Det nasjonale i Nasjonalbiblioteket E-bok


Det nasjonale i Nasjonalbiblioteket - Marianne Takle pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2009-11-03
FORFATTER: Marianne Takle
ISBN: 9788270995455
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 6,55

FORKLARING:

I denne boken følger forfatteren nasjonalbiblioteksaken i offentlige dokumenter gjennom skiftende økonomiske, politiske og kulturelle kontekster gjennom nesten 200 år. Det er en lang fødselshistorie som her blir dokumentert, og den har ikke bare interesse som institusjonshistorie. I like stor grad er dette historien om samspillet mellom sak og samfunn, om de politiske betingelsene som måtte på plass før et stortingsvedtak kunne gjøres og om hvordan et politisk vedtak blir satt ut i livet og gis innhold. Med litteraturliste og sammendrag på engelsk.

...ri, rask og maskinleselig tilgang til bibliografiske data ... Nasjonalbiblioteket - Vår første lovbok | Facebook ... . Nasjonalbiblioteket har inngått kontrakt med Bokbasen AS om å levere metadata til norske folke- og skolebibliotek. Leveranseomfanget er norske forlagsutgivelser (papirbøker, lydbøker, e-bøker ... Nasjonalbiblioteket overtar ansvaret for Nasjonalt lånekort. I Nasjonal bibliotekstrategi forutsettes det at Nasjonalbiblioteket skal overta ansvaret for Nasjonalt lånekort og Nasjonalt låneregister: «Bibliotekleverandørgruppen har driftet Nasjonalt lånekort som kan brukes i alle bibliotek. Nasjonalbiblioteket er nasjonens hukommelse og et multi ... Marianne Takle: Det nasjonale i Nasjonalbiblioteket - Nr ... ... . Nasjonalbiblioteket er nasjonens hukommelse og et multimedialt kunnskapssenter. Nasjonalbibliotekets samling inneholder bøker, tidsskrifter, musikk, film, radio- og TV-programmer, bilder, fotografi, teatermateriale, kart, plakater, aviser, håndskriftsamlinger og spesialsamlinger med bøker. Vi har som mål å bli ett av Europas mest spennende og moderne nasjonalbibliotek. Nasjonalbiblioteket ... Nasjonal bibliotekstrategi skal gjennomføres mellom 2020 - 2023, og strategisk råd skal rådgi Nasjonalbiblioteket i arbeidet. Nasjonalbiblioteket er et norsk bibliotek som «bevarer fortiden for fremtiden» gjennom en nasjonal kultur- og kunnskapsbase. Gjev utnevnelse. Rådet består av 15 bibliotekledere utnevnt av nasjonalbibliotekaren. Rockheim - Det nasjonale museet for populærmusikk åpner i dag sin nye permanentutstilling. Utstillingen skal presentere artistene som er innlemmet i museets Hall of Fame. Dette er artister som har... Nasjonal bibliotekstrategi 2020 - 2023 • Nasjonalbiblioteket skal, i samarbeid med Unit og høyere utdanningsinstitusjonene, bidra til å sikre tilgang til de store trykte utenlandske tidsskriftsamlingene som finnes i norske bibliotek i høyere utdanning. • Nasjonalbiblioteket skal, i samarbeid med Unit og høyere Nasjonalbiblioteket er et norsk bibliotek som «bevarer fortiden for fremtiden» gjennom en nasjonal kultur- og kunnskapsbase. Rollen som nasjonalbibliotek innebærer blant annet administrering av pliktavleveringsloven som sier at alle dokument som produseres i Norge skal pliktavleveres til Nasjonalbiblioteket. Dette innebærer bøker, aviser, tidsskrifter, digitale dokumenter, film, video ... Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana tek imot, registrerer, digitaliserer og tek vare på det nasjonale minnet. Hit kjem alt som blir publisert i Noreg. Depotbiblioteket med meir enn ein million bøker ... I denne boken følger forfatteren nasjonalbiblioteksaken i offentlige dokumenter gjennom skiftende økonomiske, politiske og kulturelle kontekster gjennom nesten 200 år. Det er en lang fødselshistorie s Nasjonalbiblioteket arrangerer for tiden en fotokonkurranse, og ber skoleelever lage sine egne versjoner av historiske bilder, oppdatert til dagens virkelighet. Hausten 2015 la regjeringa fram Nasjonal bibliotekstrategi 2015-2018. Her blir det gitt ein oversikt over staten sine oppgåver, og ansvar for utvikling av folkebiblioteka. Nasjonalbiblioteket. Nasjonalbiblioteket si verksemd er forankra i pliktavleveringslova....