Lov om krigspensjonering for militærpersoner, hjemmestyrkepersonell og sivilpersoner av 13. desember 1946 nr. 21 og 22 E-bok


Lov om krigspensjonering for militærpersoner, hjemmestyrkepersonell og sivilpersoner av 13. desember 1946 nr. 21 og 22 -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE:
FORFATTER:
ISBN: 9788250410688
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 5,95

FORKLARING:

... mai 1997), 6 juni 1997 nr. 36 (ikr. 1 jan 1998), 21 des 2001 nr ... Ot.prp. nr. 4 (2005-2006) - regjeringen.no ... . 118 (ikr. 1 jan 2002), 20 juni 2003 nr. 55 (ikr. 1 jan ... § 1. 1. Norsk statsborger som ikke kommer inn under loven om krigspensjonering for militærpersoner og er påført skade ved krigsulykke i riket eller er påført slik skade på et tidspunkt da han var forhyrt eller i tjeneste på norsk skip eller i fiendtlig politisk fangenskap, har rett til ytelser etter denne lov. Når en person som omfattes av §§ 1 og 2 dør, og han ved d ... Ot.prp. nr. 4 (2008-2009) - regjeringen.no ... . Når en person som omfattes av §§ 1 og 2 dør, og han ved dødsfallet oppebar pensjon med hjemmel i § 3, ytes pensjon til de etterlatte etter de bestemmelser som er fastsatt i lov om krigspensjonering for militærpersoner §§ 13-16 og lov om krigspensjonering for hjemmestyrkepersonell og sivilpersoner §§ 17-20, likevel slik at enkepensjonen skal utgjøre minst 2/3 av full enkepensjon. § 4. Når en person som omfattes av §§ 1 og 2 dør, og han ved dødsfallet oppebar pensjon med hjemmel i § 3, ytes pensjon til de etterlatte etter de bestemmelser som er fastsatt i lov om krigspensjonering for militærpersoner §§ 13-16 og lov om krigspensjonering for hjemmestyrkepersonell og sivilpersoner §§ 17-20, likevel slik at enkepensjonen skal utgjøre minst 2/3 av full enkepensjon. IV. Norsk sjømann har krav på stønad etter b...