Å bli lærer; danning og profesjonsutvikling E-bok


Å bli lærer; danning og profesjonsutvikling -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2014-02-27
FORFATTER:
ISBN: 9788232102778
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 7,86

FORKLARING:

Hva er det som kreves av en lærer i dagens samfunn? Læreryrket er et givende og krevende yrke i et samfunn preget av mangfold og endring. Lærerutdanningen har som viktig oppgave å sikre studentene solid praksisopplæring, undervisningsfaglig grunnlag og fagdidaktisk kompetanse. Det betyr blant annet å utvikle etiske og historiske perspektiver på egen yrkesrolle, kritiske perspektiv på lærerprofesjonens samfunnsrolle og gjøre studentene til myndige og beslutningsdyktige lærere. Boka er skrevet med tanke på det nye faget Pedagogikk og elevkunnskap (PEL) og er en god støtte til lærere og lærerstudenter på veg mot egen danning og profesjonsbevissthet. Boka er rettet mot lærerutdannere, lærerstudenter og lærere i praksis.

...utvikle god tenkning trenger barn å bli utfordret med informasjon og erfaringer som ikke passer med det de kan fra før ... Kapittel 1. Introduksjon - Praksisfellesskap for læring og ... ... . Derved får de mulighet til å forstå nye sammenhenger og, om nødvendig, justere sitt indre kart. - De må utfordres for å komme videre. De må lære å stille spørsmål til seg selv og andre. Lærer underviser på tavla. Foto: Tom Egil Jensen. Lærerutdanningene har mange oppgaver. De skal blant annet utdanne studentene til å bli gode fremtidsrettede lærere, tilby etter- og videreutdanning, forsk ... Profesjonsutvikling i skolen - Udir ... . De skal blant annet utdanne studentene til å bli gode fremtidsrettede lærere, tilby etter- og videreutdanning, forske på relevante tema og bidra i videreutviklingen av profesjonen. Å bli lærer, danning og profesjonsutvikling Ann Elise Rønbeck. Levering 2-6 dager . Heftet, Bokmål. 369,-NÅ 314,-Svømme hjem, roman, a novel Deborah Levy. Levering 2-6 dager . Innbundet, Bokmål. 329,-NÅ 288,-Lær sjakk, fra begynner til turneringssp... Øystein Brekke. Opptak og adgangsregulering. Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.. Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent. Lave og Wenger (1991:29) forutsetter at læring er situert og knyttet til konkrete sosiale og kulturelle situasjoner. Et fellesskap handler om å delta, og at en deltaker i tillegg til å lære innhold og ferdigheter i tilknytning til sin praksis eller sitt daglige virke også lærer om de kulturelle praksisene i fellesskapet. Utdanning, danning og oppvekst (studieretning) Studiet tar et dypdykk i pedagogisk forskning om barn og unge, danning, demokratisering, læreplanstudier og didaktikk. Du får mulighet til å delta i aktuelle forsknings- og evalueringsprosjekter i samarbeid med landets ledende pedagogiske forskningsmiljø. Spor 1 Danning og utdanning-praktiske tilnærminger. 1 . ... forskningsintervju er å få tak i de intervjuedes livsverden som lærere og ledere i skolen. Referanser: Ball, ... kronologiske fortellinger om erfaringer og opplevelser på veien mot å bli et skrivende medlem av det akademiske fellesskapet. Emnet skal gi formell veilederkompetanse. Det er utformet for å møte sentrale føringer om veilederkompetanse for lærerutdannere i praksisfeltet og for veiledning av nyutdannede lærere i skole og barnehage. Studiet tar for seg følgende overordnede tema knyttet til veiledning: Kunnskapssyn, danning og veiledning; Fagfelt og begreper Boken er delt i to deler og inneholder temaer og problemstillinger om hvordan ulike nivåer i utdanningssystemet opplever å bli utfordret av handlingsrommet og styring fra andre deltakere i systemet. Målgruppe er studenter, lærere og forskere i lærerutdanningene, og profesjonsutøvere som lærere og ledere i barnehage og skole. Boken er delt i to deler og inneholder temaer og problemstillinger om hvordan ulike nivåer i utdanningssystemet opplever å bli utfordret av handlingsrommet og styring fra andre deltakere i systemet. Målgruppe er studenter, lærere og forskere i lærerutdanningene, og profesjonsutøvere som lærere og ledere i barnehage og skole. Vedtak LM-sak 6.1 Kvalitet og profesjonsutvikling. ... Vi bidrar til kompetanse og danning hos nye generasjoner, og former framtidas samfunn. Dette oppdraget er komplekst og krevende, og forutsetter et helhetlig blikk for barn, unge og voksne. ... Slik blir det også attraktivt for lærere å bli lærerutdannere. Kroppsøving i femårig lærerutdanning skolefag, profesjonsutvikling, forskning Å utdanne seg til kroppsøvingslærer innebærer å tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse på området elevers læring og danning i kroppsøving. Ved å ta dette ansvaret vinner vi tillit. Det gir oss mulighet til å utføre arbeidet med læring, utvikling og danning på en god måte. Videreutvikling og styrking av profesjonsetikken generelt og Lærerprofesjonens etiske plattform spesielt vil være avgjørende for arbeidet med kvalitet og profesjonsutvikling framover. Hva lærer du Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat: Kunnskaper . Studenten skal ha; avansert kunnskap om veiledning som fagfelt, tradisjoner og praktiske tilnærminger inngående forståelse for sammenhengen mellom kunnskapssyn, danning og læring i veiledning Sammen om profesjonsutvikling i barnehage og skole midler som bidrar til profesjonalisering. ... Vi håper at heftet og foilsettet kan bli et nyttig redskap for å styrke dette samspillet i barnehager og skoler. 8 Partssamarbeid ... lærere, og at forankringen ofte er svak når utviklingstiltak skal igangsettes. 6. Kjøp «Å bli lærer - danning og profesjonsutvikling» til en god pris på ark.no. Bestill hjem...