Differensiering og tilpasning i grunnopplæringen E-bok


Differensiering og tilpasning i grunnopplæringen - Erling Lars Dale, Jarl Inge Wærness pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2007-01-12
FORFATTER: Erling Lars Dale, Jarl Inge Wærness
ISBN: 9788202233044
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 9,6

FORKLARING:

Hvordan skal skolene klare å gi elevene den helhetlige kompetansen de har krav på? Forfatterne viser at målet kan nås gjennom en tilpasset opplæring basert på elevenes ulike evner og behov. Dette krever imidlertid at skolene har en strategi for differensiert opplæring med fokus på elevmedvirkning. Forfatterne tar for seg prosjektet Differensiering og tilrettelegging i videregående opplæring. Alle fylkeskommuner og videregående skoler i landet deltok, og dette er samlet sett det største pedagogiske utviklingsarbeid som noen gang er gjennomført i den videregående skolen. Læringssenteret har hatt det nasjonale ansvaret.Boken, som er prosjektets sluttrapport, handler blant annet om forholdet mellom tilpasset opplæring, spesialundervisning og differensiert opplæring, og forfatterne reiser kritikk mot en form for tilpasning som fører til ettergivenhet som undervisningsstrategi. I tillegg presenteres de sju grunnleggende kategoriene for et differensiert opplæringsforløp innenfor skolen som en lærende organisasjon. Boken kan brukes som en innledning til arbeidet med Kvalitetsutvalgets innstilling I første rekke, om forsterket kvalitet i grunnopplæringen for alle (2003).Dataene og eksemplene i boken er hentet fra den videregående opplæringen, men innrammingen er gyldig også for ungdomsskolen og i svært mange sammenhenger også for barneskolen. Forfatterne fremhever da også behovet for å se sammenhengen i den 13-årige grunnopplæringen.

...Lars Dale, professor ved Pedagogisk forskningsinstitutt og Jarl Inge Wærness, forsker ved Læringslaben har evaluert differensieringsprosjektet ... Har enhetsskolen mislykkes? - Utdanningsforskning.no ... . Deres sluttrapport er nå utgitt som bok og har fått tittelen "Differensiering og tilpasning i grunnopplæringen". Differensiering er i pedagogikken at skolen skal gi den enkelte elev et tilbud som så langt som mulig er tilpasset elevens forutsetninger. Skolen skiller mellom pedagogisk og organisatorisk differensiering.Pedagogisk differensiering er at man prøver å tilpasse et undervisningsop ... Differensiering og tilpasning i grunnopplæringen av Erling ... ... . Skolen skiller mellom pedagogisk og organisatorisk differensiering.Pedagogisk differensiering er at man prøver å tilpasse et undervisningsopplegg slik at elevene kan få arbeide med ulikt lærestoff både når det gjelder nivå, tempo eller art innenfor ... Skaalvik sier at differensiering er et nødvendig middel for å oppnå tilpasset undervisning og definerer differensiering slik: «Differensiering betyr da at den undervisningen som den enkelte elev eller grupper av elever får er forskjellig fra den undervisningen andre elever eller grupper av elever får» (Skaalvik 1995, s. 47). Dale og Wærness' etter hvert forholdsvis kjente syvdelte differensierte opplæringsløp, grundig presentert i boka "Differensiering og tilpasning i grunnopplæringen" fra 2003, er en fin anskueliggjøring av hva tilpasset opplæring i praksis handler om. Dale, Erling Lars og Jarl Inge Wærness (2003): Differensiering og tilpasning i grunnopplæringen, rom for alle - blikk for den enkelte. Cappelen Akademisk Forlag. Danielsen, Inger-Johanne, Karl Skaar og Einar M. Skaalvik (2007): De viktige få - Analyse av Elevundersøkelsen 2007. Oxford Research. Erling Lars Dale ( 1946-2011) var ansatt som professor i pedagogikk ved Pedagogisk forskningsinstitutt. Han utga en rekke bøker og artikler fra 1972 og frem til sin død i 2011. Hans siste publikasjoner tok for seg spørsmål knyttet til differensiering og tilpasning i grunnopplæringen og kunnskapsregimer i pedagogikk og utdanningsvitenskap. Differensiering er en viktig strategi for å tilpasse opplæringen til elevenes ulike faglige behov. Derfor er det viktig å differensiere arbeidet med fagbegreper. Teksten inneholder konkrete forslag til undervisningsopplegg, som er både forsknings- og erfaringsbaserte og er er utarbeidet for utdanningsdirektoratet av Kari Anne Rødnes, Lisbeth M. Brevik og Britt Oda Fosse. Dale, Erling Lars og Jarl Inge Wærness 2003: Differensiering og tilpasning i grunnopplæringen: rom for alle - blikk for den enkelte. Oslo: Cappelen akademisk forlag. ECON 2003: Søkeradferd i videregående skole. ECON- rapport 2003-97. Oslo: Econ Analysis. Ekholm, Mats 2000: Forskning om rektor: en forskningsöversikt. Jarl Inge Wærness (født 9. januar 1971) er en norsk forsker og sakprosaforfatter.Sammen med Yngve Lindvig etablerte han forskningsbedriften Læringslaben i Oslo i 1996.. Wærness er utdannet cand.paed. ved Pedagogisk Forskningsinstitutt ved Universitetet i Oslo.Han arbeider for det meste med utdanningsspørsmål innen pedagogikk og læring. differensiering språk, differensiering og tilpasning i grunnopplæringen, differensiering udir, differensiering økonomi, differensiering definisjon, differensiering organisasjonsteori, differensiering i skolen, differensiering og segmentering, differensiering i barnefotball, differensiering celler, differensiering kryssord, differensiering på engelsk Kjøp 'Tilpassing og differensiering, Idealer og realiteter i norsk grunnskole' av Ingrid Fossen fra Fagbokforlaget. Yngve Lindvig, Vibeke Mostad, Tore Skandsen og Jarl Inge Wærness. Legg i ønskeliste. Entusiasme for endring. ... Differensiering og tilpasning i grunnopplæringen. Erling Lars Dale og Jarl Inge Wærness. Legg i ønskeliste. Differensiering i innhold, prosess og produkt. For elever med stort læringspotensial, anbefales det å differensiere innhold, prosess og produkter i læreplanen med tanke på innhold, prosess og produkter (Idsøe, 2014). Anbefaling for innhold (viser til pensum for elevene og hvordan de får tilgang til det) Differensiering og tilpasning i grunnopplæringen. Erling Lars Dale og Jarl Inge Wærness. Legg i ønskeliste. ... Du mottar klubbens medlemsblad GRATIS, med en fyldig presentasjon av hovedboken,intervjuer og anbefalinger. Her får du et stort utvalg av krimbøker og mye godt krimstoff....