Psykisk helsevernloven (lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern) av 2. juli 1999 nr. 62 E-bok


Psykisk helsevernloven (lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern) av 2. juli 1999 nr. 62 -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2019-10-07
FORFATTER:
ISBN: 9788202659882
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 6,72

FORKLARING:

Psykisk helsevernloven m/forskrifter - med endringer, sist ved lover av 15. desember 2017 nr. 107 (i kraft 1. juli 2019) og av 22. juni 2018 nr. 76

...etablering, opprettholdelse eller opphør av tvungent psykisk helsevern, saker om overføringer, saker som nevnt i §§ 2-1 annet ledd og 2-2 fjerde ledd og ved klage til fylkesmannen over vedtak om undersøkelse og behandling etter § 4-4, har pasienten rett til fri rettshjelp etter lov 13 ... Forslag om nye lovbestemmelser i lov om etablering og ... ... . juni 1980 nr. 35 om fri rettshjelp. Lov om etablering og gjennomføring av psykisk ... § 5-1. Forholdet til de øvrige bestemmelsene i loven her. Ved dom på overføring til tvungent psykisk helsevern etter straffeloven § 62 gjelder ... Dersom den domfelte er dømt etter Almindelig borgerlig Straffelov 22. mai 1902 nr. 10 § 39 nr. 1 eller 2 eller straffeloven § 62 første ... Forskrift om etablering og gjennomføring av psykisk ... Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern ... ... . Ved dom på overføring til tvungent psykisk helsevern etter straffeloven § 62 gjelder ... Dersom den domfelte er dømt etter Almindelig borgerlig Straffelov 22. mai 1902 nr. 10 § 39 nr. 1 eller 2 eller straffeloven § 62 første ... Forskrift om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern m.m. (psykisk helsevernforskriften) § 4-4. Vilkår for vedtak om undersøkelse og behandling uten eget samtykke Før kontrollkommisjonen avgjør sak om tvungen observasjon, etablering, opprettholdelse eller opphør...