Avtaler E-bok


Avtaler - Johan Giertsen pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2014-02-10
FORFATTER: Johan Giertsen
ISBN: 9788215022901
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 6,22

FORKLARING:

I AVTALER redegjør forfatteren for kontraktsrettslige grunnprinsipper som avtalefrihet og forutberegnelighet, og behandler avtaleinngåelse, tolking, ugyldighet, lemping og fullmakt/representasjon. I denne tredje utgaven er Høyesteretts styrking av forbrukervernet i Røeggen-dommen fra mars 2013 tatt med. Dommen er ifølge forfatteren et taktskifte fra landets øverste domstol, med større vekt på et ujevnt styrkeforhold mellom partene enn i tidligere rettspraksis rundt avtaleloven § 36.EU-domstolens avgjørelser om forbrukeravtaledirektivet er ytterligere integrert. Norsk praksis må være i samsvar med EU-domstolens tolking av direktivet. Med et stigende antall avgjørelser får denne kilden økende betydning i spørsmålet om avtaler skal settes til side eller endres etter avtaleloven § 36. EUs direktiv om forbrukerrettigheter skal gjennomføres i norsk lov fra juni 2014. Også dette direktivet er integrert. Som følge av direktivet vil vi for første gang få en alminnelig lovfestet prekontraktuell opplysningsplikt for næringsdrivende i avtaler med forbrukere.«Jeg kan sterkt anbefale denne boken til alle som arbeider med kontraktsrett.»«sammenlignet med en del annen nyere rettsvitenskapelig teori beveger [boken] seg bort fra begreper og termer og i stedet klart og tydelig beskriver de lege lata underbygget med rettskilder»Advokat Ola Ø. Nisja, Tidsskrift for Rettsvitenskap 3/2013, om 2. utgave.Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

... lokale innkjøpskoordinator eller send oss en henvendelse ... Norsk avtalerett - Wikipedia ... . Hvis du har behov som ikke dekkes av eksisterende avtaler og heller ikke ligger i anskaffelsesoversikten, vennligst meld inn behov via nettsidene våre.. Oversiktene blir fortløpende oppdatert etter hvert som avtaler inngås. Ved inngåelse av avtaler med private leverandører plikter Helse Sør-Øst RHF å følge Lov og forskrift om offentlig anskaffelse. Alle anskaffelser Helse Sør-Øst RHF ønsker å foreta ... Avtaler - idrettsforbundet.no ... . Alle anskaffelser Helse Sør-Øst RHF ønsker å foreta må kunngjøres på Doffin. Doffin er den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser. Norske forlag inngår i forbindelse med bokutgivelser avtaler med forskjellige bidragsytere som forfattere, illustratører og oversettere. Disse gruppenes bidrag er som regel vernet etter lov om opphavsrett til åndsverk av 12. mai 1961 nr. 2. Avtalen ble inngått 20.oktober 2006 og gjelder normalkontrakt for oversettelser, som regulerer forlagsutgivelser av oversatt litteratur. Normalkontrakten skal brukes for alle avtaler om oversettelse som inngås etter 1. oktober 2006, og når avtalepartene er medlemmer i de ovennevnte foreninger. Kontrakten finner du HER Avtaler MERK: Avtalekatalogen er tilgjenglig via Campus Ås, Sandnes og Adamstuen, samt Hjemmekontor (HomeOffice via portal.nmbu.no) Hvis det er flere avtaler på samme område vil du finne informasjon om hvordan du skal velge leverandør...