Forsvaret av hovedstaden E-bok


Forsvaret av hovedstaden -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2008-11-05
FORFATTER:
ISBN: 9788251407106
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 11,76

FORKLARING:

Østlandet sjøforsvarsdistrikt stod i en særstilling blant de tidligere sjøforsvarsdistriktene. For det første var det sjøforsvarsdistriktets oppgave å planlegge forsvaret av hovedstaden og landets tettest befolkede område. For det andre var Horten Marinens hovedbase fra tidlig på 1800-tallet som huset de fleste av støttefunksjonene til Sjøforsvaret. Marinens hovedverft lå i Horten frem til konkursen i 1986. Boken gir en unik oversikt over Karljohansverns og Hortens historie før 1945, og den gradvise nedleggelsen av marinens virksomhet i byen og Oslofjorden. I dag er det kun noen ytterst få virksomheter igjen på den gamle ærverdige hovedbasen. Roald Gjelsten er pensjonert kommandør i Sjøforsvaret. Han har publisert flere arbeider om sjømilitære og historiske spørsmål, blant annet Simulert forsvar? (2001). Jan Ingar Hansen er journalist og lokalhistoriker. Han har blant annet skrevet biografien om polarforskeren Oscar Wisting som var med på Roald Amundsens ekspedisjon til Syd-Polen og historien om den Kongelige Norske Marines Musikkorps. Tom Kristiansen er seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier. Han har utgitt flere arbeider med tema fra norsk diplomatisk og militærhistorie, blant annet Total krig, nøytralitet og politisk splittelse, 1905-1940 (med Rolf Hobson, 2001). Tor Jørgen Melien er kommandørkaptein og historiker. Han har ut utgitt flere arbeider med tema fra norsk militærhistorie. Melien var blant annet medforfatter i Klar til strid. Kystartilleriet gjennom århundrene (1999). Knut Amund Surlien er historiker. Han var tidligere tilknyttet Institutt for forsvarsstudier som forsker. Surlien er spesielt opptatt av den kalde krigens politiske og militære historie.

...n kom freden tilbake til Norge etter fem år med krig og nazistisk okkupasjon ... Norges forsvar fra 1880 til 1905 - Store norske leksikon ... . Forsvarets stilling under unionen med Sverige var preget av at Norge nå var i union med sin historisk fremste fiende. Landforsvaret ble nedprioritert og sjøforsvaret forsøkt styrket, men først og fremst med svenske interesser i tankene. Det ble en stadig dragkamp mellom svenske ønsker om et fellesforsvar av unionen, og norske ønsker om et nasjonalt forsvar av Norge. Hovedstadsforsvaret er en uformell betegnelse på Forsvarets beredskapsavde ... Eide Forlag - Forsvaret av hovedstaden ... . Hovedstadsforsvaret er en uformell betegnelse på Forsvarets beredskapsavdelinger i Oslo. Terrorangrepene i Norge 2011 synliggjorde viktigheten av at militære avdelinger hurtig kan bistå politiet. [trenger referanse] I etterkant av angrepene har derfor en rekke militære avdelinger i Oslo fått et nytt hovedstadsoppdrag og økt beredskap.[trenger referanse] I tillegg er lovverket som ... Til Forsvaret.no ... Bygget består av to store haller vil samle fasilitetene til innsatsstyrken i HV-02 under samme tak. ... Dermed bidrar det til økt beredskap for HV-02, Forsvaret og nasjonens hovedstad. Heimevernet er en organisasjon som må være forberedt på at det usannsynlige blir sannsynlig. Kjøp Forsvaret av hovedstaden fra Bokklubber Østlandet sjøforsvarsdistrikt stod i en særstilling blant de tidligere sjøforsvarsdistriktene. For det første var det sjøforsvarsdistriktets oppgave å planlegge forsvaret av hovedstaden og landets tettest befolkede område. Forsvaret av hovedstaden (2007) (2. Verdenskrig) listet siden 17.05.2020 12:18 Tom Kristiansen - Forsvaret av hovedstaden (2007) Østlandet sjøforsvarsdistrikt og Karljohansvern 1945-2000. Bok med vareomslag. 196 sider. Rikt illustrert. Boken er i meget god stand. Skal styrke Rygge i forsvaret av hovedstaden Artikkeltags. Forsvaret; Rygge; Østfold; Av Øivind Lågbu. Publisert: 24. august 2016, kl. 16:01 Sist oppdatert: 24. august 2016, kl. 16:01. Artikkelen er over 3 år gammel Vil Stortinget følge rådet om å flytte Bell-helikoptre til Rygge? Råde-ordfører René ... Forsvaret er den militære delen av den norske statsmakten. Forsvaret er organisert som en etat under ledelse av Forsvarsdepartementet.Etaten ledes av en forsvarssjef med ansvar for det militære kommandoapparatet, de militære styrkene og støtten av disse. Admiral Haakon Bruun-Hanssen innehar stillingen som forsvarssjef.. Hans Majestet Kongen er, ifølge Grunnloven, den øverste ... Vår pris 356,-(portofritt). Boken dokumenterer de viktigste sidene ved Østlandet sjøforsvarsdistrikts virksomhet i perioden etter 1945. Den tar blant annet for seg marinens hovedverft.. Bok ...men hvordan gjør vi det? Tilpasset opplæring i videregående skole Hilde Larsen Damsgaard pdf Innseilingen til Kristiania var et svakt punkt i forsvaret av hovedstaden. For å møte behovet for bedre sikring ble det i årene 1845-53 anlagt en større befestning på Kaholmene utenfor Drøbak. Oscarssborg er laget ut fra et såkalt Montalembertsk system med kanoner i ringmur med borggård. På norsk side spilte marinen en viktig rolle i forsvaret av hovedstaden. Ved mobiliseringen 17. september var i alt 59 fartøyer utrustet, bemannet med nærmere 2800 mann. På vestsiden av fjorden lå marinens hovedstyrke, Skagerra...