Mer effektivt prosjektarbeid i offentlig og privat virksomhet E-bok


Mer effektivt prosjektarbeid i offentlig og privat virksomhet - Svein Arne Jessen pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2007-01-26
FORFATTER: Svein Arne Jessen
ISBN: 9788215006444
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 9,2

FORKLARING:

Bokens hovedtemaer er forarbeid og planlegging av prosjekter, organisering og styring av prosjekter, samt prosjektledelse generelt.3. utgaven er grundig oppdatert. Kapittelstrukturen er noe endret fra forrige utgave og det er tatt med noen nye emner som er svært aktuelle i moderne prosjektarbeid. Boken er lagt opp for undervisning på bachelor- og masternivå, men egner seg også godt for konsulenter og praktikere i nærings- og organisasjonslivet.Svein Arne Jessen var cand.real. og hadde en doktorgrad i prosjektledelse fra University of Southern California, USA og Henley, UK. Jessen hadde både erfaring fra EDB-bransjen og transportforskning, samt erfaring som bedriftsrådgiver og daglig leder av norske og internasjonale bedrifter. Han var i en årrekke professor ved Handelshøyskolen BI og underviste også ved universiteter i Asia (Kina) og Europa (Frankrike og England). Professor Jessen har også skrevet bøkene «Konsekvensanalyser i praktisk prosjektarbeid» (Universitetsforlaget, 2000), «Business by Projects» (Universitetsforlaget, 2002) og «Prosjektledelse trinn for trinn» (Universitetsforlaget, 2008).

...forvalte felles verdier i samfunnet. Produksjon av fellestjenester, som i hovedsak er finansiert via skatter og avgifter ... Sykepleier som prosjektleder ... .; I den økonomiske statistikken består offentlig sektor av offentlig forvaltning og offentlig eide eller kontrollerte foretak.. I Norge har offentlig sektor en rekke sosiale ... I offentlig sektor er reglene noe annerledes enn i privat sektor. Saker om tilsetting i den offentlige forvaltning er unntatt fra reglene om dokumentinnsyn i forvaltningsloven § 18. Justisdepartementet har derfor gjennom forskrift nr 1456 av 15.12.2006 (forvaltningsforskriften) foretatt en utdyping ... Mer effektivt prosjektarbeid i offentlig og privat virksomhet ... . Justisdepartementet har derfor gjennom forskrift nr 1456 av 15.12.2006 (forvaltningsforskriften) foretatt en utdyping og presisering av innsynsretten i tilsettingssaker innen offentlig sektor. skaper spenning og uenighet også ut fra mer generelle politiske og verdimessige standpunkter m.h.t. hva det offentlige skal ta ansvar for i samfunnet og hva som bør overlates til den private sfære, markedet og det sivile samfunn. Offentlig virksomhet er ikke bare omfattende i størrelse, men den er også mangeartet. Mer effektivt prosjektarbeid i offentlig og privat virksomhet. Svein Arne Jessen. Legg i ønskeliste. Prosjektadministrative metoder. Svein Arne Jessen. Legg i ønskeliste. Prosjektarbeid og konsekvensanalyser. Kurset skal gi forståelse og innsikt i bruk av prosjektorganisasjon som virkemiddel for å ... Aktuelle kursdeltagere er ledere og medarbeidere i privat og offentlig sektor som i større grad ønsker å organisere internt endrings- og utviklingsarbeid i ... Svein Arne: Mer effektivt prosjektarbeid i offentlig og privat virksomhet, ... Lær mer om hvordan du og hele din virksomhet kan jobbe mer effektivt med Microsoft Teams. ... Teams møter kravene det moderne arbeidslivet stiller og er derfor velegnet på alle nivåer, både i offentlig og privat sektor. Dette gjelder ikke bare i Norge, men i hele verden....