Finansregnskapet E-bok


Finansregnskapet - Helge Pedersen pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2007-01-12
FORFATTER: Helge Pedersen
ISBN: 9788251837460
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 7,35

FORKLARING:

Denne oppgavesamlingen er laget til hovedboken Finansregnskapet. Del 1; med analyse av samme forfatter. Boken inneholder oppgaver med løsningsforslag til de enkelte kapitlene i læreboken. Oppgavesamlingen bør brukes sammen med teorispørsmålene i læreboken.Enkelte av regneoppgavene er tilrettelagt for løsning i Excel; disse oppgavene er lagt ved på diskett. For å kunne bruke oppgavene må du ha tilgang til en PC med Excel 5.0 eller nyere.Oppgavene og løsningene er i samsvar med regnskapsregler, regnskapsstandarder og skatteregler per 01.10.1999.

... gi korrekt finansiell informasjon om .. ... Finansregnskapet - kort og godt | Gunnar Engelsåstrø ... ... . Kunnskap - Studenten skal ved fullføring. Gå ut med avansert kompetanse i finansregnskap; Forstå formålet med finansregnskapet; Ha inngående og oppdatert kunnskap om sentrale regnskapskonsepter og -prinsipper Finansregnskapet er det offisielle regnskapet, og er det regnskapet som presenteres for offentligheten. F.eks. eiere, aksjonærer og skattemyndighetene. Finansregnskap inkluderer både utarbe ... Finansregnskapet - kort og godt ... . Finansregnskap inkluderer både utarbeidelse og analyse av finansregnskap. Hovedformålet med kurset er å gi et godt grunnlag for å forstå regnskapsinformasjon, som de fleste studentene vil få et forhold til ved bruk, utarbeidelse eller kontroll. "Finansregnskapet - kort og godt" er en kompakt lærebok i finansregnskap, som går rett på sak, er kort og konsis, og gjør det lett å finne frem til kjernen av stoffet. Boken tar for seg blant annet grunnleggende regnskap, årsregnskapet, verdivurdering av eiendeler og gjeld, utsatt skatt og konsernregnskap. "Finansregnskapet - kort og godt" er en kompakt lærebok i finansregnskap, som går rett på sak, er kort og konsis, og gjør det lett å finne frem til kjernen av stoffet. Boken tar for seg blant annet grunnleggende regnskap, årsregnskapet, verdivurdering av eiendeler og gjeld, utsatt skatt og konsernregnskap. BUS110 Finansregnskapet Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb. English course Information Søk etter andre emner Finansregnskap (eksternt regnskap) Finansregnskapet er det offisielle regnskapet, og er det regnskapet som presenteres for offentligheten. F.eks. eiere, aksjonærer og skattemyndighetene. Regnskapsplikt Årsregnskapsloven skiller mellom de med full regnskapsplikt og de med begrenset regnskapsplikt. Finansregnskapet styres derimot av betraktninger over informasjonsverdi, sammenlignbarhet, troverdighet osv. I gjeldende norsk rett har man gjennomgående valgt å la denne forskjellen medføre et uavhengighetsforhold mellom skatteregnskap og finansregnskap. Resultater, utbytter og vekstrater er nyttige i en investeringsanalyse, men levedyktigheten og suksessen til et selskap er helt avhengig av kontantstrømmen. I denne artikkelen skal vi se nærmere på de ulike segmentene i en kontantstrømoppstilling. Først skal vi imidlertid se på hvordan kontantstrømmen henger sammen med de to andre delene av finansregnskap...