Beskyttelsesinstruksen E-bok


Beskyttelsesinstruksen -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2019-08-23
FORFATTER:
ISBN: 9788202653484
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 12,48

FORKLARING:

Beskyttelsesinstruksen - med endringer, sist ved forskrift av 8. februar 2019 nr. 72

...s hemmelig innen en bestemt krets av personer; som ikke skal gjøres allment kjent· som har noens fortrolighet; som deler de innerste tankene og følelsene med noen· med god kjennskap til Er du fortrolig med IPA, er det fint om du legger til uttale for en del ord i denne ordboka ... Hvilke opplysninger er taushetsbelagte? - KS ... .·den man stoler på Hun er min fortrolige i slike ... Kontakt oss. Besøksadresse: Haakon VIIs gt. 9, 0161 Oslo Postadresse: Pb. 1378 Vika, 0114 Oslo Org. nr. 971 032 146. Sentralbord: 24 13 26 00 Send e-post Kjøp 'Beskyttelsesinstruksen, (instruks for behandling av dokumenter som trenger beskyttelse av andre grunner enn nevnt i sikkerhetsloven med forskrifter) av 17. mars 1972 nr. 3352, med endringer, s ... Forskrifter - Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) ... . 1378 Vika, 0114 Oslo Org. nr. 971 032 146. Sentralbord: 24 13 26 00 Send e-post Kjøp 'Beskyttelsesinstruksen, (instruks for behandling av dokumenter som trenger beskyttelse av andre grunner enn nevnt i sikkerhetsloven med forskrifter) av 17. mars 1972 nr. 3352, med endringer, sist ved forskrift av 8. februar 2019 nr. 72' av Norge. Statsministerens kontor fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 9788202653484 Noen institusjoner har informasjon som skal beskyttes etter beskyttelsesinstruksen eller sikkerhetsloven. Se kapittel 3 Standarder, lover og forskrifter for mer informasjon. Integritetsklasser. Hvor viktig det er at ikke informasjonen kan endres av uvedkommende eller ved et uhell? I samband med lovens ikrafttredelse er det gjort endringer i finansforetaksloven. I henhold til § 16-2 sjette ledd kan finansforetak uten hinder av lovbestemt taushetsplikt få opplysning om ektefelle, barn og foreldre i tillegg til de opplysninger som ikke er undergitt taushetsplikt etter folkeregisterloven § 9-1 annet ledd. Beskyttelsesinstruksen (Heftet). Juridiske fag. Pris kr 59. Beskyttelsesinstruksen - med endringer, sist ved forskrift av 8. februar 2019 nr. 72 I denne innstillingen foreslås nye bestemmelser i Stortingets forretningsorden om behandling av informasjon gradert etter beskyttelsesinstruksen og sikkerhetsloven. I tillegg foreslås det fastsatt en nytt reglement for avgradering av dokumenter utstedt i Stortinget som skal erstatte tidligere reglement av 20. juni 1996. 5 Beskyttelsesinstruksen. Beskyttelsesinstruksen gjelder for statsforvaltningen og setter krav til håndtering av dokumenter som trenger beskyttelse av andre grunner enn dem som nevnes i sikkerhetsloven. Instruksen brukes om informasjon med særlig høye konfidensialitetsbehov. Jeg vil samtidig minne alle medlemmene av kontroll- og konstitusjonskomiteen om at stortingsrepresentanter har taushetsplikt om det som de under utøvelsen av stortingsvervet får kjennskap til om informasjon som er gradert i henhold til sikkerhetsloven eller beskyttelsesinstruksen, jf. Stortingets forretningsorden § 75 bokstav a. Taushetsplikt er et forbud mot å røpe opplysninger. Taushetsplikt kan følge av lov eller avtale. Hvilke opplysninger som er omfattet av taushetsplikt, vil bero på den nærmere bestemmelse som fastsetter taushetsplikt. Brudd på taushetsplikt kan medføre straff, erstatningsansvar, disiplinære reaksjoner m.m. Beskyttelsesinstruksen (Fortrolig eller Strengt fortrolig) Hvordan journalføre gradert materiale? Ved papirbasert journalføring skal dokument med ulik gradering føres i hver sin journal, men med Konfidensielt og Hemmelig i samme journal. Beskyttelsesinstruksen. Instruks av for behandling av dokumenter som trenger beskyttelse av andre grunner enn nevnt i sikkerhetsloven med forskrifter (beskyttelsesinstruksen), omfatter dokumenter uavhengig av mediet de er tilgjengelig på. Beskyttelsesinstruksen •Hjemmel: Kongens instruksjonsmyndighet, jf. Grl. § 3 •Gjelder statsforvaltningen •Grunnkrav •Særlig høyt behov for konfidensialitet, og som ikke dekkes av sikkerhetsloven, jf. § 4 • «Strengt fortrolig» benyttes dersom det vil kunne forårsake betydelig skade for offentlige interesser, en bedrift, en ......