Siktet som tyskertøs E-bok


Siktet som tyskertøs - Knut Papendorf pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2015-04-20
FORFATTER: Knut Papendorf
ISBN: 9788270998104
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 6,38

FORKLARING:

Mange «tyskerjenter», altså norske kvinner som hadde vært sammen med en eller flere tyske soldater, ble internert etter frigjøringen. Disse unge kvinnene hadde, ved siden av å ha vært sammen med en eller flere tyske soldater, ofte også hatt «tyskerarbeid». Som det vil bli vist i denne boka skulle begge disse forhold spille en avgjørende rolle i politiets håndtering av sakene. Hjemlene for å internere disse kvinnene var de såkalte beskyttelses- og smitteanordninger. Den såkalte beskyttelsesanordningen åpnet opp for å internere kvinner «som blir eller befryktes å ville bli utsatt for overlast fra befolkningens side på grunn av formodning om unasjonalt sinnelag». Politiet sto for praktiseringen av denne anordningen. I materialet som ligger til grunn for denne boka er internering med hjemmel i beskyttelsesanordningen best dokumentert. Aanalysen vil derfor også i høy grad fokusere på politiets og Rikspolitisjefens praktisering av denne anordningen. At interneringen av disse unge kvinner i realiteten oftest betydde en sanksjonering eller avstraffelse utenfor strafferetten, er påstått og delvis empirisk behandlet tidligere, for eksempel i Grøtnæs' prisverdige skisse (1986), Helgesens glimrende analyse (1990), Olsens omfattende studie (1998) og sist i Pedersens studie (2012). Med det kan man si at det er tydelig at disse kvinnene, ved å bruke interneringsinstrumentet, i realiteten ble straffet. Men det som mangler er en mer inngående undersøkelse av disse anordningene under rettskildehensyn samt deres konkrete praktisering og bruk av spesielt politiet som kvasi-strafferettslige inngrepshjemler. Og i tillegg: ikke bare menigmann på gata, men politiet med Rikspolitisjefen og med dette også Justisdepartementet i spissen, var delaktig i en, som denne undersøkelsen vil vise, i realiteten rettsstridig kvasi-strafferettslig sanksjonering av en nærmest forsvarsløs gruppe i samfunnet.

... - Jaså, det var her det var, sier Ingrid Evensen Ekeberg (73) stille ... Hjemmeside - Landssvik ... . For første gang siden maidagene 1945, da hun som 16-åring ble fraktet på åpen lastebil gjennom Leiret som «tyskertøs», er hun tilbake på Sandbakken i Elverum. "Siktet som tyskertøs : rettsopgjøret i videre forstand" af Papendorf Knut - Hæftet bog (Bog med blødt omslag og hæftet ryg i høj kvalitet). På norwegian bokmål. Udgivet i Norge, 20/4-2015. Vejer 243 g. 207 sider. Mange «tyskerje ... Siktet som tyskertøs | Kilden ... . Udgivet i Norge, 20/4-2015. Vejer 243 g. 207 sider. Mange «tyskerjenter», altså norske kvinner som hadde vært sammen med en eller flere tyske soldater, ble internert etter frigjøringen. Ofrene var iblant utvalgt på forhånd, fordi de ble sett på som «tyskertøs av verste sort». Men det hendte også at kvinnene ble plukket ut spontant. Ikke alle som ble skamklipt hadde hatt noe med tyskerne å gjøre. Myndighetene ønsket å få slutt på skamklippingen, samtidig som de tydelig sympatiserte med gjerningsmennene. Å skamklippe en tyskerjente ble karakterisert som «en sunn ... Kari Helgesen gjorde en lokal studie om tyskerjentene i Trøndelag og Møre og Romsdal i «…f.t. siktet som tyskertøs» i Historisk tidsskrift nr. 3 1990. Helle Jørgensens masteroppgave fra 2006 het Norske kvinner og tyske soldater. Skrevet av Marie Ullestad, Charlotte Rasmussen, Karoline Gjengedal, Ulrikke Regine Søvik. "Tyskertøsene", eller "tyskerjentene" var et ærekrenkende og negativt begrep brukt om norske kvinner som var romantisk involvert med tyske soldater under andre verdenskrig. Krigshistorien forteller svært lite om disse såkalte tyskerjentene, men de er ikke mindre interessante av den grunn. Med unntak av dem som ble siktet "som tyskertøser" i rettsvillfarelse, noe jeg utdyper i kapittel 5. 1. tyskerjentene var dumme, eller rent ut tilbakestående. Det eksisterte likevel en minoritet som hadde en mer overbærende holdning til disse kvinnene. Siktet som tyskertøs: rettsoppgjøret i videre forstand . ISBN 9788270998104, 2015, Knut Papendorf . Fra 213,-Kjøp Selg. Auf Deutsch tysk for ungdomstrinnet . ISBN 9788205341715, 2007 ... For bare noen uker siden kom kriminologiprofessor Knut Papendorf med boken «Siktet som tyskertøs» hvor han på en kritisk måte tar for seg statens behandling av tyskerjentene. Knut Pappendorf som er professor i retssosiologi ved Universitetet i Oslo skriver i sin bok "Siktet som tyskertøs" (2015) på s. 30-31 om skamklipping av kvinner som var mistenkt for å være "tyskertøs" følgende: "Det var bare få av kvinnene som våget å anmelde overgrepet. (2015) Siktet som tyskertøs. Rettsoppgjøret i videre forstand. Novus forlag: Oslo (2014) with Hellum, Anne & Machura, Stefan (ed.). Eugen Ehrlich's Sociology of Law. LIT Verlag. (2012) Rett for alle? Rettsliggjøring og rettsfjerne personers mulighet til å mobilisere retten. Novus forlag: Oslo «Tyskertøs» var et nedsettende begrep som ble benyttet om de norske kvinnene som hadde kjærlighetsforhold til tyske soldater i Norge under andre verdenskrig. ... » siktet, uten å ha brutt loven. Denne forfølgelsen og statlige overgrep ble kun gjennomført overfor kvinner. Agnes var i den gruppen som de hadde stemplet som "tyskertøs" - sønnen hennes hørte hjemme i den andre gruppen som fikk betegnelsen "Tyskerunger", mens Hans Wilhelm hørte hjemme i den ...