Klassisk sosiologi E-bok


Klassisk sosiologi - Gunnar C. Aakvaag pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE:
FORFATTER: Gunnar C. Aakvaag
ISBN: 9788215029177
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 11,63

FORKLARING:

I denne boken tilbyr Gunnar Aakvaag en helhetlig, oppdatert og grundig fremstilling og diskusjon av sosiologiens klassikere: Marx, Weber og Durkheim. Han henvender seg både til de som ikke har særlig kjennskap til klassikerne fra før, og til de som ønsker å oppfriske eller fordype sitt kjennskap til dem. Boken er i tillegg et faglig bidrag til den pågående debatten om hvordan klassikerne - og dermed også sosiologien selv og det moderne samfunnet den studerer - skal forstås.Klassikerne stilte spørsmål som: Hva kjennetegner moderne samfunn? Hvilke institusjoner finner vi i moderne samfunn? Hva er forholdet mellom institusjonene? Hva holder moderne samfunn sammen? Hva er individets plass i moderne samfunn? Gjennom å stille slike spørsmål, og ikke minst gjennom svarene de kom frem til, skapte Marx, Weber og Durkheim sosiologien som en ny vitenskapelig disiplin. Dagens sosiologer lever fortsatt i det intellektuelle universet klassikerne skapte. Å sette seg inn i klassikerne er derfor å gå til kjernen av hva sosiologien er, og hva sosiologer gjør.

...elsen til klassisk sosiologi. I del 3 ser jeg først på forutsetningene for Bergers teori i samtiden og i brytning, sosiologi i USA på 1960-tallet, med hovedvekt på den sosiologiske funksjonalismen ... Hva skal vi med klassikerne? - Sosiologen ... . Så vil jeg se på hvordan kunnskapssosiologien videreføres ved Berger, hva består dialektikken, dens eksamen klassisk sosiologi fra det tradisjonelle til moderne samfunnet comte sosiologisk teori teori sosiologi er opptatt av utvikle nye begreper og modeller Sosiologer studerer forholdet mellom mennesker.Sosiologens arbeid går ut på å undersøke ulike sider i et samfunn og hvordan mennesker former samfunnet rundt seg. Det finnes mange forskjellige retninger innenfor sosiologi, og sosiologer spesia ... For en fortsatt dialog med klassisk sosiologi - Sosiologen ... .Sosiologens arbeid går ut på å undersøke ulike sider i et samfunn og hvordan mennesker former samfunnet rundt seg. Det finnes mange forskjellige retninger innenfor sosiologi, og sosiologer spesialiserer seg gjerne innenfor en eller flere retninger. Sosiologi i praksis Kjernestoff. Med samfunnet under lupen Kjernestoff. Hypotetisk-deduktiv metode Kjernestoff. Klassisk sosiologisk studie - Émile Durkheims studie av selvmordDu er her. Kjernestoff. Modell som viser årsakene til rusmisbruk Tilleggsstoff. Tilleggsstoff. Oppgaver og aktiviteter. Ungdom og rusbruk - bruk av hypotetisk ... Ordet sosiologi er sammensatt av ord fra to ulike språk, nemlig latin og gresk.Socius er latin for kamerat, og det er opphavet til ordet societas, som betyr samfunn. Fra gresk kommer ordet logos, som betyr lære. På norsk kan sosiologi altså oversettes med læren om samfunnet. Boka presenterer, som i tidligere utgaver, grunnleggende klassisk sosiologi og sosialantropologi, og viser til utvikling av fagene og ny forskning om temaene boka behandler. For det funker ikke så godt å prakke hva du måtte ha på noen som ikke har det behovet. Og å gjøre kunnskapen din så konkret og forståelig som mulig for den som muligens skal ansette deg. De er sannsynligvis ikke så opptatt av hvor mye du kan om klassisk sosiologi (selv om det er veldig fint, det). SV-134 1 Klassisk sosiologi Candidate 8501 3/5 elev, håndballspiller etc, og det gjelder da å utføre rollene "riktig, dvs. i henhold til de gjeldene normene. Normene for rolleutførelsen blir etterhvert internalisert i individet, individet tar normene til seg og de blir etterhvert automatiske. Rollene og rollespillet krever et manus. På årsstudium i sosiologi lærer du om hvordan vi mennesker påvirker hverandre og hvordan vi som individer både former og formes av de fellesskapene vi er en del av. Du lærer om endringer i samfunnet og hvordan endringene påvirker valgmulighetene og handlinger til enkeltmennesket. Sosiologi har blitt kalt faget om "mennesket i samfunnet og samfunnet i mennesket". I dette emnet viser vi hvordan viktige områder som velferdsstat, arbeid, familie, helse, etnisitet og fattigdom og kriminalitet kan forstås i en større samfunnsmessig sammenheng. Det idrettssosiologiske utgangspunktet som er grunnlag for fremtidige forskningssatsinger, er analyser av idrett sett i lys av klassisk og moderne sosiologi, og vektlegging av sosial ulikhet knyttet til sentrale ulikhetsdimensjoner som kjønn, etnisitet, sosial klasse og alder....