Kommuneloven E-bok


Kommuneloven -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2018-02-16
FORFATTER:
ISBN: 9788202593506
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 9,83

FORKLARING:

Kommuneloven m/forskrifter - med endringer, sist ved lov av 19. desember 2017 nr. 115 (i kraft 1. januar 2018)

...e nødvendige rammer for det. KS tilbyr dagskurs om den nye loven over hele landet ... Innst. 369 L (2017-2018) - stortinget.no ... . Regjeringen legger i dag fram forslag til ny kommunelov. - Kommuneloven er grunnmuren i lokaldemokratiet vårt. Den nye kommuneloven legger grunnlaget for at kommunene også i fremtiden skal kunne levere gode tjenester til innbyggerne sine, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland. § 50 - Kommuneloven § 50 § 59 - Nordland fylkeskommune - lovlighetskontroll etter kommuneloven § 59 § 59 - Nordland fylkeskommune - lovlighetskontroll etter kommuneloven § 59 - fylkestingssak nr 85-2011: Tobakksfri arbeids- og skoletid § 77 nr. 1 Kontrollutvalgets tilsyn og kontroll med anvendelse av eiendomsskatteloven Kom ... Dette er nytt i ny kommunelov | Juridika ... . 1 Kontrollutvalgets tilsyn og kontroll med anvendelse av eiendomsskatteloven Kommuneloven skal dessuten bidra til at kommuner og fylkeskommuner er effektive, tillitsskapende og bærekraftige. Kommunalt selvstyre Den nye kommuneloven, som ble vedtatt i Stortinget 8. juni 2018, lovfester det kommunal selvstyret. De viktigste elementene av det kommunale selvstyret: Kommuner med egen folkevalgt ledelse. Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) av 1992 omhandler kommunal organisering, saksbehandling, økonomisk forvaltning og planegging i kommunene.. En viktig endring med Kommuneloven av 1992 var at alle norske kommuner da ble likestilt. Begrepene bykommune og herredskommune forsvant fra lovverket.. Loven ble bygget på innstillingen fra Kommunelovutvalget (NOU 1990:13) og sendt til ... Kommuneloven er et standardverk for alle som er opptatt av kommuners og fylkeskommuners organisering og styring. Kommuneloven er "grunnloven" for all kommunal virksomhet, og gjelder som alminnelig utgangspunkt for alle organer og alle saksområder i kommunalforvaltningen. Da kommuneloven ble vedta...