Lov om skogbruk og skogvern av 21. mai 1965 E-bok


Lov om skogbruk og skogvern av 21. mai 1965 -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE:
FORFATTER:
ISBN: 9788250411753
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 12,89

FORKLARING:

...mel i lov av 21. mai 1965 om skogbruk og skogvern (skogbruksloven) § 17 siste ledd ... Verneskog - Grane kommune ... . § 1. Formål. Denne forskrift skal sikre at det brukes frø og planter av god kvalitet ved foryngelse av skog og at hensynet til det genetiske mangfoldet i skogen ivaretas. Lov 21. mai 1965 om skogbruk og skogvern. Endringer i følgjande lover: 1: ... Departementet kan fastsetje nærare forskrifter om forynging og stell av skog, under dette krav til tilfredsstillande forynging, skifte av treslag, bruk av utanlandske treslag, grøfting i skog, ... Dokumentet Lov om endringer i lov av 21. mai 1965 om skogbruk og skogvern. (Nor ... Høring - Forslag til ny lov om skogbruk - regjeringen.no ... ... Dokumentet Lov om endringer i lov av 21. mai 1965 om skogbruk og skogvern. (Norsk Lovtidend Avd. I) er kun tilgjengelig i Lovdata PRO.. Følgende dokumenter kan være det du ser etter - merk at enkelte av dem kan være tilgjengelig kun i Lovdata PRO: Dokumentet Lov om endringer i lov av 21. mai 1965 om skogbruk og skogvern og opphevelse av lov av 19. desember 1986 nr. 76 om måling av skogsvirke. (Norsk Lovtidend Avd. I) er kun tilgjengelig i Lovdata PRO.. Følgende dokumenter kan være det du ser etter - merk at enkelte av dem kan være tilgjengelig kun i Lovdata PRO: Lova skal erstatte Lov om skogbruk og skogvern av 21. mai 1965. Ei ny lov om skogbruk blei varsla i St. meld. nr. 17 (1998-99) Verdiskaping og miljø - muligheter i skogsektoren (Skogmeldinga) . Stortinget behandla Skogmeldinga våren 1999, og hadde da mellom anna følgjande merknad (sjå s. 19-20 i I...