendringene som utgangspunkt vil jeg sette boligbyggelag som samvirkesammenslutning under forskningslupen. Lov av 24. febr. 1976 nr. 3 om endringer i lov av 16. desember 1960 nr. 1 om luftfart. Lov av 24. febr. 1976 nr. 4 om endringer i lov om Universitetet i Bergen av 9. juli 1948 nr. 2. Lov av 24. febr. 1976 nr. 5 om samtykk ... Ikke tilgjengelig:Ot.prp.nr.44 (1981-1982) Om lov om ... ... . Lov av 24. febr. 1976 nr. 5 om samtykke til utbygging av næringsverksemd og om rettleiing om stadval (Etableringslova). Lov om bygningsvesenet LOV-1924-02-22 nr 0000 Opphevet Tittel: Lov om bygningsvesenet Vi Haakon, Norges Konge, gjør vitterlig: at Oss er blitt forelagt Stortingets beslutning, av 7 februar 1924 sålydende: 1. Kap. I. - Lovens virkekrets og andre almindelige bestemmelser. § 1. "Lov om boligbyggelag av 4. februar 1960 nr. 1 - sist endret 30.04.93 nr. 42" - Se omtaler, sitater og terningkast. Se hva andre mener om denne boka, og fortell hva du mener selv! Lov nr. 81 om oppheving av lov nr. 1 av 27. februar 1953 om Norsk Medisinaldepot, datert 4. desember 1970. Lov nr. 82 om såvarer m. m., datert 4. desember 1970. Lov nr. 83 om handel med gjødsel og jordforbedringsmidler m. v., datert 4. desember 1970. Borettslag som er stiftet av et boligbyggelag, kalles gjerne tilknyttede borettslag, og her er det vedtektsfestet at andelseierne også skal være medlemmer i et bestemt boligbyggelag. Dette kalles gjerne det dobbelte medlemskap.Alle borettslag som ikke har en slik vedtektsbestemt tilknytning, er frittstående, men de kan ha et boligbyggelag som forretningsfører på vanlig kommersiell basis. Det gjeld for det første forslag til ny lov om bustad­ byggjelag, med bustadbyggjelagslova som korttittel. For det andre gjeld det forslag til ny lov om buretts­ lag, med burettslagslova som korttittel. Lovforslaget skal etter planen erstatte lov 4. februar 1960 nr. 1 om bustadbyggjelag og lov 4. februar 1960 nr. 2 om burettslag....