Arveloven E-bok


Arveloven - Peter Hambro pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2007-05-23
FORFATTER: Peter Hambro
ISBN: 9788215010410
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 9,51

FORKLARING:

Boken inneholder grundige henvisninger til alle relevante rettskilder for hver enkelt paragraf i arveloven. All rettspraksis av interesse er tatt med, både trykte og utrykte dommer og rettspraksis fra den tidligere arvelovs tid som fortsatt har betydning.Korte referat av en stor del av dommene gjør det mulig å skaffe seg rask oversikt over de faktiske forhold i sakene og de faktorer domstolene har lagt vekt på i sine avgjørelser. Boken inneholder utførlige henvisninger til relevant norsk juridisk teori samt nyere dansk teori. Litteraturregister, loveregister, domsregister og stikkordregister bidrar til å gjøre boken til et praktisk og verdifullt hjelpemiddel for alle som skal behandle arvetvister eller som har behov for klarhet i hvordan lovens bestemmelser skal forstås og anvendes. Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

...e til nytte for deg. Skulle du imidlertid ha et arverettslig spørsmål eller problemstilling som du ikke får skikkelig svar på gjennom disse sidene, er ... Arveloven - Wikipedia ... ... Slik blir den nye arveloven. Nå foreligger innstillingen til ny arvelov og denne sikrer barna mer arv. Men de vil ikke ha krav på mer enn 15 G - som i dag utgjør rundt 1,5 millioner kroner. NY ARVELOV 2020: Den nye arveloven skal tre i kraft i juni 2020. Det kan gi arvinger noen fordeler. Illustrasjonsfoto: NTB Scanpix. Vis mer Ny arvelov 2020 Ny arvelov: Nå kan du arve mer Loven vil gagne de etterlatte, ... Retsinformation ... . Det kan gi arvinger noen fordeler. Illustrasjonsfoto: NTB Scanpix. Vis mer Ny arvelov 2020 Ny arvelov: Nå kan du arve mer Loven vil gagne de etterlatte, men det finnes også noen ulemper med den nye arveloven. You need to enable JavaScript to run this app. For å sikre alle barna en viss minstearv, bestemmer arveloven at barna har krav på 2/3 av det foreldrene etterlater seg, men ikke mer enn maksimum 1 million kroner til hvert barn fra hver av foreldrene. (Arveloven §29). Denne arven kalles pliktdel eller pliktdelsarv. Arverekkefølgen etter arveloven. Ved en persons bortgang gir arveloven regler (arveregler) for hva som skal skje med avdødes eiendeler og forpliktelser. Det er behov for arveregler for å vite hvordan eiendelene skal fordeles og hvordan avdødes kreditorer skal få dekning for sine krav. Lovforslaget inneholder regler både om arv og om skifte av dødsbo, og erstatter dermed både arveloven og skiftelovens regler om dødsboskifte. Skiftelovens regler om skifte av felleseie ved samlivsbrudd foreslås plassert i ekteskapsloven. Lovforslaget skal nå behandles av Stortinget. Etter arveloven § 38 skal det gjøres avkorting i en livsarvings arvelodd bare dersom arvelateren har fastsatt dette eller det ellers blir godtgjort at avkorting vil være i samsvar med arvelaterens forutsetninger. Det...