Erfaringslæring E-bok


Erfaringslæring -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2015-07-01
FORFATTER:
ISBN: 9788283140415
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 11,89

FORKLARING:

Innenfor yrkesopplæring og ellers i livet, er det viktig å lære i praksis, gjennom å erfare. Det er viktig å kunne omsette teorier til praktiske handlinger samtidig som det er viktig å kunne omsette opplevelser og erfaringer til refleksjoner og teorier. Forfatterne av boken er tilknyttet yrkesfaglærerutdanningen i Norge og Sverige, og gjennom boken presenterer de den spesialkompetansen de forvalter innenfor området erfaringslæring.Boken er myntet på både fagfeller og andre pedagogisk interesserte lesere, og er også egnet for masterstudenter og lærerstudenter. Artiklene i denne antologien er skrevet av Johan Houge-Thiis, Tron Inglar, Eva Schwencke og Ann Lisa Sylta ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Per-Olof Thång ved Universitetet i Göteborg og Anne-Lena Göransson Universitetet i Karlstad.

...m vi har sett at «a good story and a well-formed argument are different natural kinds» (Bruner, 1986, p ... Erfaringslæring av Tron Inglar (Heftet) | Cappelen Damm forlag ... . 11). Det vil si at de representerer forskjellige kunnskapsformer. I handlings- og refleksjonsmodellen legger man mer vekt på planlagte, formelle veiledningssamtaler enn i mesterlæren (se eget kapittel) som i større grad vektlegger uformell veiledning.Fordi veiledningen tar utgangspunkt i veisøkerens veiledningsbehov, er det vanlig å be veisøker om å utforme et veiledningsgrunnlag.Dette er et notat som skal hjelpe både veileder og veisøker til å ... Aksjonslæring har derfor mange ... Erfaringslæring | kompetanseveger ... .Dette er et notat som skal hjelpe både veileder og veisøker til å ... Aksjonslæring har derfor mange felleselementer med aksjonsforskning, men bygger i sterkere grad på erfaringslæring, hvor refleksjon over erfaringer spiller en nøkkelrolle. Tiller anvender begrepet aksjonslæring om lærere som på en systematisk måte undersøker sin egen pedagogiske praksis med intensjon om å forbedre kvaliteten. Dewey beskriver erfaringslæring som en todelt prosess der personlig handling samt refleksjon og resonering over egen aktivitet er nødvendig han anser relasjonen mellom kunnskap og handling som det sentrale (Lyngnes og Rismark, 2007, s. Derfor er erfaringslæring en mye mer krevende disiplin enn mange tror, og vi trenger praktiske metoder av den typen Rusmiddelomsorgen har utviklet. De organisasjonene som tar seg tid til å investere i systematisk erfaringsdeling mellom ansatte, får imidlertid ofte godt betalt for investeringene. Læring er en relativt varig endring (eller potensiell endring) i atferd som følge av erfaring. Organismer gjør kontinuerlig erfaringer i interaksjon med miljøet, og adaptive endringer er funksjonelle. Læring kan dermed ses som en evne organismer har til å finjustere sin atferd til skiftende betingelser. Evaluering er en systematisk vurdering av om de definerte målene for en øvelse er oppnådd. Hensikten med en evaluering er å bidra til læring og å identifisering behov for endringer. I en evaluering skal man først og fremst vurdere måloppnåelse og det er derfor viktig å sette seg målbare ... Læring i hverdagen, eller erfaringslæring, er en av hovednervene i all yrkesutøvelse. Målet må derfor være å gi slik læring de best mulige vilkår. Forskning viser at læringen er en uutnyttet ressurs, og dette har konsekvenser for resultatoppnåelse, utvikling og vekst i organisasjonen der du arbeider. Erfaringslæring, eller «learning the lesson», har i de siste årene blitt en del av det internasjonale vokabularet i kontrollen av politiet. Erfaringslæring i form av statistisk og empirisk utredning og saksanalyse utpekes som selve forutsetningen for å opprettholde og utvikle et demokratisk og ansvarlig politiarbeid. erfaringslæring .....25 2.7.2 Utvalgte læreplaner og den teoretiske analysen av sentrale læreplaner med utgangspunkt i læreplanteori.....26 2.8 Analysen av læreplanene.....27 2.8.1 Den interne, historiske opptakten ... Erfaringslæring Beskriv hvordan de ansatte skal lære av hverandre på tvers av organisasjonen. Her bør læring i prosjekt og hvordan man lærer av feil inkluderes. Avvik og feilhåndtering. ...