Meglers Undersokelses- Og Opplysningsplikt E-bok


Meglers Undersokelses- Og Opplysningsplikt - Yaldizli Kemal pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2014-10-01
FORFATTER: Yaldizli Kemal
ISBN: 9783639495300
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 5,41

FORKLARING:

...r. Meglers opplysningsplikt ... annet og tredje ledd og rekkevidden av opplysningsplikt etter § 6-7 første ledd i denne oppgaven ... Buy Meglers Undersokelses- Og Opplysningsplikt Book Online ... ... . Det gis derimot anvisninger på når rettstilstanden er ment videreført fra forrige lov, og når endringer er ment som presiseringer eller nye regler. for forsikringsmeglers opplysningsplikt, god meglerskikk og prinsippet om meglers uavhengighet. Av hensyn til avhandlingens omfang er det ikke mulig å behandle alle problemstillinger som reises på området i detalj. Derfor er en del mer perifere problemstillinger som omhandler opplysningsplikt utelatt. Selgers opplysningsplikt kan altså dele ... PDF Eiendomsmeglers undersøkelses og opplysningsplikt etter ... ... . Derfor er en del mer perifere problemstillinger som omhandler opplysningsplikt utelatt. Selgers opplysningsplikt kan altså deles inn i to deler - både plikt til å gi relevante opplysninger om eiendommen og en plikt til å gi riktige opplysninger om eiendommen. Dersom selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, risikerer man å bli møtt med krav fra kjøper for feil på boligen som man unnlot å opplyse om. megler. Herunder vil jeg kort behandle meglers opplysningsplikt. Samt at jeg vil se på betydningen av at eiendommen selges med en som den er klausul. I den videre fremstilling legger jeg til grunn at omsetningssituasjonen er et forbrukerkjøp. Reglene om selgers opplysningsplikt og kjøpers undersøkelsesplikt kan ikke fravikes ved (1) Foretak og advokat som driver eiendomsmegling, jf. § 2-1, skal ha fast kontorsted i Norge. Finanstilsynet kan i enkeltvedtak gjøre unntak fra kravet til fast kontorsted, forutsatt at foretakets dokumenter som gjelder oppdrag som omfattes av denne lov, oppbevares på et fast sted her i riket på en ordnet og forsvarlig måte. meglers taushetsplikt. Det samme gjelder opplysninger om partene i avtalen, kjøpesum og overtakelsestidspunkt. Særlige fremforhandlede kontraktsvilkår vil imidlertid etter sin art kunne være underlagt taushetsplikten, og kan i så fall sladdes. Find many great new & used options and get the best deals for Meglers Undersokelses- Og Opplysningsplikt by Yaldizli Kemal (2014, Paperback) at the best online prices at eBay! Free shipping for many products! Besvarelsen vil behandle meglers informasjonsplikt overfor forbrukerkjøper. 1.2.1 Avgrensning av oppgaven Når jeg skal skrive om meglers opplysningsplikt og undersøkelsesplikt synes jeg det er riktig å nevne andre områder som jeg avgrenser oppgaven mot. Disse blir omhandlet innledningsvis for å klargjøre min problemstilling ytterligere. Eiendomsmeglingsloven § 6-7 gir bestemmelser om meglerens undersøkelses- og opplysningsplikt. I bestemmelsens andre ledd er det bestemt at megler før handel sluttes, skal gi kjøperne en skriftlig oppgave som minst skal inneholde de opplysninger som er opplistet i paragrafen. Dette omfatter opplysninger som gjelder eiendommens juridiske status. En av utfordringene jeg her møter på som advokat, er at mange meglere mener at dette ikke reduserer boligens verdi og derfor ikke omf...