Kvalitativ metode for merkantile fag E-bok


Kvalitativ metode for merkantile fag - Mehmet Mehmetoglu pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2007-10-13
FORFATTER: Mehmet Mehmetoglu
ISBN: 9788276749946
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 5,30

FORKLARING:

Kvalitativ forskning må gjennomføres på en konsekvent måte. Denne boka gir studenter og uerfarne forskere den kunnskapen de trenger for å kunne velge og bruke den kvalitative forskningsstrategien som passer best til den typen studie de ønsker å gjøre. Boka forklarer hvordan kvalitativ metode brukes til å gjennomføre kvalitative studier innen merkantile fag. Boka går gjennom alle fasene i den kvalitative forskningsprosessen og har utstrakt bruk av eksempler. Den viser hvordan en utformer et kvalitativt prosjekt fra idé til problemstilling, samler og analyserer kvalitative data og ikke minst skriver en kvalitativ forskningsoppgave. De ulike fasene i den kvalitative forskningsprosessen blir grundig forklart gjennom en innføring i de tre kvalitative forskningsstrategiene som er best egnet til å belyse kvalitative problemstillinger innen merkantile fag; empiribasert teori, etnografi og casestudie. Boka er velegnet som lærebok i metodefag på høgskole- og universitetsnivå. Mehmet Mehmetoglu er professor ved Høgskolen i Finnmark og professor II ved Høgskolen i Harstad. Han underviser også i ulike reiselivs- og markedsføringsfag. Mehmetoglu har flere internasjonale publikasjoner som omhandler kvalitativ metode, reiseliv og markedsføringstemaer.

...valitativ forskning må gjennomføres på en konsekvent måte ... 1. Kvalitative og kvantitative forskningsmetoder ... ... . Denne boka gir studenter og uerfarne forskere den kunnskapen de trenger for å kunne velge og bruke den kvalitative forskningsstrategien som passer best til den typen studie de ønsker å gjøre. Boka forklarer hvordan kvalitativ metode brukes til å gjennomføre kvalitative studier innen merkantile fag. Kvantitative og kvalitative metoder i merkantile fag. En introduksjon . Innholdsoversikt . Innhold . Figurer ... ... Kvalitativ metode for merkantile fag | Mehmet Mehmetoglu ... ... . En introduksjon . Innholdsoversikt . Innhold . Figurer ... Introduksjon..... 1.1 Hvorfor lære om metode ... 14.5 Vurdering av kvaliteten på en kvalitativ undersøkelse ... Kvalitativ metode for merkantile fag har 4 aktive annonser. Vi bruker teknologi på nettsiden vår som nettleseren din ikke støtter. Vurder å oppgrader nettleseren din til en nyere versjon. Har du Internet Explorer 11 må du gå over til Edge eller en annen nettleser, der IE11 har sluttet å ... Kjøp Kvalitativ metode for merkantile fag fra Tanum Kvalitativ forskning må gjennomføres på en konsekvent måte. Denne boka gir studenter og uerfarne forskere den kunnskapen de trenger for å kunne velge og bruke den kvalitative forskningsstrategien som passer best til den typen studie de ønsker å gjøre. Kvalitativ forskning må gjennomføres på en konsekvent måte. Denne boka gir studenter og uerfarne forskere den kunnskapen de trenger for å kunne velge og bruke den kvalitative forskningsstrategien som passer best til den typen studie de ønsker å gjøre. Boka forklarer hvordan kvalitativ metode brukes til å gjennomføre kvalitative studier innen merkantile fag. Boka går gjennom alle ... Kjøp Kvantitative og kvalitative metoder i merkantile fag fra Bokklubber Kvantitative og kvalitative metoder i merkantile fag. En introduksjon gir leserne en innføring i metoder innenfor økonomiske og administrative fag. Det er lagt vekt på å belyse praktiske aspekter som det er viktig å ta hensyn til i de ulike fasene av en undersøkelse. Vår pris 599,-(portofritt). Pensumbøker i alle fag. Kvantitative og kvalitative metoder i merkantile fag. En introduksjon gir leserne en innføring i metoder innenfor økonomiske og administrative fag. Det.. Kvantitative og kvalitative metoder i merkantile fag. En introduksjon gir leserne en innføring i metoder innenfor økonomiske og administrative fag. Det er lagt vekt på å belyse praktiske aspekter som det er viktig å ta hensyn til i de ulike fasene av en undersøkelse. For de kvantitative analysene rettes søkelyset særlig mot bruk av SPSS. Innledningsvis beskriver boken grunnleggende ... Kvalitative metoder bygger på teorier om fortolkning (hermeneutikk) og menneskelig erfaring (fenomenologi). ... men kan også brukes til å utdype en problemstilling som utforskes med kvantitative metoder. En kvalitativ studie kan være et pilotprosjekt der målet er å utvikle verktøy til bruk på større utvalg. Lær forskjellene mellom disse to metodene, og når du bør bruke dem. Du bruker kvalitative undersøkelser når du trenger helt håndfaste fakta. Kvalitative undersøkelser er nyttige når du vil ha informasjon som beskriver et tema, i stedet for å foreta målinger. IBX User NOT ACTIVE. Kontakt oss; Logg inn; Kundesenter; Produkter; Grunnskole. Barnetrinn 1-4. Fag. Kroppsøving Kvalitativ metode. Ved et kvalitativt ... En slik kvalitativ framgangsmåte egner seg imidlertid godt for å belyse hvilke tanker og verdisyn som ligger bak et yrkesvalg. ... åpne digitale læremidler for alle fag i videregående opplæring og støtte opp om elever og lærere i aktivt og deltakende læringsarbeid. En metode som brukes innenfor mange fag. Bruk av fokusgruppeintervjuer er ikke begrenset til tradisjonell markedsføring. Videoklippet nedenfor viser for eksempel et fokusgruppeintervju i helsevesenet. Formålet med intervjuet er å få kunnskap om behandling...