Videregående opplæring for (nesten) alle E-bok


Videregående opplæring for (nesten) alle -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2009-09-01
FORFATTER:
ISBN: 9788202283759
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 10,61

FORKLARING:

I løpet av 12 år har vi hatt to store reformer av videregående opplæring. Først kom Reform 94 og så Kunnskapsløftet i 2006. Fra og med Reform 94 har alle elever hatt rett til å begynne i videregående, og selv om det er frivillig, begynner så godt som alle som går ut av tiende klasse, i videregående skole året etter. Samfunnet har gitt videregående opplæring ambisiøse målsettinger om å skulle være for alle, at flest mulig skal fullføre og bestå, og at dette skal føre til sosial utjevning i befolkningen. I denne boka spør forfatterne om disse ambisiøse målsettingene nås.For å svare på spørsmålet belyser forfatterne ulike sider ved videregående opplæring. I bokas elleve artikler ser de på videregående opplærings historie, hva som påvirker de unges valg, de ser på hvor mange ungdommer som gjennomfører utdanningen, hva som fører til at de eventuelt slutter for tidlig og ikke oppnår studie- eller yrkeskompetanse, de ser på videregående opplæring for voksne, minoritetsspråkliges situasjon, på kompetanse på lavere nivå og på spesialundervisning i videregående skole.Svaret på spørsmålet om samfunnets ambisiøse mål for den videregående skole nås, er nesten. Det er slik, selv etter flere omfattende reformer, at den videregående opplæring ikke er for alle, men fortsatt bidrar til reproduksjon av sosial ulikhet.

...e i de ulike fylkene. Oppbyggingen av videregående opplæring er forklart i oversiktskartet ... En videregående opplæring der alle får tatt ut sitt ... ... . Fagfornyelsen. Fra og med skoleåret 2020-2021 innføres nye utdanningsprogram, programområder og læreplaner i videregående opplæring. Alt som er nytt gjelder for deg som skal begynne på Vg1 høsten 2020. vilbli.no blir oppdatert i takt med at de nye planene fastsettes. Om bruk av ressurser til spesialundervisning innenfor videregående opplæring i Buskerud skoleåret 1999/2000 NIFU skriftserie nr. 5/2000. (69). Rapport. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning ... Flere gjennomfører videregående - SSB ... . 5/2000. (69). Rapport. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning. Markussen, Eifred (2000) Særskilt tilrettelagt opplæring i Bestått videregående opplæring vil også ha stor betydning for en aktiv deltakelse i samfunnslivet. De studieforberedende utdanningsprogrammene er hovedveien til å søke opptak til all høyere utdanning. ... Nesten alle lærerne framhever tett oppfølging og mindre klasser som viktig i kampen mot frafall. Gjennomføring i videregående opplæring er definert som den delen som har bestått sluttkompetanse fra videregående opplæring i løpet av normert tid eller på mer enn normert tid, men i løpet av fem år. Når det gjelder gjennomføring i løpet av fem år, vil vi i tillegg til ny årgang republisere tall for kullene 2009-2012. En videregående opplæring der alle får tatt ut sitt potensial. ... grunnskolen og fra videregående opplæring. Nesten alle handler om de som ikke passer inn i normalen, ... Jeg ønsker en videregående opplæring som gir muligheten for elevene til selv å velge hva de skal fordype seg i og hvilken fagsammensetning som passer for hver enkelt. Alle ungdommer har rett til tre år heltids videregående opplæring etter fullført grunnskole. Les om rettigheter og muligheter for deg med nedsatt funksjonsevne. Barn og unge med nedsatt funksjonsevne og familiene deres har mange rettigheter, men det kan være vanskelig å finne informasjon om lovverk og hvilke tjenester som finnes. Ungdom som går gjennom videregående opplæring, må foreta mange valg. Det første valget er om de skal begynne eller ikke. Etter at det ungdomsarbeidsmarke-det som eksisterte for 30-35 år siden har forvitret (Grøgaard 1992), og etter at Reform 94 skapte et reelt treårig utdan-ningstilbud for alle som har avsluttet Målet er at videregående opplæring skal være et sted der alle opplever mestring, samtidig som de lærer det de trenger for å nå sitt potensial, sier kunnskapsminister Trine Skei Grande (V). Vi analyserer i denne artikkelen hvordan fullføring av videregående opplæring påvirker sysselsettings- og utdanningstilbøyeligheten for 22-åringer i 2008. Fullføring innen 5 år etter avsluttet grunnskole er estimert til å redusere sannsynligheten for å være verken i jobb eller utdanning med 13-15 prosentpoeng. Fullføring har stor positiv effekt på sannsynligheten for å være i ... videregÅende opplÆring Etter fullført grunnskole fortsetter nesten alle i videregående skole ( gymnasieskolan ). Fra høsten 2011 kan elevene velge mellom 18 treårige, nasjonale studieprogrammer hvorav 6 er studieforberedende og 12 er yrkesrettede. • Alle kvalifiserte søkere skal få læreplass Under hvert hovedmål er det satt opp tiltak. Kort oppsummering av resultater Resultatene som presenteres i rapporten, viser positiv utvikling på flere viktige indikatorer og indekser. Spesielt positivt er det at en større andel av 2012-kullet i Østfold gjennomførte videregående opplæring i De siste to årene har 222 unge bestått eller er fortsatt i videregående opplæring gjennom prosjektet forskuttert voksenrett. Antallet voksne som gjennomfører videregående opplæring har økt med 54 prosent fra 2014. Nesten en tredjedel av alle fagbrev avlegges av praksiskandidater. Av de nesten 500 000 eksamenspåmeldingene i grunn- og videregående opplæring, er ca. 100 000 påmeldinger til privatisteksamen For mange av dem som har meldt seg opp til privatisteksamen, er konsekvensene av å avlyse mye større enn for vanlige elever. De risikerer å bli forsinket i utdanningsløpet sitt. Nesten alle som går ut av grunnskolen, fortsetter i videregående opplæring, men 2-3 % av ungdommene slutter etter grunnskolen. Unge med innvandrerbakgrunn utgjør en stor andel av de som ikke begynner i videregående opplæring (Holmseth 2013). En årsak kan være kort botid i Norge og dermed begrensede norskkunnskaper. 4.1 Innen 2030 sikre at alle jenter og gutter fullfører gratis og likeverdig grunnskole og videregående opplæring av høy kvalitet som kan gi dem relevant og reelt læringsutbytte.. 4.2 Innen 2030 sikre alle jenter og gutter tilgang til god og tidlig omsorg og førskole, slik at de er forberedt på å begynne i grunnskolen.. 4.3 Innen 2030 sikre kvinner og menn lik tilgang til god teknisk ... om videregående opplæring for alle rettighetsfestet for tjue år siden gjennom reform 94. Høsten 2012 var 92 prosent av norske 16-18-åringer registrert som elev eller lærling i videregående opplæring, hvorav 58 prosent fulgte studieforberedende utdanningsprogram og...