Kulturens makt E-bok


Kulturens makt - Aud Talle pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2010-10-07
FORFATTER: Aud Talle
ISBN: 9788276348019
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 11,51

FORKLARING:

Kulturens makt gir en grundig og tankevekkende innføring i omskjæringsfenomenet fra en av våre fremste eksperter på feltet. Boken tar for seg fenomenets historiske opphav og geografiske utbredelse, og beskriver de ulike omskjæringsformene som fortsatt praktiserers. Boken kaster i tillegg et kritisk lys over medienes omgang med tall og fakta og stiller spørsmål ved ulike politiske initiativ knyttet til kvinnelig omskjæring. Ikke minst viser forfatteren hvor viktig det er å lytte til de berørte kvinnenes egne historier dersom kampen mot omskjæring skal lykkes, i Norge så vel som i resten av verden. Kulturens makt er basert på forfatterens forskning på omskjæring i Øst-Afrika, hennes studier av somaliske eksilmiljøer i Norge og Storbritannia - og mange års erfaring fra undervisning, foredragsvirksomhet og samfunnsdebatt. Boken henvender seg til studenter og forskere, helsepersonell, sosialarbeidere og andre som ønsker mer kunnskap om de ulike sidene ved kvinnelig omskjæring.

...t fra en av våre fremste eksperter på feltet ... Kulturens makt: kvinnelig omskjæring som tradisjon og tabu ... ... . Boken tar for seg fenomenets historiske opphav og geografiske utbredelse, og beskriver de ulike omskjæringsformene som fortsatt praktiserers. Makt, kunst og ukultur, 19. mars 2006. Linn Ullmann: Bak slottet Soria Moria, 18.mars 2006. Ole Jan Larsen: Kulturminister i tåka, 18. mars 2006. ... Kulturens rolle i det nye Norge, 9. mars 2006. Odd Einar Dørum og Trine Skei Grande: Giskes treghet, 7. mars 2006. Knut Olav Åmås: Kjøp Kulturens ... Aud Talle: Kulturens makt. Kvinnelig omskjæring som ... ... . mars 2006. Knut Olav Åmås: Kjøp Kulturens makt fra Bokklubber Kulturens makt gir en grundig og tankevekkende innføring i omskjæringsfenomenet fra en av våre fremste eksperter på feltet. Boken tar for seg fenomenets historiske opphav og geografiske utbredelse, og beskriver de ulike omskjæringsformene som fortsatt praktiserers. Humboldts dannelsesbegrep tok utgangspunkt i "selvets kraft og utrykk" og hvordan dette samvirket med kulturens makt og påvirkning. Humboldt var opptatt av at statens formål var å fremme innbyggernes personlige utvikling gjennom en individuell selvdannelsesprosess, uten ytre påvirkning fra politikk, makt og økonomiske forhold ellers i samfunnet. Kjøp Kulturens makt fra Bokklubber Kulturens makt gir en grundig og tankevekkende innføring i omskjæringsfenomenet fra en av våre fremste eksperter på feltet. Boken tar for seg fenomenets historiske opphav og geografiske utbredelse, og beskriver de ulike omskjæringsformene som fortsatt praktiserers. Refleksjoner og bevissthet om slike forhold kan gi en pekepinn på kulturens innhold. Leder er kulturskaper. Det er bred enighet om at skolens leder er den viktigste kulturskaperen i skolen. Ledelse på skolen har mest makt til å påvirke kulturen i ønsket retning. Kulturens symbolske makt. Geir Kragseth. Publisert tirsdag 21. oktober 2008 - 02:00 Sist oppdatert tirsdag 11. september 2012 - 02:00. Kulturpolitikken styres i for liten grad av etablerte målsetninger. For mange kulturkroner går til noe markedet selv kan ordne. I høst kom hun med boka Kulturens makt - kvinnelig omskjæring som tradisjon og tabu på Høyskoleforlaget. Kontaktinformasjon Aud Talle − I mine intervjuer med somaliere på forskjellige steder i Norge, fant vi stor motstand mot kvinnelig omskjæring. Kulturens makt: kvinnelig omskjæring som tradisjon og tabu Av Aud Talle Forlag Høyskoleforl. ISBN 9788276348019 Utgitt 2010, Myk perm. Ikke riktig utgave? Möjligheter och hot Vapen har varit en del av människans kultur, från äldsta stenåldern och fram till nutid. Med vapnens hjälp har människan fått makt att styra över liv som ingen annan varelse på jorden. De ger människan möjligheter samtidigt som de utgör ett hot... FN-pakten (Charter of the United Nations) er avtalen som etablerte verdensorganisasjonen De Forente Nasjoner i 1945. På sett og vis er FN pakten organisasjonens grunnlov. Kultur (avledet fra latin colere, "kultivere") viser i sin videste betydning til menneskelige uttrykk og bearbeidelser av omgivelsene, som filmkultur eller kulturlandskap, selv om ordet også kan referere til biologiske fenomener som bakteriekultur.I menneskelig sammenheng kan ordet betegne alle former for menneskelige uttrykk, som språk, sosial samhandling og kulturelle uttrykk, for ... Kulturens makt av Aud Talle heftet, 2010, Norsk (bokmål), ISBN 9788276348019. Kulturens makt gir en grundig og tankevekkende innføring i omskjæringsfenomenet fra en av våre fremste eksperter på feltet. Boken tar for seg fenomenets ... Kjønnslemlestelse, kjønnslemlesting betegner prosedyrer som innebærer delvis eller fullstendig fjerning av de ytre kvinnelige kjønnsorganer eller annen skade på kvinners kjønnsorganer uten medisinsk begrunnelse. Det kalles også kvinnelig omskjæring, et begrep som ofte oppleves som mindre støtende. Myndigheter og fors...