Atferdsproblemer E-bok


Atferdsproblemer - Petter Aasen, Birgit Nordtug, Sigrun Karin Ertesvåg, Birgit Leirvik pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2007-01-12
FORFATTER: Petter Aasen, Birgit Nordtug, Sigrun Karin Ertesvåg, Birgit Leirvik
ISBN: 9788202217945
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 9,8

FORKLARING:

Atferdsproblemer er ofte et sentralt tema når skole og undervisning står på dagsorden og forfatterne av denne boken drøfter ulike forståelser av atferdsproblemer.Atferdsproblemer er ofte et sentralt tema når skole og undervisning står på dagsordenen. En av pedagogikkens oppgaver er å gi grunnlag for å beskrive, reflektere over, vurdere og stimulere barn og unges atferd. I denne boken presenterer og drøfter forfatterne ulike forståelser av atferdsproblemer. De knytter an til samfunnsrettet pedagogikk og et sosialiseringsteoretisk perspektiv. Forfatterne understreker at pedagogisk analyse og profesjonalitet krever individualpsykologisk, sosialpsykologisk, sosiologisk, samfunnshistorisk og didaktisk innsikt. Boken henvender seg til studenter i pedagogikk og til alle som er opptatt av kvalitet i barn og unges oppvekstmiljø.

...bruke modellen i sin helhet. I enkelte tilfeller kan deler av den godt brukes alene ... Atferdsproblemer blant barn og unge (Teoretiske og ... ... . Denne artikkelen beskriver en 10-trinns prosess for problemløsning av atferdsproblemer. Modellen som artikkelforfatteren har utviklet og kalt Kontekstmodellen, bygger på den analytiske prosessen i Multisystemisk terapi (MST). Den er imidlertid innholdsmessig og språklig forenklet for å tilpasses en bredere brukergruppe. • Prevalensen av atferdsproblemer er lavere i Norge enn i mange andre land - et ... atferdsproblem - Store norske leksikon ... . • Prevalensen av atferdsproblemer er lavere i Norge enn i mange andre land - et mindre antall barn og unge står for majoriteten av alvorlige lov- og regelbrudd, • En undersøkelse av 4 åringer i Trondheim viste at 1,9% av barna hadde ADHD, 1,8% hadde opposisjonell atferdsforstyrrelse og bare 0,7% hadde atferdsforstyrrelse Atferdsproblemer er ofte et sentralt tema når skole og undervisning står på dagsordenen. En av pedagogikkens oppgaver er å gi grunnlag for å beskrive, reflektere over, vurdere og stimulere barn og unges atferd. I denne boken presenterer og drøfter forfatterne ulike forståelser av atferdsproblemer. Atferdsproblemer i skolen har vært på dagsorde-nen så lenge vi har hatt skole, men fra 1960-tallet kunne vi registrere et stemningsskifte som gikk ut på at også disse elevene hadde krav på forstå-else og et tilrettelagt undervisningstilbud på linje med andre marginale elevgrupper. Atferdsvansker hos barn kjennetegnes ved aggressiv, destruktiv og opposisjonell atferd som varer over tid (Campbell, Shaw, & Gilliom, 2000). Barn med atferdvansker bryter med eksisterende regler, normer og forventninger i en slik grad at utvikling, læring og positivt sosialt samspill med andre barn og voksne blir hindret og forsinket (Ogden, 1998). Atferdsproblemer i skolen inneholder også utdypende studiemateriale og et forord av Terje Ogden. Boka henvender seg til alle som jobber med elever i skolen, som lærere, spesiallærere, assistenter og ledere. Atferdsproblemer i skolen er definert som den atferdsklasse som dels hindrer læreren i å undervise, og dels hindrer både en selv og medelever i å lære. En skiller vanligvis mellom milde og alvorlige atferdsproblemer. Eksempler på milde atferdsproblemer er prating utenom tur og vandring fra plassen uten tillatelse. Hvis det viser seg at hunden din er frisk, blir hunden henvist videre for å se hva slags atferdsproblemer hunden har. Noen problemer kan være enkle, mens andre krever mer ekspertise. Atferdsproblemer kan ramme barn fra alle familier, men barn fra familier med få sosiale og økonomiske ressurser blir oftere utsatt for stress i hjemmemiljøet. Slike miljø gir altså høyere risiko for utvikling av atferdsproblemer hos barn. Barn med atferdsvansker skaper store utfordringer både hjemme, i barnehagen og på skolen. Det viktigste man kan gjøre for å hjelpe disse barna er å bygge opp barnas selvfølelse. Atferdsproblemer er en av de store utfordringene i oppdragerens møte med barn og unge. Det gjelder både i barnehagen, skolen, barnevernet, barne- og ungdomspsykiatrien og fritiden og i hjemm...