Diskrimineringsloven om etnisitet E-bok


Diskrimineringsloven om etnisitet -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2015-10-22
FORFATTER:
ISBN: 9788245084030
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 10,12

FORKLARING:

Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske fakultet, UiO og Lovdata. Særtrykkene inneholder både faglige og historiske noter og oppdateres fortløpende ved lovendringer. De faglige notene er utarbeidet av jurister som er eksperter på det aktuelle fagområdet og helt nødvendige for den som skal orientere seg i lovverket. De faglige notene er rettighetsbelagte og ligger ikke gratis på Lovdata, slik de historiske notene gjør. Særtrykkene er også tilgjengelig som abonnement. For mer informasjon, se fagbokforlaget.no/saertrykk

... 1. januar 2018 og er erstattet av likestillings- og diskrimineringsloven, som også gir regler om diskriminering knyttet til andre diskrimineringsgrunnlag ... Prop. 81 L (2016-2017) - regjeringen.no ... . Diskrimineringsloven om etnisitet forbyr diskriminering på grunn av etnisitet, religion eller livssyn, jf. § 6 første ledd første punktum. Diskriminering på grunn av nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge og språk regnes også som diskriminering på grunn av etnisitet, ... Ombudet håndhever lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion og livssyn (diskrimineringsloven om etnisitet), jf. § 23 i loven. ... Lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet ... ... ... Ombudet håndhever lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion og livssyn (diskrimineringsloven om etnisitet), jf. § 23 i loven. Ombudet kan gi uttalelse om et forhold er i strid med loven, jf. diskrimineringsombudsloven § 3 tredje ledd, jf. § 1 andre ledd nr. 2. Diskrimineringsloven om etnisitet Den nye likestillings- og diskrimineringsloven ble vedtatt i fjor sommer (2017) og trådte i kraft 1. januar 2018. Loven erstatter de fire tidligere lovene innen diskriminering og likestilling - Diskrimineringsloven om seksuell orientering, likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. 16/1338 Campingen handlet ikke i strid med diskrimineringsloven om etnistitet Ombudet konkluderte med at det ikke er grunn til å tro at Gullvåg Camping la vekt på klagernes etniske bakgrunn, i strid med diskrimineringsloven om etnisitet § 6 første ledd første punktum, da klager og hans følge ikke fikk muligheten til å raste på campingplassen den 5. juni 2016 Diskrimineringsloven om etnisitet. Diskrimineringsloven om etnisitet forbyr diskriminering på grunn av etnisitet, religion eller livssyn, jf. § 6 første ledd første punktum. Diskriminering på grunn av nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge og språk regnes også som diskriminering på grunn av etnisitet, jf. § 6 første ledd andre ... Kjøp 'Diskrimineringsloven om etnisitet, lov 21 juni 2013 nr. 60 om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion og livssyn, sist endret ved lov 19 juni 2015 nr. 65 fra 1 oktober 2015' fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 9788245084030 Forslaget innebærer at likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og diskrimineringsloven om seksuell orientering erstattes av én samlet lov. Loven forbyr diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, ... Diskrimineringsloven om etnisitet omhandlet i tillegg til etnisitet også grunnlagene religion og livssyn (fra 2005). Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven utvidet diskrimineringsvernet til grunnlaget nedsatt funksjonsevne (2008). Likestillings- og diskrimineringsloven. Likestillings- og diskrimineringsloven trådte i kraft 1. januar 2018. Loven forbyr direkte og indirekte diskriminering blant annet på grunn av etnisitet (herunder nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk), religion og livssyn. diskrimineringsloven om seksuell orientering, diskrimineringsloven om etnisitet og; diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Den nye loven er i hovedsak en videreføring av gjeldende rett, men skal også styrke diskrimineringsvernet på enkelte områder. Noen hovedpunkter å merke seg i ny lov er: Diskriminering er ikke lov. I Norge har vi lover som forbyr diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel- eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder og andre vesentlig forhold ved en person. Diskrimineringsloven om etnisitet har som formål å aktivt fremme likestilling uavhengig av etnisitet, religion og livssyn. Likestilling handler her om likeverd, like muligheter og rettigheter, tilgjengelighet og tilrettelegging, jf. § 1 i loven. - diskrimineringsloven om etnisitet - diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Følgende diskrimineringsgrunnlag får nå samme beskyttelse etter loven: • kjønn • graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon • omsorgsoppgaver • etnisitet, religion, livssyn Regelverket som skal hindre diskriminering ved ansettelser og andre forhold i arbeidslivet ...