Håndbok for bedriftshelsetjenesten E-bok


Håndbok for bedriftshelsetjenesten -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2007-10-09
FORFATTER:
ISBN: 9788273051004
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 9,1

FORKLARING:

Boken omhandler fysiske arbeidsmiljøfaktorer og arbeidsulykker. Tema er støy, stråling og felt, belysning, trykk, inneklima, infektiøse agens og allergier, i tillegg til en generell beskrivelse av bedrifthelsetjenesten. Håndboken retter seg først og fremst mot bedriftshelsepersonell, men er også et nyttig oppslagsverk og en viktig kilde til kunnskap for andre som jobber med helse-, miljø- og sikkerhetsspørsmål. Med litteraturlister og register.

...idsmiljøfaktorer og arbeidsulykker. Tema er støy, stråling og felt, belysning, trykk, inneklima, infektiøse agens og allergier, i tillegg til en generell beskrivelse av bedrifthelsetjenesten ... Håndbok for bedriftshelsetjenesten. 9788273051004. Heftet ... ... . Søkeresultater for Håndbok for bedriftshelsetjenesten. Bd. 1-3. Bindene selges også enkeltvis - Haugenbok.no Bedriftshelsetjenesten (BHT) har en fri og uavhengig rolle i arbeidsmiljøspørsmål, og kan bistå arbeidsgiver eller ansatte med råd og veiledning. Både ledere og ansatte kan ta kontakt med bedriftshelsetjenesten, og all informasjon blir behandlet konfidensielt og etter gjeldende regler. Håndtering av dramatiske og traumatiserende hende ... Bedriftshelsetjeneste (BHT) ... . Både ledere og ansatte kan ta kontakt med bedriftshelsetjenesten, og all informasjon blir behandlet konfidensielt og etter gjeldende regler. Håndtering av dramatiske og traumatiserende hendelser som påvirker enkeltmennesker. Kan gi stressreaksjoner, som handler om grad av fare og tap av kontroll. Vestre Viken er et av de største helseforetakene i Norge. Vi leverer spesialisthelsetjenester til rundt 500 000 mennesker i 22 kommuner. Statistisk sentralbyrås håndbøker HMS-håndbok Statistisk sentralbyrå 5 1. Mål, prinsipper og virkemidler Statistisk sentralbyrå legger stor vekt på arbeidet med å sikre et trygt og godt ar-beidsmiljø for alle sine medarbeidere samt ivaretakelse av det ytre miljø (Grønn stat). HMS-håndbok For utleide medarbeidere i Manpower. INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse: 2 1. POLICY, MÅLSETNING OG STRATEGI FOR HMS 1.1 Innledning ... Bedriftshelsetjenesten bistår arbeidsgiver og ansatte med å følge med på arbeidsmiljøet og komme med forslag til forbedringer. sykdommer, bedriftshelsetjenesten, den interne vernetjenesten og vedlikehold av rammene for det systematiske HMS-arbeidet ved universitetet. Arbeidsmiljølovens § 7-2, 4 og 5. ledd omhandler bestemmelser hvor utvalget er gitt beslutningsmyndighet. Utvalget skal gjennomgå alle rapporter om yrkessykdommer, arbeidsulykker...