Etikk og økonomi E-bok


Etikk og økonomi - Frode Nyeng pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2008-01-16
FORFATTER: Frode Nyeng
ISBN: 9788279350378
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 8,8

FORKLARING:

Boken dekker behovet for en grunnleggende innføringsbok i etikk for de økonomisk/administrative studier, men er også utfordrende lesning for alle samfunnsengasjerte mennesker. Boken fokuserer på hvorfor det kan være viktig å skille mellom at noe er økonomisk av natur og at det har en økonomisk side, og på etiske problemstillinger knyttet til forholdet mellom miljøpolitikk og økonomisk rasjonalitet. Med ordforklaringer, noter, litteraturliste og register.

...an være basert på anvendelse av individets rett til selvbestemmelse eller ha et tillært religiøst ... etikk - Store norske leksikon ... ... Ledelse, etikk, økonomi og butikk . 14. november 2013. Den indiske økonomen og mottaker av Nobels minnepris i 1998, Amartya Sen, hevder at økonomi som fag lenge var en gren av etikken. I følge Sen har imidlertid økonomi som over tid utviklet seg innenfor to forskjellige faglige tradisjoner. Han ... Ordene moral og etikk oppstod opprinnelig fra sedvane, skikk og bruk. Før ble etikk og mora ... Etikk - KS ... . Han ... Ordene moral og etikk oppstod opprinnelig fra sedvane, skikk og bruk. Før ble etikk og moral sett på som synonymer til hverandre, men i senere tid har det kommet et skille mellom dem. Man kan si at moral er holdningen, og etikk er begrunnelse av moral. Moral er ikke fag, det læres gjennom omgang med andre mennesker. Etikk for beslutningstakere - virksomheters bærekraft og samfunnsansvar svarer på disse viktige spørsmålene. Boken gir en bred og forskningsbasert fremstilling som kombinerer teorier om etikk, samfunnsansvar og bærekraftig forretningsdrift med organisasjonsteoriens perspektiver på beslutningstaking og hvordan institusjoner fungerer. Økonomi og etikk 12.7.2017 Økonomiske spørsmål er svært viktig og berører de fleste livsområdene, både i privatlivet og i samfunnet, fra lokalt til globalt. Kirkemøtet 2018 skal derfor behandle en sak om økonomi, etikk og diakoni. Kirkerådet har i denne anledningen, sammen med en arbeidsgruppe, laget en utredning til temaet. 1 Etikk og motivasjon CSR - Stavanger 11.11. 2008 Alexander W. Cappelen, Senter for Etikk og Økonomi - NHH Kjøp 'Kulturverdier, etikk og økonomi, for økonomiske og administrative fag' av Andreas Wyller Falkenberg fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 9788245011715 Etikk er refleksjon over verdier og normer, og begrunnelsen vi gir for våre valg. For folkevalgte og ansatte i en kommune handler etikk om systematisk refleksjon over hva som er god praksis i den kommunale virksomheten. Arbeid med etikk hjelper oss til... Akademisk frihet er et grunnleggende prinsipp i forsk­ningen og en viktig betingelse for å sikre uavhengig og pålitelig forsk­ning. Samtidig er forskningens troverdighet avhengig av at vi kan stole på forskerne. Derfor er etikk i forskningen så viktig. Etikk for økonomifag inkluderer refleksjonsspørsmål og lengre, avsluttende caser. Boken presenterer et rikt galleri av viktige bidragsytere til utviklingen av etiske og økonomiske teorier. Dagfinn Døhl Dybvig, Stig Ingebrigtsen, Ove Jakobsen og Øystein Nystad er alle knyttet til Senter for økologi og etikk ved Handelshøgskolen i Bodø. Målet med denne boken er å skape innsikt i de etiske aspektene ved ny teknologi og valgene som beslutningstakerne og forbrukerne må ta. Forfatterne ser først og fremst på Big data, algoritmer og kunstig intelligens.Digitalisering pågår i alle sektorer, o Etikk er læren om moral; det samme som moralfilosofi. Etikkens formål er å studere hvordan man bør handle, og å forstå begrepene vi bruker når vi evaluerer handlinger, personer som handler og utfall av handlinger. Sentrale begreper om handling som etikken anvender og studerer, er «riktig» og «galt», «tillatelig» og «utillatelig», «god» og «dårlig». Denne 2. utgaven er gjennomgående revidert og oppdatert. Etikk og samfunnsansvar henvender seg i første rekke til studenter innen øko...