Ligningsloven E-bok


Ligningsloven - Einar Harboe, Truls Leikvang, Rino S. Lystad pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2015-01-09
FORFATTER: Einar Harboe, Truls Leikvang, Rino S. Lystad
ISBN: 9788215019918
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 11,63

FORKLARING:

Denne lovkommentaren inneholder ligningsloven med forskrifter og instrukser.Regelverket er kommentert av skattejurister med omfattende praksis fra skatteforvaltningen og det private næringsliv.Boken er skrevet med sikte på ligningsetaten, revisorer og advokater. Den er det sentrale hjelpemidlet ved behandlingen av spørsmål i tilknytning til ligningsloven.Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

...n i slike tilfeller være en rettskilde for å løse den aktuelle problemstillingen ... Ligningsloven - Bøker - CDON.COM ... . . 1.5 Den videre fremstilling I det følgende skal fristreglene i ligningsloven § 9-6 fremstilles. Forholdet mellom opplysningsplikt etter ligningsloven § 6-3 og taushetsplikt etter eiendomsmeglingsloven § 5-1. Vi viser til brev 29. juni 2000, hvor Finansdepartementet stiller spørsmål om forholdet mellom bestemmelsene om opplysningsplikt etter ligningsloven § 6-3 nr. 1 og taushetsplikt etter eiendomsmeglingsloven § 5-1. Ligningsloven. Denne lovko ... Lov om ligningsforvaltning (ligningsloven) - Lovdata ... . 1 og taushetsplikt etter eiendomsmeglingsloven § 5-1. Ligningsloven. Denne lovkommentaren inneholder ligningsloven med forskrifter og instrukser. Regelverket er kommentert av skattejurister med omfattende praksis fra skatteforvaltningen og det private næringsliv. Boken er skrevet med sikte på ligningsetaten, revisorer og advokater. Denne lovkommentaren inneholder ligningsloven med forskrifter og instrukser.Regelverket er kommentert av skattejurister med omfattende praksis fra skatteforvaltningen og det private næringsliv.Boken er skrevet med sikte på ligningsetaten, revisorer og adv Ligningsloven lovkommentar inneholder ligningsloven med forskrifter og instrukser. Regelverket er kommentert av skattejurister med omfattende praksis fra skatteforvaltningen og det private næringsliv. Straffansvaret etter ligningsloven kapittel 12 fungerer i samspill med administrative sanksjo- ner ilagt av ligningsmyndighetene. 1 Jfr. pressemelding fra Justis-og beredskapsdepartementet nr. 15 av 13.03.2015 Ligningsloven § 9 L § 9 L Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan personer fradrage procenten nævnt i stk. 3 af deres fradragsberettigede pensionsindbetalinger omfattet af pensionsbeskatningslovens § 18 og pensionsindbetalinger omfattet af pensionsbeskatningslovens § 19, jf. dog 2.-5. pkt. og stk. 2.Pensionsindbetalinger omfattet af pensionsbeskatningslovens § 18 indgår med ... Forvaltningsloven, lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker, gir generelle regler om behandlingsmåten i den offentlige forvaltning, jevnfør forvaltningsrett. . Ligningsloven § 12 § 12 Udgifter til løbende ydelser, som den skattepligtige ensidigt har forpligtet sig til at udrede, kan fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter reglerne i stk. 2-7.; Stk. 2. Denne lovkommentaren inneholder ligningsloven med forskrifter og instrukser.Regelverket er kommentert av skattejurister med omfattende praksis fra skatteforvaltningen og det private næringsliv. Boken er skrevet med sikte på ligningsetaten, revisorer og advokater. Den er det sentrale hjelpemidlet ... Ligningsloven kapittel 12 kriminaliserer det loven omtaler som skattesvik. Bestemmelsene i dette kapittelet faller således inn under den spesielle delen av strafferetten. Straffelovens alminnelige del, "første Del" kommer direkte til anvendelse, jf. strl. § 1. Bestemmelsene i ligningsloven kapittel 12 må ses i sammenheng med enkelte av Loven erstatter den tidligere ligningsloven samt skatteforvaltningsregler i merverdiavgiftsloven, tolloven, særavgiftsloven, motorkjøretøy- og båtavgiftsloven, petroleumsskatteloven, svalbardskatteloven, folketrygdloven, Jan-Mayen-skatteloven og artistskatteloven. Vide...