Hva skal vi med skole? E-bok


Hva skal vi med skole? - Anne-Mette Stabel pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2016-10-10
FORFATTER: Anne-Mette Stabel
ISBN: 9788253039077
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 4,31

FORKLARING:

For 90 år siden åpnet den første steinerskolen i Norge. Til høsten foreligger historien om skolens kamp for tilværelsen, dens liv og utvikling her i landet. Fra å oppta en beskjeden plass ved oppstarten har steinerskolen blitt det tydeligste pedagogiske alternativet til den offentlige skolen. Å legitimere seg som et alternativ fordrer en egenart, og det er i dette spennet mellom egenart og krav om tilpasning til det offentlige skolesystemet at steinerskolen har kjempet sine viktigste kamper. Steinerskolen har rettet kritikk mot norsk utdanningspolitikk, særlig har representanter for skolen kritisert den sterke vektleggingen av de teoretiske sidene ved opplæringen, måling av kunnskap, standardiserte tester og bruk av karakterer. Steinerskolen er også selv blitt gjenstand for kritikk, og i boken behandles noen av de stridene skolen har stått inne i. I "Hva skal vi med skole?" får vi fortellingen om den norske steinerskolens evne og vilje til å bygge opp og representere et pedagogisk alternativ basert på Rudolf Steiners syn på barnets utvikling. Boken er basert på Anne-Mette Stabel Ph.D avhandling "Visjoner og vilkår. Om Steinerskolens utvikling i Norge fra 1926 til 2004" som ble forsvart ved det Utdanningsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo våren 2014. I boken er historien ført frem til dagens situasjon og inkluderer fortellingen om hvordan steinerskolen håndterte utfordringene knyttet til innføringen av læreplanreformen Kunnskapsløftet, målstyring og Nasjonale prøver. Boken inneholder et utvalg fotografier fra steinerskolens historie og bilder som formidler skolens pedagogiske intensjoner.

... skole? Steinerskolens historie i Norge 1926 - 2016 (Pax, 2016) er skrevet av Anne-Mette Stabel ... Hofstad skole | Asker kommune ... . Det er den første boka i sitt slag og tar for seg historien fra og med den første steinerskolen i Oslo ønsket 12 elever velkommen høsten 1926. Skolen har nærhet til fantastiske naturområder som Hvalstrand, Holmenskjæret, Grønlia, Bjørndalen og Leikarvollen. Hvem er vi, og hva er vi opptatt av? På Hofstad skole jobber vi aktivt med å skape et inkluderende og trygt læringsmiljø. I tillegg ønsker vi å inspirere elevene våre til å tenke nytt og fremtidsrettet. Midtun s ... Hva skal vi med karakterer? - Ytring - NRK ... . I tillegg ønsker vi å inspirere elevene våre til å tenke nytt og fremtidsrettet. Midtun skole skal utvides med 150 elevplasser gjennom et tilbygg. Tilbygget blir plassert vest for hovedbygget. Tilkoblinger mot eksisterende bygningsmasse skjer gjennom korridorer i hovedbygget. De skal møtes av god skole, skriver Steffen Handal. Hva er det elevene har gått glipp av ved digital hjemmeskole og ... Men vi har også friminutt, vi skal fortsette med å skifte mellom fag ... Utdanningsforbundet Viken idet de høyere trinnene igjen skal på skolen: - Virkeligheten for mange skoler er at det verken er rom nok eller lærere nok til å kunne imøtekomme kravene om smittevern. I boken Hva skal vi med skole?Steinerskolens historie i Norge 1926 - 2016 forteller Anne-Mette Stabel om den norske steinerskolens evne og vilje til å bygge opp og representere et pedagogisk alternativ basert på Rudolf Steiners syn på barnets utvikling.Stabel er førsteamanuensis på Steinerhøyskolen og underviser i steinerskolens historie, didaktikk og fortellerkunst. Hva skjer med vitnemålet? 10. trinn: Alle elever i 10. klasse skal få vitnemål, selv om eksamen ikke gjennomføres. På vitnemålet ditt vil det stå at eksamen er avlyst. Avlyst eksamen har ingen konsekvenser for deg som søker deg inn på videregående skolen. Elever med særskilte behov. I Norge går barn og unge med nedsatte funksjonsevner i den lokale barnehagen og i den lokale grunnskolen sammen med andre barn og unge i samme alderskategori (opplæringslova 1998/2011).Dette er et system som har blitt godt innarbeidet i Norge, og er vanligvis det valget foreldre tar når det skal søkes om opptak i grunnskolen eller i den videregående opplæringa. Barna skal få bli kjent med hva som skjer i skolen før de begynner der (Kunnskapsdepartementet, 2016). Dette fordrer at barnehage og skole samarbeider om å bidra til en trygg og god overgang for barna/elevene. I filmen under her kan vi få høre førskolebarn selv fortelle hva de synes de lærer i barnehagen. Det er læreplanene som bestemmer hva elevene skal lære på skolen. I 2020 får skolen nye læreplaner. Det gjelder alle fag i grunnskolen og gjennomgående fag i videregående opplæring. Hva med de ansattes helse ved åpning av barnehager og skoler? Debatt. Vi forventer at myndighetene ikke åpner barnehager og skole igjen før en med stor grad av sikkerhet kan si at det er trygt for både elever og ansatte, ja, for hele samfunnet for øvrig. Koronavirus . Her finner du informasjon om korona. Du kan også bruke chatten nederst på siden for å få svar på det du lurer på. Dersom du ikke får svar på spørsmålene dine, kan du ringe informasjonstelefonen på 815 55 015. - Hva skal vi med ny skole på sørsida? ... Disse bygningene MÅ huse en skole. Vi kan ikke bryte en så lang og tradisjonsrik kontinuitet, mener nestlederen i Ålesund Historielag....