Lærebok i offentlige anskaffelser E-bok


Lærebok i offentlige anskaffelser - Finn Arnesen pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE:
FORFATTER: Finn Arnesen
ISBN: 9788215029238
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 3,61

FORKLARING:

...n om offentlige innkjøp eller andre internasjonale avtaler som Norge er forpliktet av ... Offentlige anskaffelser | Digitaliseringsdirektoratet ... . Det beste kurset om offentlige anskaffelser jeg har vært med på. Takk! Svært kunnskapsrikt og inspirerende. Helt suveren i å formidle noe som i utgangspunktet kan være tørt stoff. Meget engasjerende. Særdeles faglig dyktig og svært god innsikt i fagområdet. Kilde: evaluering fra kurset høsten 2016; Regelverket om offentlige anskaffelser er komplekst, og blant offentlige innkjøpere er det sterkt fokus på korrekt etterlevelse av kravene i regelverket. Det kan i mange tilfeller se ut som om dette går på bekostning av et fokus på å ... Veileder til reglene om offentlige anskaffelser ... ... . Det kan i mange tilfeller se ut som om dette går på bekostning av et fokus på å inngå en god og gjennomarbeidet kontrakt med vinnende leverandør. Regelverket om offentlige anskaffelser er komplisert og byr på mange utfordringer for offentlige innkjøpere. Denne boken viser vei i regelverket og følger anskaffelsesprosessen fra start til slutt. Ved anskaffelser er det offentlige underlagt lov om offentlige anskaffelser (lov 16. juli 1999 nr. 69) med forskrifter. Regelverket er omfattende og detaljert. Lov og forskrift om offentlige anskaffelser (E-bok) Anders Thue, Anne Buan, Sofia Lazaridis, Kristine Røed Brun. Den nye anskaffelsesloven og den nye anskaffelsesforskriften, som trådte i kraft 1. januar 2017, har gjort det helt nødvendig med en ny utgave av denne boken. Det årlige kurset i offentlige anskaffelser fokuserer på dybdeanalyser av enkelte særlig viktige problemstillinger knyttet til regelverket, og gir ellers som vanlig en oppdatering av det siste års retts- og KOFA-praksis. Emnet «Offentlige anskaffelser» gir studentene innsikt i, og forståelse av, grunnleggende ... Det foreligger ingen egentlig lærebok i offentlig anskaffelsesrett, slik at studentene har en utfordrende oppgave med å orientere seg i den litteraturen som finnes. Boken Offentlige kontrakter - Aktuelle tema er nå tilgjengelig i bokhandelen. Boken dekker et bredt spekter av problemstillinger som knytter seg til både gjennomføringen av anskaffelser og i tvister som oppstår i etterkant. Vi håper og tror at det er flere der ute som kan ha nytte og glede av denne boka! Redaktører for boken… Boken er en lærebok og et praktisk oppslagsverk for alle som arbeider med offentlige anskaffelser, enten som oppdragsgiver, leverandør, jurist eller andre rådgivere innen fagfeltet. Fremstillingen følger anskaffelsesprosessen fra start til slutt og det gis fyldige referater fra praksis fra norske domstoler, EU-domstolen og klagenemnda for offentlige anskaffelser. Håndboka gir en kortfattet og praktisk oversikt over regelverket for offentlige anskaffelser. Hovedreglene, og den praktiske gjennomføringen av anskaffelsesprosessen fra begynnelse til slutt, blir gjennomgått. I tillegg kommer praktiske råd til både oppdragsgivere og leverandører om hvordan regel......